home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Bioraffineret græsprotein til økologiske Husdyr - Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg

Fog, Erik; Knage-Drangsfeldt, Kristian; Johansen, Niels Finn; Strudsholm, Finn and Petersen, Jette Søholm (2018) Bioraffineret græsprotein til økologiske Husdyr - Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg. [Bio-refined grass protein for animals in organic husbandry. Evaluation of feed products from green bio-refinery for pigs, poultry and cattle.] SEGES.

[thumbnail of Rapport_Bioraffineret_graesprotein_oekologiske_husdyr.pdf] PDF - Danish/Dansk
13MB

Document available online at: https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/biogas/Sider/Oe-18-3658-bioraffineret_graesprotein_oekologiske_husdyr.pdf?utm_source=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Af_samme_forfatter


Summary

Rapporten gør status på de resultater omkring foderværdien af græsprotein til svin, fjerkræ og kvæg, der i 2018 er opnået i forskellige projekter til udvikling af grøn bioraffinering. Resultaterne er præsenteret med henblik på at landmænd, konsulenter og folk i foderbranchen kan få et hurtigt overblik og kan vurdere, om resultaterne har relevans for dem. Hovedproduktet, græsproteinkoncentratet, er vurderet til at kunne fremstilles med en proteinkoncentration på ca. 45 % råprotein i tørstoffet, hvilket også er opnået i et nyt fodringsforsøg med slagtegrise (november 2018) , hvor proteinkoncentrationen i græsproteinkoncentratet er 48 %. Det svarer til proteinkoncentrationen i sojakage. Aminosyresammensætningen i græsproteinet minder også om indholdet i sojaprotein med cirka samme andel lysin, højere indhold af methionin, men mindre indhold af cystein. Sammensætningen af græsproteinkoncentratet passer godt til fodernormerne for slagtesvin bortset fra det lave cysteinniveau, og derfor forventes græsprotein at kunne blive en attraktiv proteinkilde, hvis det suppleres med et cysteinrigt fodermiddel som f.eks. afskallet havre. Tilsvarende gælder også for æglæggende høner, hvor et forsøg har vist, at græsproteinkoncentrat kan udgøre op til 12 % af foderet, uden at det har negativ indvirkning på høner eller æglægning. Samtidig blev æggeblommernes farve mørkere gul jo mere græsprotein, der blev tilsat foderet. Forsøg med fodring af kyllinger med græsproteinkoncentrat med 36 % råprotein har vist, at minimum 13 % af foderets protein kan erstattes med græsprotein, uden at det går ud over tilvækst og foderudnyttelse. Skal der anvendes større mængder græsproteinkoncentrat, skal det have et højere proteinindhold. Til kvæg har det mindre relevans at bruge græsprotein i foderet, da kvæg får en stor del af de nødvendige aminosyrer dannet af mikroorganismerne i vommen. Sideproduktet ensilage af græspressekage, som kommer fra den indledende skruepresning af græsset, har i et forsøg med malkekøer vist, at det fuldt ud kan erstatte almindelig græsensilage. Forsøget viste endda en højere mælkeydelse på græspressekagen, hvilket formodentlig skyldes den fysiske bearbejdning af græsset i skruepressen. Dette resultat bør verificeres gennem flere forsøg. Græspressekagen vurderes til også at være velegnet som grovfoder til svin og fjerkræ; men det bør også dokumenteres gennem forsøg. Med udgangspunkt i aktuelle priser på fodermidler til økologiske grise og fjerkræ er det beregnet, hvilken pris græsproteinkoncentratet kan have, når der iblandes forskellige mængder græsprotein i foderblandingerne, og disse skal have samme pris som tilsvarende foderblandinger uden græsprotein. Prisniveauet for græsproteinkoncentrat varierede fra 460 til 860 kr. / 100 kg og sammenholdt med et estimat for fremstillingsprisen for græsproteinkoncentrat på 464 kr. / 100 kg tyder det på, at fremstilling af græsprotein vil kunne etableres som en bæredygtig forretning. Rapporten slutter med forslag til yderligere undersøgelser, der kan skabe større vished om mulighederne i at producere proteinfoder fra græs, samt om foderværdien og kvaliteten i forhold til forskellige dyregruppers foderbehov.


Summary translation

The report summarise current (2018) results on the feed value of bio-refined grass protein for pigs, poultry and cattle. Concentrate of bio-refined protein can be produced with 45 % crude protein in dry matter. The amino acid composition is very like that in soy protein. But higher in methionine and lower in cysteine. Grass protein fits well into feed mixtures if it is combined with cysteine rich products as husked oats. The grass protein concentrate is less relevant in cattle feeding. But silages of grass pulp from the bio-refining process has shown to be a very valuable cattle feed. It is also expected to be a valuable roughage for pigs and poultry. But this has to be proven in feeding trials. Price estimates imply the possibility to make a profitable production of grass protein for animal feed in organic husbandry.

EPrint Type:Report
Keywords:græsprotein, proteinfoder, foderværdi, svin, fjerkræ, kvæg
Subjects: Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 2 > OrganoFinery
Deposited By: Fog, Mr. Erik
ID Code:34254
Deposited On:18 Jan 2019 08:05
Last Modified:18 Jan 2019 08:05
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics