home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Langtidseffekter af dyb jordløsning

Larsen, Lone Urbrand (2003) Langtidseffekter af dyb jordløsning. [Long-term effects of deep soil loosening.] Institut for Jordbrugsvidenskab , Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

[thumbnail of samlingsep.pdf] PDF - English
1MB


Summary

Formålet med dette projekt har været at undersøge langtidseffekten af dyb jordløsning på plantevæksten og jordstrukturen. Det blev gjort ved at måle fremspiring, reflektans, udbytte, tusindkornsvægt og procentfordelingen af kløvergræs samt penetrometermodstanden. Den dybe jordløsning blev udført i sommeren 2001 med gennemgravning af hele parcellen og ved grubning med en tandet redskab, som reference blev der pløjet. Der blev i parcellerne plantet to forskellige sammendyrknings systemer og alle med udlæg i form af kløvergræs.
På baggrund af litteraturstudiet kunne der forvendtes, at en dyb jordløsning ville forbedre jordstrukturen. Desuden at dette kunne øge vækstbetingelserne for planterne som blandt andet kunne resultere i et højere udbytte.
En sæson efter jordløsningen blev udført viste penetrometermodstanden en lavere modstand i de løsnede parceller i forhold til pløjning. Forskellen var dog ikke så markant, som det år, hvor løsningen blev udført. Endvidere gav gennemgravning af parcellerne strøøe løsningseffekt end grubning.
Tidligere undersøgelser viser, at mindre penetrometermodstanden også tyder på en laver volumenvægt og højer volumetriske vandindhold. Derfor menes det at kunne overføres til dette forsøg.
På trods af den mindre penetrometermodstand for jordløsning var der ingen merudbytte, ligeledes ingen forskel på fremspiring, tusindkornsvægt, andel moden lupin eller procentfordelingen af lupin og kløvergræs. Både udbyttet og fremspiringen var meget lav for alle parceller. Sammenligningsgrundlaget er derfor dårligt, og konklusionen vil derfor være usikker.
Den manglende respons på den lavere penetrometermodstand i parcellerne med dyb jordløsning, kunne blandt andet forklares med sygdomsangreb på kornafgrøderne, ugunstige klimaforhold, dårlig lupin sort eller den sene såning
Reflektansmålinger viste en lille respons på den dybe jordløsning for alle afgrøder. Lupin/havre havde den største respons i de grubbede parceller, og for ært/byg var det i de gennemgravede parceller.
Der kunne anes en svag effekt af den biologiske jordløsning, da penetrometermodstanden i de øverste 10 cm var mindende i de parceller, hvor der tidligere havde været raps. Effekten optrådte kun i de øverste 10 cm. Dette kunne forklares med den korte vækstperiode for raps, og afgrøderne havde derfor ikke fuldt udviklede rødder.


Summary translation

The aim of this thesis is to investigate the long term effect of subsoiling on plant grow and soil structure. By measuring germinate, reflectance, yield, and weight of thousand corns and percent distribution of clover mixture and penetration resistance. The operation of the subsoiling was completed in the summer of 2001, by excavation, lift loosening and as reference ploughing. Two kind of intercropping was seeded, both of them with clover mixture.
From literature it was expected that subsoiling would improve the soil structure and that it would make the growing conditions better for the plants and that the yield would bee increased ect.
One season after subsoiling the penetration resistance showed that subsoiling gave a superior loosening effect then ploughing. The difference was not as large as the year of the subsoiling. The loosening effect became higher with the excavation than with use of lift loosening.
Earlier research show that improvement in penetration resistance give lower bulk deity and higher soil moisture content, and this can probably bee transferred to this experiment.
There was no response of germinate, yield, weight of thousand corn, part of ripe lupine and percent-distribution of clover mixture and lupine of the better penetration resistance with subsoiling. There was a low yield and germinate of all crops and the standard of reference was as a result thereof low and the conclusion is consequently unreliable.
Corn disease, unfavorable climax conditions, bad lupine sorts and the late seeding can be the reason of the non response on the lower penetration resistance where subsoiling have been done.
There was a little response on subsoiling when the reflectance was measured. Lupine/oats had the best response by lift loosening and peas/barley by excavation.
In the upper 10 cm there was a small biological soil loosing effect when the penetration resistance was measured. The effect was in the area, which earlier had been seeded with rape. The period of growth had ended premature and is perhaps the reason why the effect only was reflected in the upper 10 cm.

EPrint Type:Report
Keywords:dyb jordløsning, jordpakning, langtidsforsøg
Subjects: Crop husbandry > Soil tillage
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > I. 6 (CARMINA) Cultivation in ridges and mixed cropping
Deposited By: Rasmussen, Associate professor Jesper
ID Code:1787
Deposited On:30 Oct 2003
Last Modified:12 Apr 2010 07:28
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:Bachelorprojekt

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics