home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Strategier til giftfri bekæmpelse af rotter og mus

Lodal, Jens; Knorr, Mette and Leirs, Herwig (2004) Strategier til giftfri bekæmpelse af rotter og mus. In: Sørensen, Jan Tind (Ed.) Produktionsstyring med fokus på husdyrsundhed og fødevaresikkerhed i økologiske svinebesætninger: Rapport fra workshop afholdt på Hotel Bygholm Park 23. april 2003. FØJO Intern rapport, no. 54. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 4, pp. 27-34.

[thumbnail of 3246.pdf] PDF - English
331kB


Summary

I nærværende delprojekt er første fase en kortlægning, der identificerer de faktorer i systemer med udendørs svineproduktion i Danmark, som kan have betydning for forekomst af potentielle skadedyr og problemer i den forbindelse. Kortlægningen er blevet udført i form af en spørgeskemaundersøgelse. På grundlag af kortlægningen gennemføres efterfølgende en detaljeret beskrivelse af rotters (og eventuelle andre gnaveres) økologi i to udvalgte økologiske svinebedrifter, og der skal udarbejdes strategier til bekæmpelse af gnavere med fokus på rotter.
I spørgeskemaet blev der spurgt om forekomst af og problemer med evt. skadedyr blandt pattedyr, fugle og insekter/mider. I denne rapport fokuseres på gnaverne og med hovedvægt på rotterne. Baggrunden for dette er, at der ifølge EU-bestemmelser kun må bruges gift, hvis det kan sikres, at den ikke indgår i fødekæden. Grise kan godt æde rotter og mus. Ifølge dansk lovgivning skal rotter bekæmpes overalt, og i øvrigt er bekæmpelsen et kommunalt anliggende (se Miljøbeskyttelsesloven 2001). Rotter og mus kan overføre smitte (f.eks. Salmonella, Leptospira, Yersinia, Erysipelothrix rhusiopathiae (rødsygebakterien) og Brachyspira hyodysenteria) (Feenstra., et al 2000; Gratz, 1994) til svinene, så alene af den grund kan der være en berettiget grund til at foretage bekæmpelse. Rottebekæmpelse skal udføres af autoriserede personer, mens musebekæmpelse kan udføres af landmanden selv.
En stigende bestand af rotter (eller mus) vil utvivlsomt medføre betydelige risici for smitte med ovennævnte sygdomme. Traditionel bekæmpelse med gift er uønsket i økologisk husdyrproduktion. Det er derfor vigtigt, at der udvikles effektive, men giftfrie strategier til bekæmpelse af gnavere i økologisk svineproduktion. Viden om de faktorer, der påvirker niveauet af rotter i økologisk svineproduktion, er meget mangelfuld.
I økologisk landbrug er brug af antikoagulanter til rottebekæmpelse tilladt under visse forudsætninger. Uanset hvem der udfører rotte- eller musebekæmpelse, er der en skjult konflikt, så snart der anvendes kemisk bekæmpelse.


EPrint Type:Report chapter
Keywords:økologisk svineproduktion; forekomst af skadedyr; forekomst af gnavere; produktionssystem; forebyggelse af problemer med mus og rotter
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Pigs
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > II. 8 (MANORPIG) Health management in organic pig production
Related Links:http://www.foejo.dk/publikation/rapport/ir_54.pdf
Deposited By: Bonde, Dr Marianne
ID Code:3246
Deposited On:04 Oct 2004
Last Modified:12 Apr 2010 07:29
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics