home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

pECOSYSTEM: Konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion

{Project} pECOSYSTEM: Konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion. Runs 2014 - 2017. Project Leader(s): Kongsted, Anne Grete, Aarhus Universitet .

[thumbnail of Organic RDD 2 Pecosystem.pdf] PDF - Published Version - Danish/Dansk
7MB


Summary

Baggrund:
Økologisk svineproduktion i Danmark har en række udfordringer både i forhold til dyrevelfærd og miljø- og klimabelastning. Klima og miljøbelastningen i den økologiske produktion er i dag ikke væsentligt forskellig fra den konventionelle produktion. Samtidig er de nuværende staldsystemer, hvor mange udearealer består af faste gulve, ikke optimale i forhold til hygiejne og ammoniakfordampning. Med hensyn til dyrevelfærd er diarré hos smågrise i forbindelse med fravænning i dag et stort problem. Projektet vil nytænke det nuværende system og herigennem komme med bud på løsninger på disse udfordringer.
Formål:
Formålet med projektet er at mindske klima- og miljøbelastningen samt fremme grisenes velfærd og sundhed i økologiske besætninger ved at lade søer og smågrise gå sammen i længere tid og i træbevoksede arealer frem for på åbne græsmarker. Biomassen fra træerne kan bruges til produktion af energi, som forventes at kunne kompensere for svineproduktionens udledning af drivhusgasser. Projektet er tværfagligt, og den innovative tilgang forventes at give positive effekter både hvad angår effektivitet og klima-og miljøpåvirkning i økologisk svineproduktion.
Hvad er det nye?
Projektet foreslår et nyt produktionskoncept baseret på integreret produktion af svinekød og træbiomasse, hvor smågrisene går på friland sammen med soen i en længere periode og slutfedes i et nyt staldkoncept uden befæstet areal.


EPrint Type:Project description
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
pigs -> swine
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7555
English
tree crops
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34134
English
welfare
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331043
Subjects: Environmental aspects > Air and water emissions
Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Production systems > Pigs
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 2 > pECOSYSTEM
Related Links:https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-2/pecosystem
Start Date:1 January 2014
End Date:30 June 2017
Deposited By: Bille, Laura
ID Code:45306
Deposited On:14 Apr 2023 06:58
Last Modified:14 Apr 2023 06:58
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics