home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Vurdering af mulighederne for forebyggelse og alternativ bekæmpelse i frugt og bær

Lindhard, Senior scientist Hanne (2001) Vurdering af mulighederne for forebyggelse og alternativ bekæmpelse i frugt og bær. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Horticulture.

[thumbnail of Vurdering_af_mulighederne_for_forebyggelse.pdf] PDF - English
Limited to [Depositor and staff only]

541kB


Summary

Pesticidhandlingsplanen II af marts 2000 har fastsat en række mål og virkemidler til bestræbelse på at nedsætte belastningen af miljøet og sundheden, samt at fjerne overforbruget af pesticider. I handlingsplanen, som tager udgangspunkt i Bichel-udvalgets indstillinger og anbefalinger i rapporterne fra 1999, er der fastsat specifikke reduktionsmål for pesticidanvendelse på
landbrugsafgrøder. Det ønskes, at gartneri og frugtavl ligeledes inddrages i en fremtidig strategi for reduktionen af pesticider, men at der foretages en yderligere konsekvensvurdering før der fastsættes reduktionsmål. Bichel-udvalget gennemførte ikke omfattende konsekvensanalyser for hel eller delvis afvikling af
pesticidanvendelsen i gartneri og frugtavl på grund af utilstrækkeligt datamateriale.
I Bichelrapporten blev der på frugt- og bærområdet for første gang udarbejdet oversigter over pesticidforbruget og behandlingsindeks for enkelte kulturer. Forbruget blev undersøgt som et gennemsnit over 3 år 1994-1996. Siden har revurderingen af pesticider medført, at mange midler ikke længere er godkendt til brug i Danmark. Desuden er enkelte nye midler blevet godkendt. Derfor ser forbrugsmønsteret i perioden 1998 til 2000 formentlig anderledes ud end i den 3-års-periode, som blev undersøgt i forbindelse med Bichel-udredningen. Derfor blev i pesticidforbruget i 1997-2000 undersøgt som en del af udrednings arbejdet under Kirsten Jensen Udvalget i foråret 2001. Undersøgelsen omfatter 5 hovedkulturer inden for sektoren.
Der savnes konkret viden om hvilke alternative forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder, der findes inden for de enkelte områder i gartneri og frugtavl, og hvor meget der kan opnås ved alternative metoder og strategier i forhold til anvendelsen af herbicider, fungicider, insekticider, vækstreguleringsmidler og andre hjælpestoffer. Hvor meget af den kemisk behandling kan f.eks. afløses af ikke kemiske alternativer og hvad bliver konsekvenserne af disse både mht. produktion og økonomi.
For at give læserne et overblik over frugt og ærpoduktionen i Danmark, starter rapporten med at give et statistisk overblik over produktionen.
1.1 Formålet med denne rapport
- At kortlægge pesticidforbruget i Frugt og bær.
- Skabe overblik over den eksisterende viden om pesticidbelastning og eksponering.
- At foretage et litteraturstudie, hvor muligheder for at reducere pesticidforbruget inden for frugt og bær gennemgås.
- At vurdere alternative metoders praktiske anvendelse og effekt på pesticidforbruget


Summary translation

Title: "Evaluation of methods to reduce the use of pesticides in fruit and berries production."
Production of fruit and berries:
Fruit and berry production is extremely intensive and requires a high degree of grower specialisation. Establishment costs are high, typically between DKK 11,000 and 100,000 per ha, and considerable investment in machinery is necessary. Labour requirements are also high, especially when fruit is hand picked for fresh consumption.
Fruit and berry production levels vary from year to year in response to variations in climatic conditions. Prices are determined by international supply. There are no pre-determined minimum prices for fruit and berries and no EU subsidies. As a result, grower earnings vary considerably from year to year.
Fruit and berries are high-quality products, for which common EU standards apply. These quality requirements must be complied with for products to be sold through retail outlets. As a general rule, products must be whole, sound and meet specific size requirements.
According to Statistics Denmark, the total area used for fruit and berry production in 1997 was 7,341 ha distributed among 400 farms. In 1997, the total production of fruit and berries was 32,763 tons representing a value of DKK 190 million.
Total Danish per-capita consumption of fruit and berries was 23.2 kg in 1997. The degree of Danish self-sufficiency was 44.4%.
The total area completely converted to organic fruit and berry cultivation in Denmark was 215 ha in 2000. A further 137 ha is undergoing conversion, of which 71 ha are planted with apple trees. Organic fruit and berry production (including the area under conversion) thus comprises 5% of the total area on which fruit and berries are grown.

EPrint Type:Report
Keywords:Fruit and berries, pesticide use, alternative methods
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Fruit and berries
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > IV.1 (EXUNIT) Experimental units for research in organic farming systems
Denmark > DARCOF II (2000-2005) > I. 2 (ORGAPP) Sustainable production systems for apples
Deposited By: Fjord, Miss Camilla
ID Code:124
Deposited On:10 Oct 2002
Last Modified:12 Apr 2010 07:27
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:Report for the danish ministry of environnent.
Delrapport til Miljøstyrelsen.

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics