home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde. Scenarier for natur miljø og produktion

Langer, Vibeke; Dalgaard, Tommy; Heidmann, Tove; Elmegaard, Niels; Mogensen, Lisbeth; Odderskær, Peter and Hasler, Berit (editor): Langer, Vibeke (Ed.) (2002) Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde. Scenarier for natur miljø og produktion. [Conversion to organic farming in a local area. Scenarios for nature, encviroment and production.] FØJO-rapport, no. 12. .

[thumbnail of rap_12.pdf] PDF - English
4MB

Document available online at: http://www.foejo.dk/publikation/rapport/rap_12.pdf


Summary

Delprojektet om Natur- og miljøscenarier formulerede 4 måder at omlægge 25% af et konkret værkstedsområde til økologisk jordbrug. I scenariet ”Mælk” var det fortrinsvis kvægbrug, der blev omlagt. Scenariet ”1997” var også domineret af mælkeproducenter, men med et tillæg af planteavlsbedrifter. Scenariet ”Planter/svin” omfattede udelukkende svine- og planteavlsbrug, og scenariet ”Selvforsyning” omfattede bedrifter i et udpeget SFL-område, som ikke måtte supplere produktionen med indkøbt foder. Resultaterne pegede på en tendens til fald i kvælstofudvaskningen i hele området i tre scenarier, mens der var uklarhed m.h.t. det fjerde - ”Planter/svin”- scenariet. Belastningen med pesticider blev reduceret. I scenarierne ”Mælk” og ”1997”var reduktionen mindre end de forventelige 25%, mens den var 31% for svine- og plantebrug. Hvad angår jordforstyrrelser øgedes den andel af arealet, der ikke blev forstyrret med 35% og 21% i de to scenarier ”Mælk” og ”1997, mens øgningen for ”Planter/svin” var 10%, og for ”Selvforsyning” 15%. Ved omlægning af plante- og svinebrug øgedes samtidig arealet, der blev forstyrret mere end konventionelle kornafgrøder med maksimalt 6% af hele området. Udlægsmarker blev øget fra 8% af områdets samlede areal til 10 og 14% i de to mælkeproducentdominerede scenarier - og helt op til 18 og 19% af totalarealet i ”Planter/svin”- og ”Selvforsyning”-scenarierne. En særligt dybtgående analyse af lærkers levevilkår viste, at territorietæthed og produktion af unger ikke ændrede sig konsistent med omlægning fra økologisk til konventionel drift, fordi ændringer i afgrødefordeling, ophør med pesticider, intensiv græsning og mekanisk ukrudtsbekæmpelse påvirker levevilkårene såvel positivt som negativt.


Summary translation

Four scenarios for a 25% conversion of a local area were described, with differences in the farm types which converted, and were investigated for their consequences for production, nature and the environment. In the "Dairy" scenario mainly dairy farmers converted. In the scenario "1997" which closely resembled the farm types actually converting in Denmark in 1997, dairy farmers wre also dominant. In the scenario "Plant/pigs" mainly crop producing and pig farms converted to organic farming, and in "ESA" farm located in and ESA area converted. The resulting land use and management in the scenarios was compared with the actual use and management in the area and evaluated on a range of indicatory maesures: risk of nitrogen loss as well as living conditions for soil fauna and sky larks. In three of the scenarios nitrogen loss decreased with conversion to organic production, and in all scenarios a larger proportion of the area had living conditions favourable for soil fauna: low disturbance, organic manure and undersown crops. Sky lark living conditions were less consistently affected, with changes in crop distribution, abscence of pesticides, grazing and mechanical weed control being the main determining parameteres.

EPrint Type:Report
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Crop husbandry > Production systems
Animal husbandry > Production systems
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Farming Systems
Research affiliation: Denmark > DARCOF I (1996-2001) > I.8 Social and environmental consequences
Deposited By: Langer, Vibeke
ID Code:1574
Deposited On:07 Oct 2003
Last Modified:02 Dec 2021 10:00
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics