home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug

Nielsen, Bent J. and Kristensen, Lars (Eds.) (2001) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 15. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

[thumbnail of rap_15.pdf] PDF - English
2MB

Document available online at: http://www.foejo.dk/publikation/rapport/rap_15.pdf


Summary

Med denne vidensyntese har FØJO ønsket at fokusere på hele den økologiske produktionsform med henblik på at få en samlet vurdering af den indsats indenfor planteforædling og såsædsproduktion, der er nødvendig for at sikre og fremme den økologiske produktion. To vigtige forudsætninger har været motiverende for igangsætning af dette arbejde. Dels ændringerne i EU-reglerne, hvor der er lukket for national udstedelse af dispensationer for kravet om anvendelse af økologisk såsæd efter 1. januar 2004. Dels det økologiske jordbrugs afvisning af GMO, som betyder at der er behov for at udvikle en fremtidig planteforædling rettet mod økologisk jordbrug, som ikke er baseret på GMO.
Formålet med vidensyntesen er at konkretisere behov, muligheder og begrænsninger for henholdsvis produktion af sygdomsfri såsæd og for fremtidig økologisk planteforædling, herunder sortsafprøvning. Vidensyntesen er begrænset til at omhandle korn og bælgsæd.
Med henblik på at få belyst de relevante forhold, har en ekspertgruppe nedsat af FØJO bearbejdet og diskuteret problemstillingerne, bl.a. på baggrund af inputs fra de workshops, der har været afholdt som en del af forløbet. De behandlede emner omfatter:
· Økologisk såsæd
· Frøbårne sygdomme
· Tolerancer (grænseværdier)
· Sygdomsanalyser, prøveudtagning
· Regulering og bekæmpelse
· Kvalitet af såsæd
· Forædling
· Sortsafprøvning
På den baggrund er der udarbejdet en række anbefalinger til aktiviteter, som kan fremme udviklingen af økologisk jordbrug indenfor såsædsproduktion og planteforædling.


EPrint Type:Report
Keywords:forædling, korn, bælgsæd, såsæd
Subjects: Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > VI.1 (ORGSEED) Healthy seed for organic production of cereals and legumes
Deposited By: Christensen, MR Palle
ID Code:3041
Deposited On:26 Jul 2004
Last Modified:12 Apr 2010 07:29
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page