home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Resultater med efterafgrøder i økologiske forsøg – hvordan kan disse resultater udnyttes på økologiske og konventionelle bedrifter

Askegaard, Margrethe; Rasmussen, Ilse A. and Olesen, Jørgen E. (2004) Resultater med efterafgrøder i økologiske forsøg – hvordan kan disse resultater udnyttes på økologiske og konventionelle bedrifter. Speech at: Planteproduktion 2004, Herning, 13-14 Januar.

[thumbnail of 3331.doc] Source file - English
27kB


Summary

Efterafgrøder kan reducere udvaskningen af næringsstoffer og derved virke positivt på både miljø og udbytte i en efterfølgende afgrøde. Men efterafgrøder skal anvendes med omtanke. Valget af efterafgrøde og hyppigheden hvormed de anvendes i et givent sædskifte bør tilpassses jordtype, gødningsniveau og sædskiftets afgrøder.
Det langvarige økologiske sædskifteforsøg giver mulighed for at sammenligne effekten af efterafgrøder på forskellige jordtyper. Den procentvise reduktion af N-udvaskningen og den udbyttemæssige effekt på efterfølgende afgrøder faldt med stigende lerindhold i jorden.
På Foulum var der i starten af sædskifteforsøget mere ukrudt i sædskifterne med efterafgrøder end uden efterafgrøde hvor der kunne strigles i afgrøderne, men brug af forskudt såning af udlægget og nedfældning af gylle har reduceret problemet. Generelt vurderes det, at tokimbladet ukrudt ikke behøver at blive et problem hvor der dyrkes efterafgrøder. Derimod passer efterafgrøder og kvik ikke godt sammen.
På den grovsandede jord på Jyndevad er der udført et screeningsprojekt i 2001-2003 hvor 13 forskellige typer af efterafgrøder blev undersøgt. Dæksædsafgrøden blev gødet med gylle mens eftervirkningsafgrøden alene levede af den nedpløjede efterafgrøde. De N-fikserende efterafgrøder gav som ventet de bedste udbytter og rødkløver og hvidkløver var bedst. Eftervirkningen af disse to efterafgrøder svarede til over 80 kg N/ha tilført i handelsgødning. Persisk kløver er en efterafgrøde som vokser meget kraftigt i efteråret, men den er ikke vinterfast hvilket bevirkede en ringere eftervirkning som følge af N udvaskning over vinteren. Det er meget vigtigt at der anvendes vinterfaste efterafgrøder på sandjorde.
På Jyndevad har vi mistanke om at hyppig brug af N-fikserende arter i sædskifter kan ende med problemer som dårlig etablering af kløver og ringe vækst af ærter. Årsagen kender vi ikke, men der er sandsynligvis tale om en eller flere sædskifte betingede sygdomme. Dette forhold kræver nærmere undersøgelse.


EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Speech
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > I.10 (VegCatch) Organic vegetable cultivation methods and use of catch crops
Denmark > DARCOF II (2000-2005) > IV.1 (EXUNIT) Experimental units for research in organic farming systems
Denmark > DARCOF III (2005-2010) > CROPSYS - The effect of cropping systems on production and the environment
Denmark > CROPSYS
Deposited By: Askegaard, Margrethe
ID Code:3331
Deposited On:30 Sep 2004
Last Modified:06 Jun 2022 15:58
Document Language:Danish/Dansk
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics