home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer. Tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport

Christensen, Tove and Sandøe, Peter (Eds.) (2018) Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer. Tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport. Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi, KU, København.

[thumbnail of KU_Øget_efterspørgsel_efter_danske_økologiske_fødevarer_Web.pdf]
Preview
PDF - Danish/Dansk
2MB

Document available online at: http://icrofs.dk/fileadmin/user_upload/KU_OEget_efterspoergsel_efter_danske_oekologiske_foedevarer_Web.pdf


Summary

Denne bog præsenterer resultaterne fra tre forskningsprojekter, som studerer økologiske fødevarer ud fra en forbrugersynsvinkel. Der er i projekterne anvendt samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge motiver og ønsker hos de økologiske forbrugere samt de heraf afledte effekter på for eksempel folkesundhed og lokale arbejdspladser. Projekterne er en del af Organic RDD 2.2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Programmet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.
OrgHealth-projektet har fokuseret på sammenhængen mellem økologisk forbrug og sunde madvaner. Målet med LOCO-projektet har været at undersøge danske forbrugeres efterspørgsel efter såkaldte lokale fødevarer samt det lokale perspektivs betydning for markedsføring og forbrug af økologiske fødevarer. Endelig har målet med SOMDwIT-projektet har været at skabe viden om, hvad forbrugere på de vigtigste eksportmarkeder i Europa og Asien synes om økologiske fødevarer fra Danmark. Projekterne OrgHealth og LOCO er gennemført af forskere ved Københavns Universitet, og SOMDwIT-projektet er gennemført af forskere ved Århus Universitet. Projekterne præsenteres i hvert deres kapitel med en kort opsummering efter hvert kapitel.


EPrint Type:Book
Subjects: Values, standards and certification > Consumer issues
Research affiliation: Denmark > AU - Aarhus University
Denmark > KU - University of Copenhagen
Denmark > Organic RDD 2.2 > LOCO
Denmark > Organic RDD 2.2 > OrgHealth
Denmark > Organic RDD 2.2 > SOMDwIT
Deposited By: Pedersen, Dr. Susanne
ID Code:33242
Deposited On:23 Aug 2018 13:02
Last Modified:28 Aug 2018 12:13
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page