home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Udvaskning af organisk kulstof efter kløvergræs

Vinther, F.P.; Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2005) Udvaskning af organisk kulstof efter kløvergræs. [Leaching of organic carbon and nitrogen.] In: Olesen, J.E. (Ed.) Drivhusgasser fra jordbruget - reduktionsmuligheder. DJF rapport, no. Markbrug nr. 113. Danmarks JordbrugsForskning , Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, chapter 11, pp. 129-140.

[thumbnail of 5373.pdf] PDF - English
486kB


Summary

Opløst organisk stof danner grundlaget for mange af de biogeokemiske processer der foregår i jorden. Der er foretaget talrige undersøgelser af dannelse og tab af organisk stof fra skovjorde, hvorimod kun få er gennemført i landbrugsjord. Det vides at græsmarker øger jordens pulje af organisk stof, men kendskabet til det organiske stofs skæbne efter ompløjning af græsmarker er mangelfuldt. Formålet med denne undersøgelse var at bestemme størrelsesordner for udvaskning af opløst organisk kulstof (DOC) og den samlede mængde mobilt organisk kulstof (MOC) i dyrkningssystemer med kløvergræs, med særlig fokus på perioden efter ompløjning af græsmarken. Undersøgelserne er gennemført dels i Foulum i et markforsøg anlagt med henblik på at måle kvælstofudvaskning og eftervirkning af kløvergræs af forskellig alder, og dels i Sønderjylland i et markforsøg anlagt for at afprøve forskellige strategier til reduktion af N-udvaskningen. Jordvand fra forskellige dybder blev udtaget med sugeceller og analyseret for C-indhold, hvorefter udvaskningen blev beregnet vha. modelleret afstrømning. Målingerne i Foulum viste, at koncentrationen af DOC aftog med dybden: 21 – 31 mg C l-1 i 30 cm, 7 – 12 mg C l-1 i 60 cm og 6 - 11 mg C l-1 i 90 cm. Værdierne var højere i en eksisterende 9. års kløvergræs end efter ompløjning af 1. års eller 8. års kløvergræs. Med en afstrømning på 218 mm blev den samlede udvaskning til en meters dybde i Foulum i ompløjet 1. års og 8. års, og i en eksisterende 9. kløvergræs beregnet til henholdsvis 15, 15 og 27 kg DOC ha-1 i løbet af en 4-måneders periode fra november 2002 til marts 2003. I Sønderjylland varierede koncentrationen af DOC i 70-100 cm’s dybde mellem 9 og 40 mg C l-1 og koncentrationen af MOC mellem 16 og 63 mg C l-1. Den samlede afstrømning her var 596 - 645 mm, afhængig af forsøgsbehandling, hvilket resulterede i en udvaskning af DOC på 95 – 192 kg C ha-1 år-1 og af MOC på 174 – 310 kg C ha-1 år-1.


Summary translation

Dissolved organic matter is the basis for many of the biogeochemical processes in the soil. Several studies have focused on the formation and losses of dissolved organic matter in forest systems, whereas a limited number have dealt with this aspect in agricultural soils. The purpose of this study was to estimate the leaching of dissolved organic carbon (DOC) and nitrogen (DON), with focus on the period after cultivating grass-clover swards. Grass-clovers were ploughed in the spring prior to sowing cereals followed by either catch crops or bare soil. The concentrations of DOC and DON decreased with soil depth and ranged at 90 cm soil depth between 7 and 21 mg C L-1, and between 1 and 3 mg N L-1, respectively in a sandy loam soil, and between 16 and 63 mg C L-1, and between 1 and 10 mg N L-1, respectively, in a coarse sandy soil. The highest concentrations of DOC were measured in treatments with catch crop, whereas the highest values of DON were from the bare soil treatments. The resulting DOC/DON ratios were in the range between 2 and 42 with higher values in the coarse sandy soil than in the sandy loam soil. The total percolation was 218 mm in the sandy loam soil and 596 - 645 mm in the coarse sandy soil, which resulted in an annual leaching of 22 - 40 kg DOC ha-1 year-1 and 3 - 4 kg DON ha-1 year-1 in the sandy loam soil, and 174 - 310 kg DOC ha-1 year-1 and from 10 - 31 kg DON ha-1 year-1 in the coarse sandy soil.

EPrint Type:Report chapter
Keywords:DOC, DOM, DON, Catch crops, Cultivation treatments, Soil organic
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Environmental aspects > Air and water emissions
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > I.15 (NIT_GRASS) Nitrate leaching from dairy farming
Denmark > DARCOF II (2000-2005) > I.16 (OKOVAND) Regional groundwater protection by optimised organic farming systems
Deposited By: Vinther, Senior scientist Finn P.
ID Code:5373
Deposited On:01 Sep 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics