home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Hvordan holder økologisk jordbrug føringen på beskyttelse af vandressourcerne?

Olesen, J.E. (2004) Hvordan holder økologisk jordbrug føringen på beskyttelse af vandressourcerne? [How can organic farming maintain the lead in protection of water resources?] In: Økologi kongres 2004. Vision og virkelighed. Kongresbilag, Dansk Landbrugsrådgivning, pp. 104-105.

[thumbnail of 4672.doc] Source file - English
34kB


Summary

Landbruget øver en væsentlig indflydelse på kvaliteten af både grundvand og overfladevand (vand-løb, søer og fjorde) gennem udledning af pesticider, kvælstof og fosfor. Alle stoffer har væsentlig betydning for kvaliteten af overfladevand, mens der for beskyttelsen af grundvandet har været størst fokus på at forhindre nedsivning af pesticider og reduktion af nitratudvaskningen fra landbrugsarea-ler, især i områder med indvinding af grundvand. Vandmiljøplanerne (VMP) har haft størst fokus på reduktion af kvælstofudvaskningen. Dog er der med VMP-III fra 2003 også inkluderet tiltag til reduktion af landbrugets udledning af fosfor til vandløb, søer og fjorde.
I forbindelse med den faglige evaluering forud for VMP-II blev det anslået, at økologisk jord-brug i gennemsnit reducerede udvaskningen med 10 kg N/ha. Det fremgik, at dette tal var behæftet med stor usikkerhed. Da der i forbindelse med genberegning af udvaskningsniveauet fra dansk landbrug i 2002 skete en opjustering af det generelle udvaskningsniveau før VMP-II, vurderedes dette ikke at skulle ske for økologisk jordbrug. Forskellen i nitratudvaskning mellem økologiske og konventionelle arealer blev derfor revurderet til at være 28 kg N/ha. Dette estimat var dog stadig forbundet med stor usikkerhed, og i forbindelse med slutevalueringen af VMP-II blev der derfor gennemført en analyse af kvælstofudvaskningen fra henholdsvis kvægbrug og planteavlsbrug.


EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Subjects: Environmental aspects > Air and water emissions
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > I. 3 (BIOMOD) Interaction between nitrogen dynamics, crop production and biodiversity
Deposited By: Olesen, Senior scientist Jørgen E.
ID Code:4672
Deposited On:31 Mar 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:30
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics