home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Et nyt redskab til kommunikation af multikriterielle vurderinger i den økologiske værdikæde - en animationsfilm

Smith, Peter; Lykke-Olesen, Andreas; Fog, Erik; Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Et nyt redskab til kommunikation af multikriterielle vurderinger i den økologiske værdikæde - en animationsfilm. [A new tool to communicate multicriteria assessments in the organic value chain - an animated film.] MultiTrust, Tumblehead.

[thumbnail of MTv02.mov] Video (QuickTime) - Danish/Dansk
49MB

Document available online at: http://youtu.be/zmoXYJAS8LY


Summary

Tænk nu hvis der er en platform som gør det muligt at diskutere økologi mellem alle parter i den økologiske fødevarekæde ud fra hver deres kriterier.
I MultiTrust-projektet er der arbejdet med at finde frem til et redskab der kan løse udfordringen: Hvordan kan man lave helhedsvurderinger af effekterne af økologisk produktion på en sådan måde at de reelt vil kunne gøre en forskel i praksis. Økologiske produkter skal klare sig i sammenligningen med konventionelle produkter, og ofte kommer økologiske produkter til at stå lidt svagt, når der måles på enkelte kriterier. Økologiens særkende er den helhedsmæssige betragtning – at der er taget hensyn til mange forhold på en gang – og der er derfor brug for helhedsvurderinger.
Helhedsvurderinger kan imidlertid blive meget komplekse, og dermed svære at kommunikere og forholde sig til. Og det kan være vanskeligt at afgøre hvordan de kan forenkles, fordi en forenkling indebærer en række valg om hvad der vigtigt og hvordan forskellige kriterier skal vægtes. Samtidig er økologisk jordbrug en produktionsform der til stadighed ønsker at udvikle sig. Økologiske produkter er således ikke bare produkter, der er produceret efter de økologiske regler. Der er mange producenter der gerne vil gøre en ekstra indsats ud over den standard som sikres gennem Ø-mærket.
De økologiske produkter indeholder kvaliteter der er bestemt af en række valg og handlinger som foretages i produktionen og i den efterfølgende forarbejdning, transport og handel. Der kan fx lægges vægt på hvilke organiske gødninger der bliver anvendt, hvordan man indretter frugtplantagen for at fremme naturlige fjender, hvordan man sikrer høj velfærd og trivsel hos husdyrene, hvordan man sparer på energien i forarbejdningen, hvilken emballagetype man sælger de økologiske produkter i osv.
Når forbrugeren står ved køledisken, og når landmanden strør halm til sine kalve, ved de meget lidt om hvordan de andre led i fødevarekæden agerer, og de har ikke store muligheder for at komme i kontakt med hinanden. Men hvis de initiativer der tages for at forbedre og udbrede økologien, skal lykkes, så er der brug for at de andre led i kæden kan honorere den ekstra indsats. Der er brug for at kommunikere og koordinere på tværs af kæden.
Disse udfordringer har MultiTrust-projektet belyst gennem en række analyser, workshops og høringer med repræsentanter for de økologiske aktører. Arbejdet er mundet ud i en skitse til et redskab der vil kunne etablere kontakt på tværs af kæden og give brugerne overblik over hvad der er gjort i hele den økologiske værdikæde for at give produkterne deres særlige kvaliteter. Et redskab der udgør en platform hvor landmænd, virksomheder, butikker og forbrugere sammen kan arbejde med at udvikle økologien ud fra mange kriterier på en gang.
Projektet har produceret en videofilm der illustrerer problemstillingen og viser hvordan redskabet vil kunne fungere (se filmen på YouTube via linket efter "Online at:"), samt et diagram der viser hvordan redskabet kan opbygges og hvordan forskellige aktører tænkes involveret (se http://zoom.it/P4IO - link i "Related links"). En mere detaljeret beskrivelse af prototypen og brugernes reaktioner på et sådant redskab er under udarbejdning.


Summary translation

Imagine there is a platform that makes it possible to discuss organics between all parties in the organic food chain based on their individual criteria.

EPrint Type:Video
Subjects: Knowledge management
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 1 > MultiTrust
Related Links:http://www.icrofs.dk/Sider/Forskning/organicrdd_multitrust.html, https://orgprints.org/24675, http://zoom.it/P4IO
Deposited By: Alrøe, PhD Hugo Fjelsted
ID Code:24672
Deposited On:05 Dec 2013 14:58
Last Modified:05 Dec 2013 14:58
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Additional Publishing Information:Contributing to MultiTrust Deliverables 3.6.1 and 4.1.1

Repository Staff Only: item control page