home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type

Number of eprints: 529.

Løes, Anne-Kristin (Ed.) (2019) Øko-korndag. [Dissemination day about organic cereals.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll,Norway. Proceedings of Øko-korndag, Mære vocational school, Sparbu, Norway, March 26, 2019.

Aanensen, Lise and Henriksen, Britt I. F. (2010) Vurdering av metoder for økologisk produksjon av storfekjøtt. Fordeler og ulemper ved ulike produksjonssystemer for økologisk storfekjøtt. Bioforsk Rapport Vol. 5, no. 178. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Aasgård, Grim Jardar (2005) Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet. [Cultivation of high quality organic seed potatoes.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), pp. 396-400.

Adler, Steffen; Steinshamn, H; Purup, S; Hansen-Møller, J and Krogh-Jensen, S (2009) Effekt av driftsmåte og engalder på kvalitet av kumelk. Speech at: Husdyrforsøksmøtet 2009, Lillestrøm, Norge, 11.-12. februar 2009.

Adler, Steffen and Steinshamn, Håvard (2009) Hvordan påvirker driftssystemet kvalitet på melk og kjøtt? In: Bioforsk FOKUS 4(6), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 30-31.

Adler, Steffen A. (2004) Produksjonssystemforsøk: Hvordan kommuniserer forsker, rådgiver og bonde? [Production System Experiments: How do researchers, extensionists and farmers communicate?] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2004 (1), pp. 6-9.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Fiskemel eller erter som proteinkilde til kyr i økologisk melkeproduksjon. [Fishmeal or peameal given as protein supplementation to dairy cows in organic farming.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 217-220.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Øker marine proteintilskudd risikoen for smaksfeil i økologisk melk? [Do marine protein supplements increase the risk of fish flavour of organic milk?] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 489-492.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2007) Ulike utviklingstrinn på surfôr til økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge. [The effect of grass maturity at harvest for silage on lactation of dairy cows in organic farming in northern Norway.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, pp. 493-496.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2005) Påvirker høstetid for gras innholdet av gunstige fettsyrer i økologisk melk? [Does harvesting time of grass affect the composition of favourable fatty acids in organic milk?] Poster at: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Ultuna, Uppsala, Sweden, 22-23. November 2005.

Adler, Steffen A. and Randby, Åshild T. (2005) Tørket eller ensilert bygg til kyr i økologisk landbruk. [Dried or ensiled barley for cows in organic farming.] In: Kaurstad, Elin Kristine (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2005, pp. 427-430.

Adler, Steffen A. and Steinshamn, Håvard (2007) Engdriftsmåter og melkekvalitet. [Grassland management and milk quality.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk Fokus, 2 (1), pp. 48-49.

Adler, Steffen A.; Steinshamn, Håvard; Bleken, Marina A.; Langeland, Åsmund and Thuen, Erling (2006) Effekt av kløverart og høstetid på innhold og sammensetning av fettsyrer. [Effect of clover species and stage of grass maturity on fatty acid composition.] In: Kristoffersen, Annbjørg Ø. (Ed.) Plantemøtet Østlandet 2006, Bioforsk, 1 (3), Bioforsk Fokus, pp. 184-185.

Adler, Steffen.A. and Randby, Åshild.T. (2005) Adler, S. & Å.S. Randby. 2005. Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk. Grønn kunnskap e 9(115H):1-6. [Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk Effect of barley preservation method on milk quality in organic farming.] Grønn kunnskap e, 9 (115H), pp. 1-6.

Adler, S and Steinshamn, H. (2009) Melkekvalitet i ulike driftssystem. In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk FOKUS 4(2), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 210-211.

Adler, Steffen; Dahl, A.; Steinshamn, H.; Thuen, E.; Garmo, T. and Krogh-Jensen, S. (2009) Effekt av rødkløverbeite eller botanisk allsidig beite på kvalitetsegenskaper hos melk i økologisk drift. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences (UMB), Ås, Norway, pp. 345-348.

Adler, Steffen; Höjer, Annika; Njåstad, Kari Marie; Purup, Stig; Hansen-Møller, Jens; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Martinsson, Kjell and Steinshamn, Håvard (2013) Melkas innhold av fytoøstrogener påvirkes av engdriftsmåte og produksjonssystem. In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 372-375.

Adler, Steffen; Jensen, Søren K.; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Harstad, Odd Magne and Steinshamn, Håvard (2013) Effekt av botanisk sammensetning i surfôr på omsetning av fettløselige vitaminer i vom og overføring til melk. In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 101-103.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren K. and Hansen-Møller, Jens (2011) Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, pp. 181-184.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard and Jensen, Søren K. (2011) Driftsmåte og engalder påvirker melkekvaliteten. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforøskmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 185-188.

Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Thuen, Erling; Jensen, Søren K. and Hansen-Møller, Jens (2011) Hydrogenering av fettsyrer i vomma - effekt av botanisk sammenstening av surfôret. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, pp. 13-16.

Adler, Steffen A.; Ebbesvik, Martha; Hansen, Sissel; Granås, Rune; Lindås, Anitra and Steinshamn, Håvard (2018) Økologisk mjølkeproduksjon uten kraftfôr. [Organic dairy milk production with no concentrate supplementation.] NIBIO RAPPORT, no. 4. Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway.

Adler, Steffen A. and Løes, Anne-Kristin (2014) Vet du hva som er i kraftfôret? Økologisk landbruk, 2014, 33 (2), pp. 20-23.

Adler, Steffen A.; Slizyte, Rasa; Alakomi, Hanna-Leena; Rubash, Uladzimir and Ebbesvik, Martha (2017) Ensilering av frasorterte poteter og gulrøtter - fra tap til fôr med tilleggsverdi. NORSØK rapport, no. Nr. 4. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Ahuja, Ishita; de Boer, Anne and Løes, Anne-Kristin (2020) Forsøk med gjødsel fra havet. [Research with fertilizer from the sea.] Økologisk landbruk, 2020, 39 (1), pp. 26-29.

Ahuja, Ishita and Løes, Anne-Kristin (2019) Restråstoff fra havet - prima plantenæring, men viktige utfordringer. [Fertilisers from marine residual materials: good fertilisers, with some important challenges.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Bakken, Anne Kjersti; Henriksen, Trond; Mangerud, Kjell; Eltun, Ragnar; Riley, Hugh; Fjeld, Tori; Selnes, Svein and Wikmark, Thorbjørn (2005) Jordarbeidingsmetodar for korndominerte dyrkingssystem – avlingseffektar. [Soil tillage methods in cereal dominated cropping systems - yield effects.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, 9 (2), pp. 362-367.

Bakken, Anne Kjersti and Steinshamn, Håvard (2010) Produksjon og utnytting av gjenvekst ved høge avdråttsnivå. In: Bioforsk FOKUS 5(2), pp. 176-177.

Berg, Marthe (2016) Slik kan Norge se ut hvis alle kun skal spise økologisk mat. [What Norway would look like if all consumed organic food.] VG Partnerstudio, http://www.vg.no/annonsorinnhold/familieliv/rema1000/artikler/landbruk. Online at http://www.vg.no/annonsorinnhold/familieliv/rema1000/artikler/landbruk/, accessed on: 9 February 2017.

Bergjord, Anne Kari (2018) Hvordan takler høsthveten møtet med Kong Vinter? [How does winter wheat face the challenge of overwintering?] Lecture at: Field day in Trøndelag, Skjetlein, Trøndelag, 30.7.2018. [Completed]

Bergset, Nils Øyvind (2005) Prioritering av forskning på økologisk produksjon og omsetning. [Prioritising research in organic production and distribution.] Research Council of Norway (RCN) .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2020) Måling av bærekraft på gårdsnivå. Speech at: Framtidsfredag The North West og Business Hub 4 Sustainability, Ålesund - Teams, 2.10.2020.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2020) Hvor bærekraftig er gardsdrifta di. NORSØK , www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/norge-pa-langs-med-mokk, accessed on: 19 August 2020.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2020) Møkk og miljø - bedre bruk av husdyrgjødsla til beste for bonde, økonomi og miljø. NORSØK RAPPORT, no. 9, vol. 5. Norsk senter for økologisk landbruk , Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2020) Dyr på beite. NRK, NRK P1.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2019) Beiting på jordbruksarealer ute av drift. NORSØK Faginfo, no. 3, 2019. NORSØK.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2018) Jord ute av drift og driveplikta. NORSØK FAGINFO, no. 1/2018. NORSØK.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2018) Skal Norge gro igjen? Melkekua er en del av løsningen. .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2018) Full fart på fellesbeite i førti år. Ringreven, 2018, 36 (3), pp. 38-39.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2017) Fra Molde til Marokko med møkk. Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft https://www.vof.no/, 11 March 2017, 3, p. 8.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2016) Bonden er den beste jordverneren. Ringreven, 17 December 2016, 36 (4), p. 52.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2016) Evaluering av Regionalt miljøprogram - tiltak 3.14. NORSØK Rapport, no. 5/2016. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (editor): Vagstad, Nils Harry (Ed.) (2016) Strategi for økt matproduksjon i Gjemnes kommune. [Strategy for increased food production in Gjemnes municipality.] NIBIO - POP. NIBIO.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2015) Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune. [Strategy for increased food production in Rauma Municipality.] Bioforsk Tema. Bioforsk, Norge.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (0020) Norge på langs med møkk. Norsk senter for økologisk landbruk, AGROPUB. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/norge-pa-langs-med-mokk, accessed on: 20 August 2020.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Ebbesvik, Martha (2019) Penger å tjene på å ta i bruk jordbruksarealer ute av drift. Landbrukstidende, 6 March 2019 (nr. 2), p. 11.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Ebbesvik, Martha (2018) Økonomi ved å ta i bruk jordbruksarealer ute av drift. NORSØK Faginfo. NORSØK.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Ebbesvik, Martha (2017) Samarbeid om spredning av husdyrgjødsel – til beste for bonde, klima og økonomi. NORSØK Faginfo, no. Vol 2 No 4. NORSØK, Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Ebbesvik, Martha (2017) Fra tap til verdifullt fôr. Landbrukstidende, 10 November 2017 (nr. 8), p. 18.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Flø, Bjørn Egil (2019) Slepp til dei som vil drive jordbruk. forskning.no.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Grøtta, Maud (2017) Grøvdalen sambeite - en vurdering av beitekapasiteten. NORSØK Rapport, no. (2) 10. NORSØK, Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Grøva, Lise (2018) Bærekraftig utmarksmote. Økologisk Landbruk, 2018, 37 (3), pp. 7-9.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Grøva, Lise (2018) Fra karbon til klær. Ringreven, 2018, 36 (4), pp. 45-47.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2016) Driftsopplegget påvirker kuas klimaavtrykk. Økologisk landbruk, 12 November 2016, 35 (3), pp. 8-9.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2016) Klimaverksted - klimaråd til bonden. NORSØK Faginfo, no. 4/2016. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Hansen, Sissel; Lyche, Arnar; Ullring, Ulf; Helmut van Oort, Bob Eric and Flaten, Ola (editor): Eldtun, Ragnar (Ed.) (2016) Storfe, driftssystem og klima. [Cattle, managment system and climate.] Nibio-rapport . NIBIO, Norge.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Løes, Anne-Kristin and Lyche, Arnar (2018) Hvordan kan verdikjeden for melk, kjøtt og ull bli mer klimavennlig enn i dag? - samtidig som vi holder jord i drift og artsrike kulturlandskap i hevd? Poster at: Klimaforsk, Forskningsrådet 24.mai, Forskningsrådet 24.mai, 24.05.2018.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Solemdal, Liv (editor): Vakstad, Nils Harry (Ed.) (2014) Husdyrgjødsel og lagerkapasitet. [Manure and storage capacity.] Bioforsk Tema. , Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Steinshamn, Håvard (2017) Jordbruksarealer ute av drift og ubrukte utmarksbeiter - oppsummering fra arbeidsmøte. NORSØK Faginfo, no. VOL. 2 Nr. 1. NORSØK, Tingvoll.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Støbet Lande, Unni (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Verdifulle beiter; Kartlegge, prioritere og tilrettelegge. Bioforsk rapport . .

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Ugelvik, Nina (2019) Beite/mosjonskravet for storfe. Presentasjon av 10 løsninger. NORSØK Rapport, no. 2, Vol 4. NORSØK, Tingvoll.

Bergslid, Ildrid Kristine (2015) Storfe, klima og bærekraft – en litteraturstudie. [Cattle, climate and sustainability - a literature study.] Bioforsk rapport. Bioforsk, Norge.

Bjørdal, Jorunn and Haga, Knut (1992) Sauetalle - utprøving av ulike strøslag. Norwegian Centre for Ecological Agriculture (NORSØK), Tingvoll,Norway.

Bjørkhaug, Hilde; Kvam, Gunn-Turid and Thanem, Alezander (2016) Hvorfor ikke produsere økologisk? Nationen (Newspaper), 13 July 2016, p. 1.

Borg, Pia (2017) Vedlikehold og distribusjon av sorter egnet for økologisk dyrking og håndverksbakst. Hva sier regelverket og hvilke muligheter har vi? [Maintenance and distrobution of cereal accessions suited for organic growing and artisan baking. What do the regulations say, and which possibilities do we have?] Lecture at: Field day in Trøndelag, Bjerkem, Henning, Trøndelag, 18.7.2017. [Completed]

Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (2014) Gener viktig for dyrevelferden i økologisk egg- og kyllingproduksjon. [Genes are important for animal welfare in production of organic eggs and broilers.] Fjørfe, 2014, 131 (11), pp. 24-25.

Brunes, Arne (2020) Rett mengde husdyrgjødsel til riktig tidspunkt - en utfordring. Landbrukstidende, 2 September 2020 (5), p. 12.

Bysveen, Kari; Ebbesvik, Martha and McKinnon, Kirsty (2015) Økonomi i økologisk løkproduksjon. Gartneryrket, 2015, 113 (3), pp. 10-13.

Bysveen, Kari and Serikstad, Grete Lene (2019) Fangvekster i grønnsakdyrking. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/fangvekster-i-gronnsaksdyrking, accessed on: 13 May 2019.

Bysveen, Kari and Serikstad, Grete Lene (2019) Velg fangvekster etter formål. Økologisk landbruk, 2019, 38 (1), pp. 16-18.

Bøthun, Marianne; Mjåland, Brit; Lindén, Frøydis; Nymoen-Paulsen, Nymoen-Paulsen; Strbac, Stanislav; Myren, Gaute; Henriksen, Jan Karstein; Mogan, Sigrid and Ögren, Elisabeth (2020) Foredrag Øko2020, Tema Frukt og bær, Landbrukets Økologikongress 2020. [Slides from Øko2020.] Øko2020 .

Cabell, Joshua; Brod, Eva; Ellingsen, Johan; Løes, Anne-Kristin; Solli, Linn; Standal, Inger Beate; Toldnes, Bendik and Vivestad, Henriette (2019) Bruk av tørket slam fra settefiskanlegg som gjødsel i norsk landbruk. NIBIO report, no. 5/146/2019. Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Tingvoll, Norway.

Cabell, Joshua and Løes, Anne-Kristin (2018) Forsøk med fermentering av husdyrgjødsel. [A study of fermentation of animal manure.] NORSØK Rapport, no. (3) 8. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Dieseth, Jon Arne; Frøseth, Randi Berland and Løes, Anne-Kristin (2018) Kvalitetskorn: Resultater fra feltforsøket i 2017. [The project "Quality grains for Food": Results of the field experiment in 2017.] Lecture at: Field day in Trøndelag, Bjerkem, Henning and Skjetlein, Trøndelag, 30.7.2018. [Completed]

Døving, Aksel; Nes, Arnfinn and Serikstad, Grete Lene (2017) Jordbærdyrking i økologisk landbruk. Dyrkingsrettleiing. Norsk Landbruksrådgiving, Ås, Norway.

Ebbesvik, Martha (2020) Økologisk jordbruk. In: Hovland, Ivar (Ed.) Handbok for driftsplanlegging 2020/2021. NIBIO BOK, no. 6. Norsk institutt for bioøkonomi, Oslo, pp. 232-244.

Ebbesvik, Martha (2019) Økologisk jordbruk. In: Hovland, Ivar (Ed.) Handbok for driftsplanlegging 2019/2020. 9 edition. NIBIO BOK, no. 5. Norsk institutt for bioøkonomi, Oslo, pp. 231-242.

Ebbesvik, Martha (2018) Økologisk jordbruk. In: Hovland, Ivar (Ed.) Handbok for driftsplanlegging 2018/2019. Norsk institutt for bioøkonomi, Oslo, pp. 231-242.

Ebbesvik, Martha (2018) Definisjonar og forklaringar på fôrkvalitet. TYRmagasinet, 2018, 4, p. 14.

Ebbesvik, Martha (2017) Økologisk jordbruk. In: Hovland, Ivar (Ed.) Handbok for driftsplanlegging 2017/2018. 62. edition. Norsk Institutt for bioøkonomi, Oslo, pp. 231-242.

Ebbesvik, Martha (2016) Økologisk jordbruk. In: Hovland, Ivar (Ed.) Handbok for driftsplanlegging 2016/2017. Norsk institutt for bioøkonomi, Oslo, pp. 231-242.

Ebbesvik, Martha; Adler, Steffen A.; Hansen, Sissel and Steinshamn, Håvard (2018) Økologisk mjølk: Er det mulig uten kraftfôr? forskning.no, https://forskning.no. Online at https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/04/er-det-mulig-med-okologisk-mjolk-uten-kraftfor, accessed on: April 2018.

Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Grøva, Lise; Lande, Unni Støbet and Steinshamn, Håvard (2018) Økonomi i saueholdet ved tilgang på ekstra innmarksbeite. kore.no. Online at http://www.kore.no/okonomi-i-saueholdet-ved-tilgang-pa-ekstra-innmarksbeite/, accessed on: 30 May 2018.

Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Grøva, Lise; Lande, Unni Støbet and Steinshamn, Håvard (2018) Reetablering av nedlagt innmarksbeite kan redusere kraftfôrkostnadene med 65 %. Sau og Geit, 2018, 71 (2), pp. 14-15.

Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Grøva, Lise; Lande, Unni Støbet and Steinshamn, Håvard (2017) Økonomi i saueholdet ved tilgang på ekstra innmarksbeite. NORSØK RAPPORT, no. Vol.2/Nr.14. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll, Norway.

Ebbesvik, Martha; Frøseth, Randi Berland and Strøm, Turid (2017) Økt egetprodusert fôr i økologisk husdyrhold. Utredning. NORSØK rapport, no. Nr. 6. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Ebbesvik, Martha; Grøva, Lise and Strøm, Turid (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2012) Økologisk sauehald - kort innføring. [Organic sheep farming - brief introduction.] Bioforsk FOKUS, no. Vol 7 nr 7. Bioforsk.

Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene and Strøm, Turid (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2014) Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Rapport, no. Vol. 9 Nr. 165. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Ebbesvik, Martha and Wiik, Julie (2020) Pelletert fosforgjødsel fra eget gjødselforedlingsanlegg. Økologisk landbruk, July 2020, 39 (2), pp. 16-17.

Ellingsen, Kristian; Mejdell, Cecilie M. and Hansen, Berit (2010) Veterinærers syn på kalvehelse og -velferd i økologisk melkeproduksjon i Norge. [Veterinary practitioners’ viewpoints on calf welfare and health in organic dairy production in Norway.] Norsk veterinærtidsskrift, 122, pp. 394-401.

Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias and Valle, Paul Steinar (2005) Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon. [Risk and risk management in organic farming.] NILF-rapport, no. 2005-4. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning .

Flaten, Ola; Koesling, Matthias; Hansen, Sissel and Veidal, Asbjørn (2019) Går lønnsom og miljøvennlig drift overens? [Is it possible to combine profitable and environmentally friendly farm management?] Buskap, 2019, 71 (8), pp. 40-42.

Flesland, Lars Kjetil (2009) Dyrking av hageblåbær. NLR Rogaland, Etne.

Friis Pedersen, Susanne (editor): Strøm, Turid and Serikstad, Grete Lene (Eds.) (2020) Vinterdyrking i drivhus. [Cultivation in greenhouse during wintertime.] NORSØK Faginfo, no. 4, vol. 5. NORSØK, Tingvoll, Norge.

Friis Pedersen, Susanne (editor): Strøm, Turid and Serikstad, Grete Lene (Eds.) (2020) Hassel i natur eller kultur. [Hazel in Nature and Culture.] NORSØK Faginfo. NORSØK, Norway.

Friis Pedersen, Susanne (2019) Bruksgenbanker i Europa - hva, hvem og hvordan? [Community Seed Banks in Europe - what, whom and how?] NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/bruksgenbanker-i-europa-hva-hvem-og-hvordan, accessed on: 19 November 2019.

Friis Pedersen, Susanne (2019) Ny start med frø fra gamle sorter. [A new start for old varieties.] NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/ny-start-med-fro-fra-gamle-sorter, accessed on: 18 September 2019.

Friis Pedersen, Susanne (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2017) Quinoa - veiledning og anbefaling om dyrking. [Quinoa - guidelines and recommandations for cultivation.] NORSØK Faginfo, no. 2. NORSØK, Norway.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Kjernen i økologisk er belgvekster. [Pulses are the core of organic agriculture.] Økologisk Landbruk, 15 March 2016, 35 (1), pp. 14-16.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Blest om belgfrukter - storm om lupiner? [Blowing breeze around legumes- blowing storm around lupines?] Sopp og nyttevekster, 15 February 2016, 12 (1), pp. 36-37.

Friis Pedersen, Susanne (2015) Gojibær. Tema. Bioforsk , Bioforsk Økologisk, 05.2015.

Friis Pedersen, Susanne (2013) Quinoa- opprinnelse, dyrking og anvendelse. Bioforsk rapport, no. Volume 8 no 155. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll, Norway .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Dyrking av økologiske agurker. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 no 24, Bioforsk .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Dyrking av økologiske tomater. Bioforsk TEMA, no. 23, vol. 6. Bioforsk, Tingvoll.

Friis Pedersen, Susanne (2011) Økologiske tomatfavoritter. Bioforsk TEMA, no. Volume 6 No 22, Bioforsk Økologisk Tingvoll, Bioforsk .

Friis Pedersen, Susanne (2011) Tilpasset gjødsling til dyrking av økologisk agurk og tomat. [Fertilising adapted to organic cultivation of cucumber and tomato.] Bioforsk TEMA, no. 25, vol. 6. Bioforsk, Tingvoll.

Friis Pedersen, Susanne and Ebbesvik, Martha (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2020) Drivhusfjøs – til inspirasjon og nytte. Tillegg til rapporten «Drivhusfjøs – kompostkvalitet og driftserfaringer». [Compost Barn - for inspiration and utility. Addition to the Report "Compost barn - compost quality and management experience.] NORSØK Rapport, no. 15, vol 5. NORSØK, Norway.

Friis Pedersen, Susanne and Ebbesvik, Martha (2019) Drivhus i fjøset? Fjøs i drivhuset? Ja, hvorfor ikke! [Greenhouse in the barn? Barn in the greenhouse? Yes, why not!] Gartneryrket, 2019, 116 (8), pp. 10-14.

Friis Pedersen, Susanne and Ebbesvik, Martha (2018) Drivhusfjøs - kompostkvalitet og driftserfaringer. [Compost barn - compost quality and experiences of management.] NORSØK Rapport, no. 11 Vol 3. NORSØK, Tingvoll.

Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari and Grøtta, Maud (2013) Økonomi i økologisk potetdyrking. [Economy in organic potato cultivation.] Bioforsk TEMA, no. Vol 8 nr 14. Bioforsk.

Friis Pedersen, Susanne and Serikstad, Grete Lene (2019) Flerårige blomsterstriper - et verktøy til bedre skadedyrkontroll i epledyrking. [Perennial flowerstrips -a tool for improwing pest control in fruit orchards.] NORSØK Faginfo, no. 4. NORSØK, Tingvoll.

Friis Pedersen, Susanne and Wibe, Atle (2017) Quinoadyrking i Norge. Potensiale for innovasjon og utprøving av sorter. NORSØK Rapport, no. 2. NORSØK, Norway.

Frøseth, Randi Berland; Johannesen, Gro; Solemdal, Liv; Jarp, Jorunn; Wasteson, Yngvild and Rørvik, Liv Marit (2005) Bakteriologisk kvalitet av salat gjødsla med storfegjødsel. [Bacteriological quality of lettuce fertilized with cattle manure.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, pp. 205-212.

Frøseth, Randi Berland; Åssveen, Mauritz and Løes, Anne-Kristin (2018) Resultater av norske sortsforsøk med vårhvete under økologiske dyrkingsbetingelser i 2008-2017. .

Frøseth, Randi Berland; Kristoffersen, Annbjørg; Olsen, Anne Kari Bergjord and Ebbesvik, Martha (2019) Avfallsprodukter frå storsamfunnet som gjødsel til korn. Grønt i Fokus, 2019, 6 (3), pp. 29-30.

Garlant, Emma Mary and Løes, Anne-Kristin (2014) Vil kalke med eggeskall. Bondebladet, 13 February 2014, p. 12.

Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid and Hansen, Sissel (2005) Mikromineralinnhold i jord og planter - mikromineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk. In: Grønn kunnskap, Planteforsk Apelsvoll forskningssenter, 8 (2), pp. 155-162.

Granstedt, Artur; Mohr, Emil and Ingvaldsen, Morten (2020) Bærekraftig matproduksjon med søkelys på næringsbalanse og klima. Studier av den biodynamiske kretsløpsgården Fokhol Gård og norsk jordbruk 2014-2017. InMo DA/Fokhol Gård, Bjørkelangen.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen, Julie Føske and Mejdell, Cecilie Marie (2011) Gi kalven mer melk! Norsk Veterinærtidsskrift, 2011 (4), pp. 220-221.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen, Julie Føske and Mejdell, Cecilie Marie (2011) Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden - en litteraturstudie. [TRANSMISSION OF PATHOGENS FROM THE COW TO THE PREWEANING CALF – a literature study.] Norsk Veterinærtidsskrift, 2011 (4), pp. 211-219.

Grøndahl, Ann Margaret; Johnsen , Julie Føske; Ellingsen, Kristian; Halvorsen, Ingvild and Mejdell , Cecilie Marie (2011) Velferd hos storfe. [Welfare in cattle.] Norsk Veterinaertidsskrift, 9, pp. 549-558. [In Press]

Grønmyr, Frode (2019) Vekst landet rundt, Møre og Romsdal: NORSØK Sunndalspotet og Landbruk Nordvest samarbeider om prosjektet Mermold. Nationen, 13 July 2019, p. 14.

Grøva, Lise; Henriksen, Britt I.F.; Lind, Vibeke and Nyhammer, Kjartan (2004) Økologisk sauehold. [Organic sheep husbandry.] Norsk senter for økologisk landbruk (Norwegian Centre for Ecological Agriculture), NORSØK .

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre and Steinshamn, Håvard (2007) Flåttbåren sykdom og velferd hos sau. [Tick-borne fever and sheep welfare.] In: Dille, Liv Lønne (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2007, 2007 (ISBN 978-82-74-79019-3), pp. 531-534.

Grøva, Lise; Refsum, Torbjørn and David, Bruce (2004) Økologisk eggproduksjon. [Organic egg production.] Norsk senter for økologisk landbruk (Norwegian Centre of Ecological Agriculture), NORSØK .

Grøva, Lise; Olesen, Ingrid; Stuen, Snorre and Steinshamn, Håvard (2007) Flåttbåren sykdom hos sau. [Tick-borne fever in sheep.] Poster at: Husdyrforsøksmøtet 2007, Thon Hotel Arena, Lillestrøm, Norway, 14.-15. February 2007. [Unpublished]

Haga, Hans and Lindblad, Lindblad (2018) Lønnsomhet i økologisk og konvensjonell melkeproduksjon. Har valg av driftstype effekt på lønnsomhet? Masteroppgave i økonomi og administrasjon. Norges Handelshøyskole, Bergen.

Haga, Knut (1990) Kompostering og kompost av fast husdyrgjødsel: Ei oversikt. [Composting and compost of solid animal manure: a review.] Norsk landbruksforksning , 4, pp. 245-258.

Hansen, Sissel; Bleken, Marina A. and Sitaula, Bishal (2005) Effekt av gjødsling og kjørebelastning på lystgassproduksjon. [Effects of manuring and soil compaction on N2O emissions.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Vol 9, no 2, pp. 148-152.

Hansen, Sissel (2019) Økologisk landbruk er ikke verre for klima og miljø. Forsking.no, Forskning.no. Online at https://forskning.no/klima-kronikk-landbruk/okologisk-landbruk-er-ikke-verre-for-klima-og-miljo/1282156, accessed on: 20 January 2019.

Hansen, Sissel (2019) Økologiske klimaavtrykk. Klassekampen, 3 January 2019, p. 22.

Hansen, Sissel (2019) Økologisk landbruk - matforsyning, klima og miljø. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/okologisk-landbruk-matforsyning-klima-og-miljo, accessed on: 21 May 2019.

Hansen, Sissel (2016) Vi trenger gode agronomer. Nationen (Newspaper), 13 August 2016, p. 19.

Hansen, Sissel; Bakke, Haavik, Torleiv; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Elvatun, Helena; van Gool, Bart; Lunnan, Tor; Røthe, Gunnhild and Walland, Finn (2018) Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk. NIBIO- rapport, no. 4/96/2018. NIBIO.

Hansen, Sissel; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Land, Anita Marlene (2018) Møkkaslanger gir god jord. NORSØK.

Hansen, Sissel; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Land, Anita Marlene; Koesling, Matthias; Sørheim, Kristin and Nes, Synnøve (2018) Fjøs med energivennlige løsninger. NORSØK.

Hansen, Sissel and Frøseth, Randi Berland (2013) Grønngjødsel i økologisk korndyrking - Resultat fra Byggro-prosjektet. Bioforsk TEMA, no. 8/2. Bioforsk, Tingvoll.

Hansen, Sissel; Pommeresche, Reidun and Serikstad, Grete Lene (2020) Engbelgvekster med mange oppgaver - Økosystemtjenester fra kløver. NORSØK Rapport, no. 3, Vol 5. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Hansen, Sissel; Pommeresche, Reidun and Serikstad, Grete Lene (2020) Engbelgvekster med mange oppgaver. Økosystemtjenester fra kløver. NORSØK Rapport, no. 3, vol 5. NORSØK, Tingvoll.

Hansen, Sissel and Serikstad, Grete Lene (2018) Mange måter å spare energi på. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/mange-mater-a-spare-energi-pa-1, accessed on: September 2018.

Hansen, Sissel and Serikstad, Grete Lene (2018) God agronomi og godt husdyrstell gir lavere utslipp av drivhusgasser. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/god-agronomi-gir-lavere-utslipp-av-drivhusgasser, accessed on: 2018.

Hansen, Sissel and Serikstad, Grete Lene (2018) Miljø- og klimavennlig landbruk - inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk. . Online at https://www.agropub.no/publikasjoner/miljo-og-klimavennlig-landbruk-inspirasjon-fra-seks-melkeproduksjonsbruk, accessed on: 2018.

Hansen, Sissel and Øygarden, Lillian (2019) Klimagassutslipp ‐ planteproduksjon Innspill til norsk klimagassmodell på gårdsnivå. [Emission of greenhouse gasses - plant production Inputs to Norwegian model for GHG emission at farm level.] NIBIO-rapport, no. (5) 67. NIBIO, Ås, Norway.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2020) Blautgjødsel og meitemark i eng. [Cattle slurry and earthworms in ley.] Bondevennen, 2020 (16), pp. 22-23.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2020) Verknad av blautgjødsel på meitemark. Fagbladet Økologisk landbruk, 2020, 39 (1), pp. 21-23.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2019) Blautgjødsel og meitemark i eng i Randaberg. [The effect of cattle slurry application on earthworm numbers in a ley in western Norway.] NORSØK Rapport, no. 13. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Hennissen, Åslaug (2019) Grønn potetforskning i Sunndal. ["Green" research on potatoes in Sunndal.] Matriket Midt, https://www.matriketmidt.no/nyheter/groenn-potetforskning-i-sunndal/. Online at https://www.matriketmidt.no/nyheter/groenn-potetforskning-i-sunndal/, accessed on: 5 March 2020.

Henriksen, Britt I. F. (2009) Slik vil kalven ha det Del 2. [This is the way the calf likes it- part 2.] Buskap, 2009 (4), pp. 50-52.

Henriksen, Britt I. F.; Johnsen, Julie Føske; Ellingsen, Kristian and Schjøll, Alexander (2010) Ku, kalv og diing - Økobonden sine erfaringar. Poster at: Bioforsk-konferansen, Sarpsborg, Norway, February 10-11, 2010.

Henriksen, Britt I. F. and Lund, Vonne (2008) Slik vil kalven ha det. [This is the way the calf likes it.] Buskap, 2008 (8), pp. 52-53.

Henriksen, Britt I. F.; Lund, Vonne; Hansen, Berit and Mejdell, Cecilie (2009) Velferdsregistreringer som ledd i velferdsplanlegging hos økokalv. [Welfare assessment as part of welfare planning for organic calves.] In: Fog, Megumi Ohta (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2009, UMB, Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, Ås, Norway, pp. 495-498.

Henriksen, Britt I. F.; Mejdell, Cecilie M. and Hansen, Berit (2010) Velferdsplanlegging i økologisk kalvehold. [Welfare planning in organic calf production.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk Fokus vol. 5 nr. 2, Bioforsk, Ås, Norway, pp. 220-221.

Henriksen, Britt I. F. (2010) Vurdering av regel om diing i tre dagar. Mattilsynet, Norwegian Food Safety Authority, http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00059/Utredning_diing_i_tr_59010a.pdf.

Henriksen, Britt I. F. and Berntsen, Oscar Hovde (2011) Utprøving av NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd - Prototype 1. Bioforsk Rapport Vol. 6, no. 95. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Henriksen, Britt I. F.; Hansen, Berit; Hansen, Inger and Mejdell , Cecilie Marie (2012) Helse- og velferdsplanlegging i økologisk melkeproduksjon - med egen protokoll for kalv. [Health and welfare planning in organic dairy farming - with separate protocol for calves.] Bioforsk Rapport Vol. 7, no. 75. Bioforsk Organic Fod and Farming, Tingvoll.

Henriksen, Britt I. F.; Mejdell, Cecilie and Hansen, Berit (2011) Velferdsplanlegging i økologisk mjølkeproduksjon. [Welfare planning in organic dairy production.] In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, Ås, pp. 266-269.

Hind, Liv Jorunn (2016) Kvalitet i baksten. [Bread quality.] Nationen, 8 September 2016, pp. 12-13.

Hind, Liv Jorunn (2016) Kvalitetskorn i brødbaksten. [High-quality cereals for bread baking.] Norwegian Centre for Organic Agriculture, www.norsok.no. Online at http://www.norsok.no/nyheter/2016/kvalitetskorn-i-brodbaksten-1, accessed on: 7 February 2017.

Höglind, M.; Steinshamn, H.; Havrevoll, Ø.; Saarem, K.; Lombnæs, I. and Svendsen, A. (2009) Kvalitet av biff fra beite. In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk FOKUS 4 (2), Bioforsk, Ås, Norway, pp. 212-213.

Holten, Jon Magne and Løes, Anne-Kristin (2006) Organic Eprints - database for forskning innen økologisk landbruk. [Organic Eprints - a database for organic food and farming research.] . Online at http://www.bioforsk.no/dok/senter/adm/tema/tema_1_2_holtan.pdf.

Holten, Jon Magne and Løes, Anne-Kristin (2002) Rothår og fosforopptak i korn. [Root hairs and phosphorus uptake in cereals.] Økologisk Landbruk, 21 (4), pp. 24-27.

Ievina, Sturite (2009) ØKOLOGISK AREAL I NORDLAND FYLKE - HVORFOR SÅ STORE FORSKJELLER MELLOM KOMMUNENE? [CERTIFIED ORGANIC FARMLAND IN NORDLAND COUNTY - WHY ARE DIFFERENCES BETWEEN MUNICIPALITYS LARGE?] Bioforsk Rapport, no. Vol.4 Nr.28. Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk) , Bioforsk Arctic Agriculture and Land Use Division, Tjøtta.

Jaastad, Gunnhild and Djønne, Rolf Tore (2009) Epledyrking. [Cultivation of apples.] 1. edition. Økologisk småskrift, no. 2 2009. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. (2019) Tre-årig prosjekt - Saktevoksende kyllinger på uteområder. Fjørfe, 29 October 2019, 136 (8), pp. 42-43.

Johanssen, Juni Rosann E. (2019) Flis som dypstrø til storfe. Buskap, 1 July 2019, 71 (5), pp. 100-101.

Johanssen, Juni Rosann E. (2019) Hvordan skille ku og kalv? Buskap, 1 July 2019, 71 (5), pp. 84-85.

Johanssen, Juni Rosann E. (2018) Muligheter for utfasing av konvensjonelle dyr i økologisk fjørfeproduksjon ved fjerning av unntaksbestemmelsen. NORSØK Rapport, no. 12, Vol 3. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E.; Brunberg, Emma and Sørheim, Kristin (2019) Separasjon av ku og kalv - Atferd hos ku og kalv i melkeproduksjon etter separasjon ved to ulike metoder. NORSØK Rapport, no. 6. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2020) Økologisk dyremateriale - Muligheter for utfasing av konvensjonelle storfe, svin og sau i økologisk produksjon ved fjerning av unntaksbestemmelsen. NORSØK Rapport, no. 7. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2019) Vil reglene for økologisk fjørfeproduksjon bli endret? Fjørfe, 1 July 2019, 136 (6), pp. 30-31.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2019) Driftssystemer for slaktekylling som ivaretar helse og dyrevelferd, krav om økt andel egenprodusert fôr og utfasing av konvensjonelle proteinfôrmidler i økologisk fjørfeproduksjon. NORSØK Rapport, no. 3, Vol 4. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Gris - Atferd og velferd hos gris. NORSØK Faginfo, no. 3, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Høns - Atferd og velferd hos høns. NORSØK Faginfo, no. 4, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Kanin - Atferd og velferd hos kanin. NORSØK Faginfo, no. No 2, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Sau - Atferd og velferd hos sau. NORSØK Faginfo, no. 5, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2018) Velferdsprotokoller for husdyr. [Advancing Animal Welfare Assurance.] .

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau - Eksempel 2 Fjøs i Agder til 60 økologiske vinterfôra sau. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK .

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau Eksempel 3 – Fjøs i Møre og Romsdal til 54 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 4 – Fjøs i Oppland til 110 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 5 – Fjøs i Hedmark til 280 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2017) Tett liggeareal til økologisk sau- Eksempel 6 – Fjøs i Rogaland til 52 økologiske vinterfôra sau. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E.; Sørheim, Kristin and Adler, Steffen A. (2020) Kunnskapsbehov for en fjørfeproduksjon med mer lokalprodusert fôr og med dyrevennlige uteområder. NORSØK Rapport, no. 6. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E.; Sørheim, Kristin and Adler, Steffen A. (2019) Grønt protein og uteområde til fjørfe - Bli med på spørreundersøkelse! Fjørfe, November 2019, 136 (9), p. 37.

Johanssen, Juni Rosann E.; Sørheim, Kristin; Brunberg, Emma and Strøm, Turid (2018) Flis som underlag til storfe. Kan bruk av flis til dypstrø gi like god dyrevelferd som bruk av halm? NORSØK Rapport, no. 6 2018. NORSØK, Tingvoll.

Johanssen, Juni Rosann E.; Sørheim, Kristin; Strøm, Turid and Brunberg, Emma (2019) Bedding hygiene, cleanliness and lying behaviour for heifers housed on wood chip or straw deep bedding. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 68 (2), pp. 1-10.

Johnsen , Julie Føske; Ellingsen , Kristian; Grøndahl, Ann Margaret; Mejdell , Cecilie Marie; Gulliksen, Stine Margrethe and Bøe, Knut Egil (2011) Effekt av forskjellige separasjonsmetoder på atferden til melkekyr og kalver - foreløpige resultater. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Åss, Norway, pp. 232-235.

Jung, Heinrich; Holz, Thomas; Thomsen, Mette Hedegaard; Ögren, Elisabeth; Budai, Alice; Kristensen, Hanne L.; Midtsundstad, Halvor and Løes, Anne-Kristin (2020) Foredrag Øko2020, Tema Grønnsaker, Landbrukets Økologikongress 2020. .

Jørgensen, Marit; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Vaarst, Mette; Kirserud, Einar; Berg, Knut; Vaag, Trine Hasvang; Steinshamn, Håvard and Blix, Anna (2020) Foredrag Øko2020, Tema Grovfôr og drøvtyggere, Landbrukets Økologikongress 2020. [Slides from lecture Øko2020.] . [draft]

Koesling, Matthias (2008) Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder. [Interaction of different factors - interviewing farmers who opted out of certified organic farming.] Speech at: Sluttseminar for prosjektet: ”Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene?” (Completing seminar for the project), Oslo, 18. November 2008.

Koesling, Matthias (2005) Hvem blir de nye økobøndene? [Who will be the new organic farmer?] Økologisk Landbruk, 4, pp. 34-35.

Koesling, Matthias (2000) Beiting og "riktig" kraftfôr gir kjøtt og melk som inneholder mer CLA. [Influence of feed on CLA in meat and milk.] Økologisk Landbruk (2), pp. 38-39.

Koesling, Matthias (1999) Økologisk landbruk - overraskende bra for statskassen. Økologisk Landbruk, 4, p. 13.

Koesling, Matthias (1999) Nye regler for økologisk landbruk i EU. [New rules for organic farming in the EU.] Økologisk Landbruk, 3, pp. 18-19.

Koesling, Matthias (1997) Ikke så mens du høster. Hummelposten, 3, pp. 24-25.

Koesling, Matthias (1997) Mobile melkeanlegg. Hummelposten, 2, pp. 22-23.

Koesling, Matthias and Bysveen, Kari (2009) Økologisk gulrot - bare mye arbeid eller også mye penger? Bonde og Småbruker, 96 (9), pp. 20-21.

Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Lien, Gudbrand; Flaten, Ola and Valle, Paul Steinar (2003) Gardbrukernes valg av driftsform. [Choosing the farming system.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), pp. 24-25.

Koesling, Matthias and Frøseth, Randi Berland (2009) Økologisk korn – dyrking og økonomi. [Organic grain production - growing and economy.] Bonde og Småbruker (4), p. 25.

Koesling, Matthias; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (2007) Egg og kyllingkjøtt på økologisk vis. Bioforsk TEMA, no. 9. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Henriksen, Britt I. F. (2009) Kyr med horn i løsdriftsfjøs er mulig! Økologisk Landbruk, 28 (4), pp. 12-15.

Koesling, Matthias; Holten, Jon Magne and Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk landbruk og matvaresikkerhet. Bioforsk TEMA, no. 14. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Effekter av kjemiske sprøytemidler. Bioforsk TEMA, no. 13. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk korn. Bioforsk TEMA, no. 10. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Serikstad, Grete Lene (2007) Plantevern i vanlig og økologisk landbruk. Bioforsk TEMA, no. 12. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Koesling, Matthias and Solemdal, Liv (2003) Økologisk mat på "store fat". [Organic meal at Out Of Home kitchen.] Økologisk Landbruk, 3, pp. 32-34.

Kvam, Gunn-Turid (2014) Utvikling av verdikjeder for økologisk mat. Norsk senter for bygdeforskning .

Kvam, Gunn-Turid (2013) Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust. Om prosjektet. Workshop at: Kompetansekafe Trøndersk landbruk, Norsk senter for bygdeforskning .

Kvande, Ingvar (2019) Solceller i landbruket gir muligheter og utfordringer. Bondebladet, 28 March 2019, pp. 38-39.

Kvande, Ingvar; Cabell, Joshua; Stensgård, Aina Elstad; Saxegård, Simon and Morken, John (2018) Følgeforskning Sterner sitt anlegg på Smøla settefisk - masse- og energibalanser, økonomi og klimanytte. Fagrapport, no. 60. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , Realfag og teknologi.

Kvande, Ingvar; Løes, Anne-Kristin and Ghaharamani, Hamid (2017) Følgeforskning - Biogassanlegget på Tingvoll gard. [Documentation of gas production and plant operation of the Tingvoll biogas.] NORSØK Rapport, no. NR 9/ 2017. NORSØK, Tingvoll.

Land, Anita (2019) Godt brød med moderne hvetesorter. Agropub. Online at https://www.agropub.no/nyheter/godt-brod-med-moderne-hvetesorter, accessed on: April 2019.

Land, Anita (2019) Godt brød med moderne hvetesorter. Forskning.no. Online at https://forskning.no/landbruk-mat-norsok-norsk-senter-for-okologisk-landbruk/godt-brod-med-moderne-hvetesorter/1316725, accessed on: April 2019.

Land, Anita (2019) Dyrevelferd og god dyrehelse. Agropub. Online at https://www.agropub.no/nyheter/dyrevelferd-og-god-dyrehelse, accessed on: April 2019.

Land, Anita (2019) Kunnskap om jord viktig for framtida. Agropub. Online at https://www.agropub.no/nyheter/kunnskap-om-jord-viktig-for-framtida, accessed on: February 2019.

Land, Anita Marlene (2019) Fra juletrær til hyll. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/fra-juletaer-til-hyll, accessed on: 29 August 2019.

Land, Anita Marlene (2019) Mangesyslarane i Vindafjord. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/mangesyslarane-i-vindafjord, accessed on: 5 August 2019.

Land, Anita Marlene (2019) Godt brød med moderne hvetesorter. Bonde og småbruker, 3 May 2019, 106 (4), p. 10.

Land, Anita Marlene (2019) Godt brød med moderne hvetesorter. Nationen, 15 April 2019, p. 17.

Land, Anita Marlene (2018) Kalvekjøtt fra jord til bord i Nederland. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/kalvekjott-fra-jord-til-bord-i-nederland, accessed on: 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Satser på produktutvikling. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/satser-pa-produktutvikling, accessed on: 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Nok mat til dyra trass fôrmangel. forskning.no. Online at https://forskning.no/landbruk-norsok-norsk-senter-for-okologisk-landbruk-partner/nok-mat-til-dyra-trass-frmangel/1238569, accessed on: 17 September 2018.

Land, Anita Marlene (2018) REKO-ring for økologiske grønnsaker. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/reko-ring-for-okologiske-gronnsaker, accessed on: 15 August 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Økotomater i god jord. Agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/okotomater-i-god-jord, accessed on: 2 July 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Økonaboene i Sande. Agropub. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/okonaboene-i-sande, accessed on: 28 May 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Alger og fiskebein kan brukes som økologisk gjødsel. forskning.no. Online at https://forskning.no/landbruk-hav-og-fiske-norsok-norsk-senter-for-okologisk-landbruk/alger-og-fiskebein-kan-brukes-som-okologisk-gjodsel/281461, accessed on: 19 March 2018.

Land, Anita Marlene (2018) Bønder sparer mye på å samarbeide om møkka. forskning.no. Online at https://forskning.no/partner-landbruk-norsok-norsk-senter-for-okologisk-landbruk/bonder-sparer-mye-pa-a-samarbeide-om-mokka/296172, accessed on: 15 January 2018.

Land, Anita Marlene (2016) Kapsel i magen kan hindre alvorlig sykdom hos sau. Forskning.no. Online at http://forskning.no/husdyr-landbruk/2016/08/kapsel-i-magen-kan-hindre-alvorlig-sykdom-hos-sau, accessed on: 29 August 2016.

Land, Anita Marlene (2016) Resirkulering av kloakken er viktig for å få nok mat. [Recycling the sewage is important to produce sufficient of food.] Forskning.no, www.forskning.no. Online at http://forskning.no/landbruk-okologi/2016/07/resirkulering-viktig-fa-nok-mat, accessed on: 13 September 2016.

Land, Anita Marlene (2016) Mener narasin er unødvendig. [Mener narasin er unødvendig.] . Online at http://forskning.no/dyresykdommer-landbruk-fugler/2016/03/mener-narasin-er-unodvendig, accessed on: 10 March 2016.

Land, Anita Marlene and Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2018) Bønder sparer mye på å samarbeide om møkka. [Farmers collaborating on manure spreading.] Bonde og Småbruker, January 2018, 105 (1), p. 11.

Land, Anita Marlene; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2018) Miljøvennlig drift med gras, kløver og godt dyrehold. NORSØK, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/nyheter/miljovennlige-drift-med-gras-og-klover, accessed on: 2018.

Land, Anita Marlene and Løes, Anne-Kristin (2017) Marmor i møkk er bra for plantene. [Marble in manure is good for the plants.] Nationen (Newspaper), 7 August 2017, pp. 16-17.

Lindén, Frøydis (2020) Start med økoBær! Fylkesmannen i Vestland, Bergen.

Lindén, Frøydis (2020) Start med økoFrukt! Fylkesmannen i Vestland, Bergen.

Lund, Torbjørn; Villadsen, Else; Appell, Josef and Lauritzen, Ole Henrik (2020) Foredrag Øko2020, Tema Korn, Landbrukets Økologikongress 2020. [his is slides from the lecture held at the Norwegian Agricultural Ecology Conference 2020 under the theme Serial. Øko2020 was arranged January 21 - 22. The main theme of the conference was soil.] .

Lund, Trond; Bahr Bugge, Annechen; Sundet, Hege; Berge, Hellek; Hansen, Sissel; Riley, Hugh; Hørte, Anders; Bysveen, Kari; Scalchian-Tabrizi, Kamran; Krogstad, Tore and Williams, Joel (2020) Foredrag Øko2020, Fellessesjoner Landbrukets Økologikongress 2020. . [draft]

Lyche, Arnar (2011) Beregninger av nitrogenbalansen på 50 gårdsbruk i kommunene Midsund, Fræna, Gjemnes, Surnadal og Rindal. Landbruk Nordvest, Sunndalsøra.

Løes, Anne-Kristin and Bårdsen, Mari Greta (2009) Mer økologisk skolemelk i Trondheim! [More organic school milk in Trondheim! (Norway).] Økologisk landbruk (4), pp. 39-41.

Løes, Anne-Kristin and Danielsberg, Gøran (2004) Silo som gjødsel? [Ensilage used as a fertiliser.] Økologisk Landbruk (2-2004), pp. 43-45.

Løes, Anne-Kristin; Flaten, Ola; Lien, Gudbrand and Koesling, Matthias (2009) Noen økobønder slutter - hva er årsakene? [Some organic farmers opt out, what are the reasons?] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009, Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), pp. 253-254.

Løes, Anne-Kristin; Flaten, Ola; Lien, Gudbrand and Koesling, Matthias (2009) Poster: Noen økobønder slutter - hva er årsakene? [poster: Some organic farmers opt out, what are the reasons?] In: Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009., Bioforsk, 4 (2), pp. 253-254.

Løes, Anne-Kristin and Henriksen, Birgitte (2005) Forskningssamarbeid om økokorn. [Research co-operation on organic cereals.] Økologisk landbruk, 3, pp. 18-21.

Løes, Anne-Kristin and Koesling, Matthias (2009) Økologisk mat til ungdommen – en presentasjon av iPOPY prosjektet. [Organic food for the youth - a presentation of the iPOPY project.] In: Fløistad, Erling and Munthe, Kari (Eds.) Bioforsk-konferansen 2009, Mat, vann og klima. Bioforsk fokus 4(2), Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), pp. 251-252.

Løes, Anne-Kristin and Koesling, Matthias (2009) Poster: Økologisk mat til ungdommen – en presentasjon av iPOPY prosjektet. [Poster: Organic food til youth - presentation of the iPOPY project.] In: Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. Bioforsk Fokus 4(2), 2009., Bioforsk, 4 (2), Bioforsk FOKUS, no. 4(2), p. 251.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Økobonden og byråkratiet. [The organic farmer and the bureaucracy.] Nationen, August 2008 (182), p. 20.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Framtid for økolandbruket? [Future for organic farming?] Nationen, May 2008 (104), p. 28.

Løes, Anne-Kristin and Østergård, Hanne (2004) Endelig en COST-aksjon med økologisk siktemål. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (3), 1/8-19. [In Press]

Løes, Anne-Kristin (2020) Presentasjon av aktuelle restråstoff. [A presentation of relevant residual materials from blue and green value chains in the county of Møre and Romsdal Norway.] .

Løes, Anne-Kristin (2020) Sett fra vårt ståsted:Landbrukets bidrag til bioøkonomien og sirkulær økonomi. [From our point of view, at NORSØK: The contribution of agriculture to bioeconmy and circular economy.] .

Løes, Anne-Kristin (2019) Ta fosforet tilbake! Økologisk landbruk trenger resirkulering. Økologisk landbruk, December 2019, 4/2019, pp. 8-9.

Løes, Anne-Kristin (2018) Økologisk verdenskongress i India. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/nyheter/okologisk-verdenskongress-i-india, accessed on: 28 February 2018.

Løes, Anne-Kristin (2017) Mangfold i åkeren, og vafler fra fôrkorn. [Diversity in the field, and waffles from feed quality grains.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/nyheter/mangfold-i-akeren-og-vafler-fra-forkorn, accessed on: 24 October 2017.

Løes, Anne-Kristin (2017) Hva gjør vi med slakteklare verpehøns? [How to utilize spent laying hens?] Økologisk landbruk, 3-2017, pp. 15-16.

Løes, Anne-Kristin (2017) Høner som gjødsel? [Chopped laying hens for fertilization?] Fjørfe, 8-2017, pp. 34-37.

Løes, Anne-Kristin (2016) Å strebe etter gode regler. [To search for reasonable regulations.] Økologisk landbruk, December 2016, 4-2016, pp. 39-41.

Løes, Anne-Kristin (2016) Hva slags korn trenger vi å foredle i Norge? [What should we aim for in breeding of varieties for organic cereal growing in Norway?] Hamar Arbeiderblad, 16 July 2016, p. 34.

Løes, Anne-Kristin (2015) Utrangerte verpehøner: Store forskjeller i utnyttelsen i Norge, Sverige og Danmark. [Spent laying hens: Large differences in utilization in Norway, Sweden and Denmark.] Fjørfe, 9-2015, pp. 39-41.

Løes, Anne-Kristin and Ahuja, Ishita (2020) Forsøk med marine restråstoff som gjødsel. [Studies of marine-derived fertilisers.] .

Løes, Anne-Kristin and Ahuja, Ishita (2019) Noen må ta seg av rest-råstoffene: Fisk og alger som gjødsel til planter. [Someone should utilise residual materials: Fish and seaweed as fertilisers for plants.] Norwegian Centres of Expertise Blue Legasea.

Løes, Anne-Kristin; Almås, Åsgeir and Bernhoft, Aksel (2020) Stor satsing på tare – men hva med restene? Nationen, 16 July 2020, p. 18.

Løes, Anne-Kristin and Andersen, Regine (2016) Såfrø – livsviktig og sårbart. [Sowing seeds - crucial and vulnerable.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Økobloggen. Online at http://forskning.no/blogg/okobloggen/safro-livsviktig-og-sarbart, accessed on: 9 February 2017.

Løes, Anne-Kristin; Bach, Olaug; Bakken, Ivar; Grønmyr, Frode; Møllerhagen, Per Jarle and Aarak, Kristi (2020) Ny giv for midtnorsk øko-potet med tidlige sorter og god agronomi? [A new start for organic potatoes in Mid-Norway by early cultivars and good agronomy?] NORSØK Report, no. Vol. 5 No. 13. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Løes, Anne-Kristin; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Hareide, Nils-Roar; Kjerstad, Margareth; Midtbø, Lisa Kolden; Friis Pedersen, Susanne and Sæter, Lovise (2020) Restråstoff i blå og grønne verdikjeder i Møre og Romsdal – status og mulige bruksområder innen mat, fôr og gjødsel. NORSØK Report, no. Vol. 5 No. 12. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Løes, Anne-Kristin; Dieseth, Jon Arne and Frøseth, Randi Berland (2018) Vårhvete til håndverksbaking – viktige egenskaper for økologisk dyrking. Norwegian Centre for Organic Agriculture, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/varhvete-til-handverksbaking-viktige-egenskaper-for-okologisk-dyrking, accessed on: 25 July 2018.

Løes, Anne-Kristin and Eikås, Sondre (2019) Ta fosforet tilbake. [Take back the phosphorus.] Nationen (daily newspaper), 24 September 2019, p. 18.

Løes, Anne-Kristin; Frøseth, Randi Berland and Dieseth, Jon Arne (2019) Passer moderne hvetesorter for økobonden? Del 2. Økologisk landbruk, 2019, 3/2019, pp. 30-31.

Løes, Anne-Kristin; Frøseth, Randi Berland and Dieseth, Jon Arne (2019) Passer moderne vårhvetesorter for økobonden? Økologisk landbruk, 2019, 2/2019, pp. 31-33.

Løes, Anne-Kristin; Frøseth, Randi Berland; Dieseth, Jon Arne; Lindö, Caroline and Skaret, Josefine (2019) Kvalitetskorn til mat – muligheter i ikke-kommersialisert norsk sortsmateriale.Forsøk med vårhvete til økologisk dyrking og håndverksbakst. [Quality grains for food – the potential of non-commercialized Norwegian varietal material. Trials With spring wheat for organic growing and artisan baking.] NORSØK rapport, no. NORSØK vol 4. no. 5/2019. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Løes, Anne-Kristin; Øverland, John Ingar and Nordal, John (2014) Kalkingsforsøk med eggeskall - en utprøving i CYCLE-prosjektet. Bioforsk TEMA, no. Nr. 10. Bioforsk, Tingvoll.

Mangerud, Kjell; Brandsæter, Lars Olav and Wærnhus, Kjell (2005) Ugrasharving i korn. [Weed harrowing in cereal crops.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), pp. 375-382.

Marley, Elin Kaja and Roos, Gun (2009) Økomat i norske skoler - krever engasjement, men skaper trivsel. [Organic food in NOrwegian schools - requires involvement, but creates wellbeing.] Utdanning, 11, pp. 44-45.

McKinnon, Kirsty and Løes, Anne-Kristin (2005) Planter som jorddekke - gjødsling og plantevern. [Plants used as a soil cover (mulch)- fertilisation and weed regulation effects.] Norwegian Centre for Ecological Agriculture, Tingvoll .

McKinnon, Kirsty (2020) Næringstilførsel til økologiske oppals- og potteplanter. NORSØK, Agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/naeringstilforsel-til-okologiske-oppals-og-potteplanter, accessed on: 8 March 2020.

McKinnon, Kirsty (2020) Prosjektet Nisser på lasset. Økologisk landbruk, 2020 (2), pp. 8-9.

McKinnon, Kirsty (2019) Bruk av restull i jord- og hagebruk En delrapport i prosjektet Ny giv for pigmentert ull. NORSØK-rapport, no. 12, Vol. 4. NORSØK, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2018) Test av jord til oppal av småplanter. NORSØK Rapport, no. 7, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2017) ALTERNATIVER TIL TORV SOM SUBSTRAT I OPPALSJORD. [Substitutes for peat as media for transplants.] NORSØK rapport, no. 1-2017. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2017) Oppal av småplanter til skolehagen. [Raising transplants for the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2016) Jakten på PLANTEARVEN - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser. [In search of plant heritage - about finding and preserving plant resources.] NORSØK FAGINFO, no. 3-16. Norwegian Centre for Organic Agriculture, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2016) Tips til godt planteoppal. [Tips for good transplants.] Økologisk Landbruk, 1 March 2016, 35 (1), pp. 44-46.

McKinnon, Kirsty (2016) Høstarbeid i skolehagen - og kanskje en tyvstart på neste års våronn? [Autumn work in the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty (2015) Skolehage for morgendagens forvaltere. Naturfagsenteret, Oslo.

McKinnon, Kirsty (2015) Skolehage i alle fag – alle fag i skolehagen. [School garden in all subjects - all subjects in the school garden.] In: KIMEN. Naturfagsenteret, Oslo, pp. 8-15.

{Tool} Hestemøkk som gjødselkilde – god håndtering for tilbakeføring til dyrkingsjord. [Horse manure - good management for reuse in agriculture.] Creator(s): McKinnon, Kirsty; Eggen, Anders; Ryen, Bente and Engan, Eirik. Issuing Organisation(s): Norsk senter for økologisk landbruk. (2017)

McKinnon, Kirsty; Holm, Aage and Henriksen, Trond (2004) Tang som gjødsel. [Seaweed as fertilizer.] NORSØK Rapport. NORSØK, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha and Bysveen, Kari (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2015) Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi. [Organic carrot production - agronomy and economy.] Bioforsk TEMA, no. Vol 10 nr 4. Bioforsk.

McKinnon, Kirsty; Lennon, Alana and Andresen, Berit Langdahl (2019) All ull er verdifull. Kompostering av ull i talle og spørreundersøkelse om bruk av ull i Fosenregionen. NORSØK-rapport, no. 1 Vol. 4. NORSØK, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty and Pommeresche, Reidun (2014) Blå stappe og grønne guffekaker. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty and Pommeresche, Reidun (2014) Skolehagens festbord. [A school garden feast.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

McKinnon, Kirsty; Pommeresche, Reidun; Friis Pedersen, Susanne and Lennon, Alana (2012) Vegvisar til Stjernehagen. Norsk senter for økologisk landbruk.

McKinnon, Kirsty; Serikstad, Grete Lene; Sturite , Ievina and Østrem, Liv (2015) Studietur i Latvia 20.-21. juni 2015. [Study tour in Latvia June 20.th-21.st 2015.] Norsk senter for økologisk landbruk.

Mohr, Emil (1987) Retningslinjer for jordbruksdrift knyttet til merkene "Biologisk dyrket", "Biodyn" og "Demeter". DEBIO, Bjørkelangen.

Mohr, Emil (1986) Dyrkingsregler for BIOLOGISK-DYNAMISK DRIFT - ved bruken av varemerkene : "BIODYN" og "DEMETER". Biologisk-dynamisk Forenings Demeter-Forvaltning, Bjørkelangen.

Möller, Kurt and Løes, Anne-Kristin (2016) Viktige resultater fra CORE Organic prosjektet IMPROVE-P : Forbedret effektivitet av fosfor (P) ressursene i økologisk landbruk gjennom resirkulering og biologisk mobilisering. [Improved Phosphorus Resource efficiency in Organic agriculture Via recycling and Enhanced biological mobilization.] Universitetet i Hohenheim (UiH), Tyskland,Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK, 2016).

Morken, John; Briseid, Tormod; Hovland, Jon; Lyng, Kari-Anne and Kvande, Ingvar (2017) Veileder for biogassanlegg - mulighetsstudie, planlegging og drift. REALTEK Rapport, no. 56. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , Realfag og teknologi.

Møllerhagen, Per Jarle (2019) BIDRAG PÅ MARKDAGER I PROSJEKTET POTETGIV. [Presentations given at Field days in the project "Organic potatoes in Mid-Norway – the potential of early cultivars and good agronomy" (POTETGIV).] NIBIO Apelsvoll, Apelsvoll.

Nes, Arnfinn; Takle, Torfinn and Serikstad, Grete Lene (2012) Bringebærdyrking i økologisk landbruk. [Raspberry production in organic farming.] Bioforsk Fokus, no. Vol 7 Nr 6. Bioforsk, Norge.

Nilsen, Silje Stenstad (2016) Dyrkingsveiledning krydder i veksthus. NLR Viken, Stokke.

Nilsen, Silje Stenstad (2016) Dyrkingsveiledning økologisk agurk i veksthus. NLR Viken, Stokke.

Nilsen, Silje Stenstad (2016) Økologisk dyrking av tomat. NLR Viken, Stokke.

Novoa-Garrido, Margarita; Aanensen, Lise; Larsen, Hans Jørgen S.; Jensen, Søren K. and Steinshamn, Håvard (2011) Effekten av fôrtilskudd fra sjø og land på bakteriebalansen i tarmen hos søyer og deres avkom. [The effect of feed additives from sea and land on the bacterial balance in the intestine of ewes and their offspring.] In: Effekten av fôrtilskudd fra sjø og land på bakteriebalansen i tarmen hos søyer og deres avkom, pp. 381-384.

Olsen, Hilde; Saastad, Hilde Marie and Helmen, Hans Håkon (2018) Utredning av muligheter for organisert kompostering. Norsk Landbruksrådgiving Øst, Huggenes.

Pfiffner, Lukas; Jamar, Laurent; Cahenzli, Fabian; Korsgaard, Maren; Weronika, Swiergiel; Sigsgaard, Lene; Mogan, Sigrid; Lindén, Frøydis and Bøthun, Marianne (2019) Flerårige blomsterstriper - et verktøy til bedre skadedyrkontroll i epledyrking. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH-5070 Frick.

Pommeresche, Reidun (2006) Jordlivet under lupen – ulike modeller for å forstå plantenes næringsopptak. [Edafon(soil organisms)under the magnifying glass - different models to explain and understand the uptake of untrients in plants.] Agropub - Nettside for økologisk landbruk (Agropub - Web page for organic food and farming ).

Pommeresche, Reidun (2005) Aktiv jordforbedrer med krås. [Active soil improver with gizzard.] Økologisk landbruk (4), pp. 30-33.

Pommeresche, Reidun (2005) Meitemark - de viktigste husdyra? [Earthworms - the most important animals on a farm?] Økologisk landbruk (4), pp. 26-28.

Pommeresche, Reidun (2004) Mangfold av edderkopper i jordbærfelt. [Diversity of spiders in strawberry fields, Norway.] Økologisk landbruk, 2, pp. 28-30.

Pommeresche, Reidun (2000) Fauna i landbruksjord-mangfold av virvelløse dyr og deres funksjoner. [Soil fauna i agricultural soil- diversity of invertebrates and their functions.] NORSØK-rapport. Norwegian Centre of Ecological Agriculture (NORSØK) .

Pommeresche, Reidun and Meisingset, Erling L. (2005) Meitemarkens rolle i omdanning av planterester. [The earthworm's contribution in decomposition of plant residues.] In: Grønn kunnskap, Planteforsk (Norwegian Institute of Crop Research), 9 (3), pp. 129-138.

Pommeresche, Reidun (2020) Jordlappen - 10 indikatorer for vurdering av jordkvalitet og jordhelse. [The Soil Certificate - 10 indicators that help you to assess your soil.] NORSØK RAPPORT, no. 1, vol 5. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Tingvoll.

Pommeresche, Reidun (2020) Bli kjent med jorda di - med praktiske øvelser. Norsk senter for økologisk landbruk, webinar.

Pommeresche, Reidun (2020) Meitemark og spretthaler er viktige makroorganismer i matjorda. Hva er deres liv og virke, og hvordan påvirkes de av landbruket? Norsk senter for økologisk landbruk, webinar.

Pommeresche, Reidun (2019) Stikk spaden og fingrene i jorda. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/nyheter/stikk-spaden-og-fingrene-i-jorda, accessed on: 22 February 2019.

Pommeresche, Reidun (2019) Hvilken art meitemark har jeg funnet – nøkkel til vanlige arter. [Earthworm identification key, Norwegian species.] Working paper, Norsk senter for økologisk landbruk . [Completed]

Pommeresche, Reidun (2019) Hvor mange meitemark har du på gården din? Working paper, Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK . [Completed]

Pommeresche, Reidun (2019) Meitemark gjør jorda bedre for planter og jordliv. Working paper, Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK . [Completed]

Pommeresche, Reidun (2018) Jordliv og planter trengs for å lage og lagre karbon i jord. Foredrag på Fagdag om jord på Mære. NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2018) Biokull-status for forskning og utprøving i Norge. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/biokull-status-for-forskning-og-utproving-i-norge, accessed on: 18 April 2018.

Pommeresche, Reidun (2018) Jordliv (foredrag). Lecture at: [Completed]

Pommeresche, Reidun (2018) Karbonlagring i jord (innlegg og dikskusjonspanel). Norsk senter for økologisk landbruk .

Pommeresche, Reidun (2018) Kurs i Jordlappen Trinn 1. Working paper. [Completed]

Pommeresche, Reidun (2018) Kurs i Jordlappen Trinn 1 i 2018. Working paper, Norsk senter for økologisk landbruk . [Completed]

Pommeresche, Reidun (2018) Makrofauna i jord - Meitemark og spretthaler. [Macrofauna in soil - earthworms and springtails.] NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2018) Matjordlagets økosystem. [draft]

Pommeresche, Reidun (2018) Plansjer Veileder til Jordlappen, stor og liten fil av samme plansjer. [Charts to Visual soil assessment (Jordlappen), the same charts, one large pdf and one smaller.] NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2018) Veileder til Jordlappen, Jordlappen Trinn 1 -kurs om jord. Visual soil assessment (Jordlappen), main instruction. NORSØK, Tingvoll, Norway.

Pommeresche, Reidun (2017) Slik påvirker ugrasmiddel livet i jorda. Plantevernstoffet glyfosat gjør livet vanskeligere for meitemarkene våre. Forskning.no, 12 November 2017, pp. 1-2.

Pommeresche, Reidun (2017) Biologisk jordstruktur. NORSØK Faginfo, no. (2) 5. NORSØK, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun (2017) Jordlappen, Dagskurs. Working paper, Kurs i Sigdal i Buskerud i Økouka 2017, 20 deltakere . [Completed]

Pommeresche, Reidun (2017) Levende frisk jord - en sikkerhet for framtidig og trygg matproduksjon. Lecture at: [Completed]

Pommeresche, Reidun (2017) Livet i jorda og jordlappen, foredrag og demonstrasjon. Lecture at: [Completed]

Pommeresche, Reidun (2017) Jordliv, foredrag for studenter. Lecture at: [Completed]

Pommeresche, Reidun (2016) Matjorda økosystem- om livet i en levende matjord (foredrag). Keynote presentation at: Verdens Jordverndag, Tingvoll Fjordhotell. [Unpublished]

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (feltøvelser). .

Pommeresche, Reidun (2016) Visuell vurdering av jord – Visual soil evaluation (Foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Makrofauna i jord, spretthaler, midd og meitemark - mangfold og systematikk (foredrag). .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, funksjoner, sammenhenger og kretsløp (foredrag). NORSØK .

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem, praktiske øvelser om meitemark og spretthaler. .

Pommeresche, Reidun (2016) Hva er levende, frisk jord? (foredrag). Lecture at: Grunnkurs Hardangerakademiet, Jondal, 12.mars. [Unpublished]

Pommeresche, Reidun (2016) Åkerproduksjon uten pløying. www.agropub, March 2016, p. 1.

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem. Økologisk Landbruk, 2016, 3, pp. 15-17.

Pommeresche, Reidun (2012) Visuell vurdering av jordkvalitet. Working paper, Bioforsk . [Unpublished]

Pommeresche, Reidun (2011) Et yrende liv rundt planterøttene. Bioforsk Tema, no. 6/14. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun (2009) Visual assessment of soil quality. Working paper, Bioforsk . [Unpublished]

Pommeresche, Reidun and Berit, Swensen (2016) Humusmysteriet - fra stoff til økosystem. Økologisk Landbruk, 2016, 3, pp. 12-14.

Pommeresche, Reidun and Fjellberg, Arne (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Spretthaler - jordas små kaniner. Bioforsk Tema, no. 15. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; Frøseth, Randi Berland and Riley, Hugh (2019) Hvordan måles innholdet av organisk materiale og karbon i norsk jord? [How do we measure soil organic matter and soil organic carbon in Norwegian soils?] NORSØK FAGINFO, no. 1-2019. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and Grøtta, Maud (2019) Lag et demonstrasjonsfelt for å se på planter, røtter, jordliv og jordstruktur. [Create a demonstration field to look at plants, roots, soil life and soil structure.] Working paper, NORSØK og Landbruk Nordvest . [Unpublished]

Pommeresche, Reidun and Grøtta, Maud (2017) Jordlappen, Dagskurs, Tingvoll. Working paper, Dagskurs Jordappen, Tingvoll . [Completed]

Pommeresche, Reidun and Grøtta, Maud (2017) JordBio - Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite, Notat. Working paper, NORSØK . [Unpublished]

Pommeresche, Reidun and Hansen, Sissel (2017) Sjekk belgvekstenes egen nitrogenproduksjon. [Examining root nodule activity on legumes.] FertilCrop Technical Note. Research Institut of Organic Agriculture (FiBL) and Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Frick and Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and Hansen, Sissel (2012) Korttidseffekter av grønngjødsel og biorest på meitemark. In: Fløistad, Erling and Günter, Morten (Eds.) Bioforsk FOKUS, Bioforsk, Ås, 7 (2), pp. 92-94.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2014) Meitemark og jordforbedring. Økologisk småskrift. Bioforsk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Artsbestemmelse av meitemark. Bioforsk TEMA, no. Vol 2 No 4. Bioforsk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Meitemark gir god jord. Bioforsk TEMA, no. Vol 2 No 2. Bioforsk.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Meitemark og jordforbedring. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll,Norway.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin and Sveistrup, Tore E. (2007) Studer meitemark ved å grave jordprofil. Bioforsk TEMA, no. Vol 2 No 3. Bioforsk.

Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel and Solbakk, Katelyn (2020) Bakterier i jord og kompost – flerfunksjonelle samfunn. [Bacteria in soil and compost - multifunctional communities.] NORSØK FAGINFO, no. 2, vol. 5. Norsk senter for økologisk landbruk.

Pommeresche, Reidun; Haugerud, Øystein and Swensen, Berit (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Protozoer - de minste "dyra" i jorda. [Protozoa in soil.] Bioforsk Tema, no. 19. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Magnusson, Christer (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Nematoder sirkulerer næringsstoffer i jord. [Nematodes circulate nutrients in soil.] Bioforsk Tema, no. 2011. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2020) Jordkultur og jordøkologi - foredrag på web. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) .

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2014) Frø og spirer. [Seeds and sprouts.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2014) Studere meitemark i skolehagen. [Studying worms in the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Dyrkingsforsøk i skolehagen - «Møkkaprosjektet». [Research in the school garden - "The shitproject".] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Livet i ferskvann. [Life in fresh water.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Sjokoladekonfekt med urter. [Chocolate with herbs.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Småkryp i skolehagen. [Small animals in the school garden.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and McKinnon, Kirsty (2013) Trær, greiner og løv - biologi og bruk. [Trees, branches and leaves - biology and use.] Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty and Haugerud, Øystein (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Kompostering. [Composting.] Bioforsk Tema, no. 20. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty; Sørheim, Kristin and Hansen, Sissel (2017) Biologiske metoder for nedbryting av medisinrester i gjødsel. [Biological methods for degrading pharmaceutical residues in manure.] NORSØK RAPPORT, no. 11, Vol 2. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and Riley, Hugh (2018) Karbonlagring i jord er avhengig av både planter og jordliv. , Forsking.no. Online at https://forskning.no/jord-og-skog-landbruk-miljo-klima-planteverden/2018/03/karbonlagring-i-jord-ikke-lett-avhengig-av-bade-planter-jordliv, accessed on: 25 March 2018.

Pommeresche, Reidun and Ruissen, T. (2018) Mykorrhiza i landbruksjord. Norsøk Faginfo, Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK .

Pommeresche, Reidun; Ruissen, T. and Joner, Erik (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Jordlevende sopp. [Soil living fungi.] Bioforsk Tema, no. 18. Bioforsk Økologisk.

Pommeresche, Reidun and Seniczak, Anna (2018) Jordlevende midd - jordas glemte nyttedyr. Norsøk Faginfo, no. 7, Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK .

Pommeresche, Reidun; Serikstad, Grete Lene and Hansen, Sissel (2019) Karbondynamikk i landbruksjord. [Carbon dynamics in agricultural soils.] NORSØK FAGINFO, no. 2, 2019. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Pommeresche, Reidun and Swensen, Berit (2016) Organisk materiale i jord - fra stoff til økosystem. [Organic matter i soil - from chemical substance to ecosystem.] NORSØK FAGINFO, no. 1, NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Pommeresche, Reidun and Swensen, Berit (2016) Matjordas økosystem. [The ecosystem of farmed soil.] Working paper, no. 2, NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Pommeresche, Reidun and Swensen, Berit (editor): Vagstad, Nils (Ed.) (2011) Jordlevende bakterier. [Soil living bacteria.] Bioforsk Tema, no. 17. .

Pommersche, Reidun (2003) Edderkopper i kulturlandskapet. [Spiders in cultivated areas.] In: Serikstad, Grete Lene (Ed.) NORSØK-rapport-1 2003, 1, NORSØK-rapport, no. 1, pp. 31-36.

Refsgaard, Karen; Ebbesvik, Martha; Rogneby, Tor Johannes; Rogstad, Berit and Staven, Kjell (2004) ØkologiPlan - Økonomisk planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstdyrking. [EcologyPlan - Economic planning tool for organic grain and legume growing.] In: Jord- og plantekultur 2004. Grønn kunnskap, Planteforsk (Norwegian Crop Research Institute), 8 (2), Grønn kunnskap, pp. 72-85.

Refsgaard, Karen; Rogneby, Thor Johannes; Staven, Kjell; Ebbesvik, Martha; Rogstad, Berit and Knutsen, Heidi (2004) ØkologiPlan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon. NILF-report, no. 4. Norwegian Agricultural Economics Research Institute .

Rittl, Tatiana (2020) Presentasjon av MERMOLD-prosjektet for Landbruk Nordvest. Norsk senter for økologisk landbruk .

Rittl, Tatiana (2020) Presentasjon av MERMOLD-prosjektet. Norsk senter for økologisk landbruk .

Rivedal, Synnøve; Prestvik, Anne Strøm; Aune, Anders; Hansen, Sissel and Morken, John (2019) Tiltak for å redusere ammoniakkutslepp frå jordbruket. [Measures to reduce ammonia volatilization from agriculture.] NIBIO-rapport, no. 5 / 160. NIBIO, Ås, Norway.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk gulrot - sprø vitaminbombe! Bioforsk TEMA, no. 7. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk landbruk og biologisk mangfold. Bioforsk TEMA, no. 17. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk matproduksjon - energiforbruk. Bioforsk TEMA, no. 16. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologisk melk og meieriprodukter. Bioforsk TEMA, no. 8. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologiske epler - sunt og godt! Bioforsk TEMA, no. 6. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2007) Økologiske produkter – spørsmål og svar. Bioforsk TEMA, no. 11. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2005) Miljøeffekter og produktkvalitet i økologisk dyrking - eksempler på dokumentasjon. [Environmental impact and product quality of organic agriculture - examples of documentation.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 198-204.

Serikstad, Serikstad (2007) Økologisk mat - bra for klimaet. Bioforsk TEMA, no. 15. Bioforsk , Bioforsk Økologisk.

Serikstad, Grete Lene (2020) Tindved - Nordens pasjonsfrukt. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/tindved-nordens-pasjonsfrukt, accessed on: 7 January 2020.

Serikstad, Grete Lene (2019) Norsk proteinproduksjon til mat og fôr. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/publikasjoner/norsk-proteinproduksjon-til-mat-og-for, accessed on: 15 November 2019.

Serikstad, Grete Lene (2019) Mjølkeproduksjon viktig motor i økologisk landbruk. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/mjolkeproduksjon-viktig-motor-for-okologisk-landbruk, accessed on: 9 May 2019.

Serikstad, Grete Lene (2019) Presentasjon av støtteprosjekt for Organic-PLUS. [Presentation of a supportive action to Organic-PLUS.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Oslo.

Serikstad, Grete Lene (2019) Dansk økofrukt i medvind. Økologisk landbruk, 2019, 38 (2), pp. 24-25.

Serikstad, Grete Lene (2019) Flerårige blomsterstriper – et verktøy til bedre skadedyrkontroll i epledyrking. Norsk Frukt og Bær, 2019, 22 (5), p. 16.

Serikstad, Grete Lene (2019) Gode gulrotavlinger i Troms. Økologisk landbruk, 2019, 38 (4), pp. 32-33.

Serikstad, Grete Lene (2019) Økologisk landbruk må bli mer økologisk. [Organic agriculture must be more ecological.] Økologisk landbruk, 2019, 38 (3), pp. 34-35.

Serikstad, Grete Lene (2019) Økologiske mjølkebruk er mer effektive enn konvensjonelle! Økologisk landbruk, 2019, 38 (1), p. 23.

Serikstad, Grete Lene (2019) Mer kunnskap om engbelgvekster. Økologisk landbruk, 2019, 38 (3), pp. 18-20.

Serikstad, Grete Lene (2019) Midt mellom mold og marked. Gartneryrket, 2019, 117 (2), pp. 34-35.

Serikstad, Grete Lene (2019) Miljøvennlig drift - kan det være lønnsomt også? Bonde og Småbruker, 2019, 106 (3), p. 2.

Serikstad, Grete Lene (2019) Tindved - Nordens pasjonsfrukt. Økologisk landbruk, 2019, 38 (4), pp. 34-35.

Serikstad, Grete Lene (2018) Ja takk til mer økologisk korn. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/ja-takk-til-mer-okologisk-korn, accessed on: 18 December 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Modne produkter i et umodent marked. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/modne-produkter-i-et-umodent-marked, accessed on: 14 December 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Bynært andelslandbruk i Sandefjord. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/bynaert-andelslandbruk-i-sandefjord, accessed on: 4 October 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Kjemiske sprøytemidler - mer enn plantevern. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/kjemiske-sproytemidler-mer-enn-plantevern, accessed on: 13 September 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Mangfoldig fruktdyrking på Jønsi Gård. Agropub, Tingvoll. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/mangfoldig-fruktdyrking-pa-jonsi-gard, accessed on: 16 August 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Evig grønne enger. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/evig-gronne-enger, accessed on: July 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Forskerbonden i Skien. Agropub, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/forskerbonden-i-skien, accessed on: June 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Ulike behov for små- og storskala produsenter. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/ulike-behov-for-sma-og-storskala-produsenter, accessed on: June 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Hva hjelper det å redusere klimagass-utslippene hvis alle insektene dør? Forskning.no, www.forskning.no. Online at https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/05/hva-hjelper-det-redusere-klimagassutslippene-hvis-alle-insekter-dor, accessed on: 7 May 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Hva hjelper det å redusere klimagassutslippene hvis alle insektene dør? Forskning.no, www.forskning.no. Online at https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/05/hva-hjelper-det-redusere-klimagassutslippene-hvis-alle-insekter-dor, accessed on: 5 May 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Økologisk landbruk og klimagasser. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/publikasjoner/okologisk-landbruk-og-klimagasser, accessed on: 9 April 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Biodiversitet som støtte i økologisk frukt- og bærdyrking. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/biodiversitet-som-stotte-i-okologisk-frukt-og-baerdyrking, accessed on: 23 March 2018.

Serikstad, Grete Lene (2018) Biodiversitet er viktig i økologisk frukt- og bærdyrking. [Biodiversity important in organic fruit and berry production.] Økologisk landbruk, March 2018, 37 (1), pp. 21-23.

Serikstad, Grete Lene (2018) Økologisk landbruk og klimagasser - metan, lystgass og CO2. [Organic agriculture and greenhouse gases - methane, nitrous oxide and CO2.] NORSØK Rapport, no. 2, 2018. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene (2018) Hvordan hindre nematodeangrep? Buskap, 2018, 70 (3), p. 38.

Serikstad, Grete Lene (2018) Økt behov for økologisk korndyrking. Bonde og Småbruker, 2018, 104 (3), p. 16.

Serikstad, Grete Lene (2018) Midt mellom mold og marked. Økologisk Landbruk, 2018, 37 (3), pp. 40-41.

Serikstad, Grete Lene (2018) Produsentsamarbeid for økt økologisk produksjon. Gartneryrket, 2018, 116 (5), pp. 33-37.

Serikstad, Grete Lene (2018) Vær på vakt mot kløvertretthet. Ringreven, 2018, 38 (1), pp. 44-45.

Serikstad, Grete Lene (2017) Biodiversitet som støtte i bærdyrkinga. [Support of biodiversity in berry production.] Gartneryrket, December 2017, 115 (12), pp. 6-11.

Serikstad, Grete Lene (2017) Biodiversitet som støtte i fruktdyrkinga. [Biodiversity support in fruit growing.] Norsk Frukt og Bær, December 2017, 20 (6), pp. 12-14.

Serikstad, Grete Lene (2017) Vær på vakt mot kløvertretthet. Bondevennen, December 2017, 119 (50/52), pp. 12-13.

Serikstad, Grete Lene (2017) Kløvertretthet - hvordan hindre avlingstap? [Clover fatigue - how to avoid crop failure?] Økologisk landbruk, June 2017, 36 (2), pp. 31-32.

Serikstad, Grete Lene (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Råtnerest - aktuelt som gjødsel i økologisk landbruk? [Biogas digestate - a fertilizer for organic agriculture?] NORSØK Faginfo, no. Nr. 6 2016. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene (2016) Mer belgvekster til folk og dyr. [More pulses for humans and animals.] Forskning.no. Online at http://forskning.no/mat-biologi-okologi/2016/10/proteinrike-belgvekster-til-folk-og-dyr, accessed on: 15 October 2016.

Serikstad, Grete Lene (2016) Hva råtnerest er. Økologisk landbruk, 2016, 35 (4), pp. 15-16.

Serikstad, Grete Lene (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Produsentsamarbeid for økt økologisk grøntproduksjon. Utfordringer og tiltak. [Producer cooperation for more organic vegetables.] NORSØK Rapport, no. Vol. 1 Nr.6. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene (2015) Bruk av råtnerest i økologisk landbruk. [Use of biogas digestate in organic agriculture.] Bioforsk Rapport, no. Vol. 10 nr. 7. Bioforsk, Tingvoll, Norway.

Serikstad, Grete Lene (2014) Plantevern tillatt i økologisk landbruk. [Plant protection in organic agriculture.] Økologisk landbruk, 2014, 33 (4), pp. 24-27.

Serikstad, Grete Lene (2011) Kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt- og bærdyrking. [Copper as plant protection in organic fruit and berry production.] Bioforsk Rapport, no. Vol.6 Nr. 108. Bioforsk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene and Bysveen, Kari (2014) Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker. Bioforsk TEMA, no. Nr 13 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 15 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster. Bioforsk TEMA, no. Nr 16 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat. Bioforsk TEMA, no. Nr 17 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari and Holz, Thomas (2014) Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon. Bioforsk TEMA, no. Nt 14 Mai 2014, Bioforsk Organic Food and Farming Division, Bioforsk .

Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne and Magnusson, Christer (2013) Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? Bioforsk Rapport, no. nr 89/2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene and Ebbesvik, Martha (2019) Grovfôr er det viktigste proteinfôret. Økologisk landbruk, 2019, 38 (2), pp. 10-11.

Serikstad, Grete Lene and Ebbesvik, Martha (2018) Avlinger i økologisk landbruk. NORSØK, www.agropub.no. Online at https://www.agropub.no/fagartikler/avlinger-i-okologisk-landbruk, accessed on: 28 February 2018.

Serikstad, Grete Lene; Friis Pedersen, Susanne and Frøseth, Randi Berland (2021) Formeringsmateriale til norsk økologisk landbruk - status og muligheter. [Plant reproductive material for use in organic agriculture in Norway.] NORSØK Rapport, no. 1, vol 6. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Friis Pedersen, Susanne and Frøseth, Randi Berland (2020) Status for bruk av formeringsmateriale i økologisk landbruk i Norge. NORSØK Notat. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel and de Boer, Anne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2013) Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen. Bioforsk Fokus, no. Nr 3/ 2013. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene and Jørgensrud, Årolilja Svedal (2014) Vestlandsjordbruket - tilpasning til klima og landbruk i endring. [Agricultural changes on the west coast of Norway.] Bioforsk TEMA, no. Nr 33, 2014. Bioforsk, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Løes, Anne-Kristin; Dörsch, Peter; Hansen, Sissel; Johansen, Anders; Pommeresche, Reidun; Riley, Hugh and Rivedal, Synnøve (2013) Råtnerest er under test. [Testing biogas digestate.] Økologisk landbruk, 2013, 32 (3), pp. 28-30.

Serikstad, Grete Lene; Magnusson, Christer and de Boer, Anne (2017) Kløvertretthet i økologisk eng. Kartlegging av forekomst av mulige skadegjørere, med vekt på nematoder. [Clover fatigue in organic ley.] NORSØK Rapport, no. Vol. 2, nr. 3. NORSØK, Tingvoll, Norway.

Serikstad, Grete Lene; Magnusson, Christer and de Boer, Anne (2017) Kløvertretthet. Hvordan hindre avlingstap. NORSØK Faginfo, no. Nr. 3, 2017. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; McKinnon, Kirsty and Eggen, Trine (2016) Uønskede stoffer i husdyrgjødsel. [Contaminants in manure.] NORSØK Faginfo, no. Nr. 7, 2016. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; McKinnon, Kirsty and Eggen, Trine (2012) Uønskete stoffer i husdyrgjødsel. Konvensjonell husdyrgjødsel brukt i økologisk drift - er det problematisk? Bioforsk Rapport, no. Nr 28/2012. Bioforsk , Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene; Nes, Arnfinn and Døving, Aksel (2012) Jordbærdyrking i økologisk landbruk. [Strawberry production in organic farming.] Bioforsk Fokus, no. Vol 7 Nr 4. Bioforsk, Norge.

Serikstad, Grete Lene; Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty and Hansen, Sissel (2018) Karbon i jord – kilder, handtering og omdanning. NORSØK Rapport, no. 9, 2018. NORSØK, Tingvoll.

Serikstad, Grete Lene and Renna, Ragnhild (2020) Økodyrking i nord. Økologisk landbruk, 2020, 39 (4), pp. 6-8.

Serikstad, Grete Lene and Thorbjørnsen, Elin (2019) Resultater i toppklasse for trønderske produsenter av økomjølk. Økologisk landbruk, 2019, 38 (2), pp. 12-13.

Skaret, Josefine (2018) Sensoriske undersøkelser av brød bakt med seks vårhvetesorter - Juni 2018. [Sensory studies of bread baked with six spring wheat varieties - June 2018.] Lecture at: Øko-korndag, Mære agricultural college, Steinkjer, Norway, 26.03.2019. [Completed]

Soerheim, Kristin Marie; Ebbesvik, Martha Oliva; Kvande, Ingvar and Fjørtoft, Kristian (2015) Aske til oppgradering av biogass og som gjødsel.Potensiale for økt lønnsomhet i små biogassanlegg. Bioforsk Report, no. 61/2015. Bioforsk .

Sogn, Øystein and Holten, Jon Magne (2005) Hvordan kan økologisk landbruk bidra til å øke matsikkerheten i u-land? [How can organic agriculture contribute to increased food security in developing countries?] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, pp. 220-228.

Sola, Liv Kristin (2018) Stikk nasen i jorda di. Bondevennen, 2018 (26), pp. 18-19.

Solemdal, Liv and Kvamme, Gunnar (2005) Med storhusholdninger som kunde – mer og bedre økologiske produkter gjennom samarbeid i hele verdikjeden. Erfaringer fra omlegging av kjøkkenet på St. Olavs Hospital, Trondheim. [Large-scale households as customers - more and better organic produce through cooperation in the entire value chain. Experiences from conversion of the catering centre of St. Olav's Hospital, Trondheim.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 213-219.

Solemdal, Liv (2019) Mat og bærekraft - matproduksjon og kosthold i et bærekraftperspektiv. NORSØK Rapport, no. 11, Vol 4. NORSØK, Tingvoll.

Solemdal, Liv (2018) Korn til mat - lokale verdikjeder. [Grain and flour - local value chains.] NORSØK Rapport, no. 10, 2018. NORSØK, Tingvoll.

Solemdal, Liv (2018) Eldrematen må bli økologisk. Forskning.no. Online at https://forskning.no/okologi-aldring-helsepolitikk/kronikk-eldrematen-ma-bli-okologisk/1159390, accessed on: 24 March 2018.

Solemdal, Liv (2018) Økologisk mat i sjukehus - status og behov for oppfølging. [Organic food in hospital.] NORSØK rapport, no. 3 2018. NORSØK, Tingvoll.

Solemdal, Liv (2016) Perlitt tilført landbruksjord. [Perlite in agricultural soil.] NORSØK Rapport, no. Vol. 1 Nr. 2. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Solemdal, Liv and Ebbesvik, Martha (2015) Økologisk landbruk "mellom bakkar og berg". Landbrukstidende, 2015 (1), pp. 18-19.

Solemdal, Liv and Friis Pedersen, Susanne (editor): Sørheim, Kristin (Ed.) (2014) Økologisk mat i de nordiske landene - tilgang på råvarer og faktorer som påvirker omsetning av økologisk mat. [Organic Food i the Nordic countries - availability and factors affecting sales of organic food.] Bioforsk Report, no. Vol. 9, nr. 139. Bioforsk, TINGVOLL.

Solemdal, Liv and Lie Bergeheim, Lena (2012) Økologisk mat i barnehagen. [Organic food in children garden.] NORSØK, Tingvoll.

Solemdal, Liv and Serikstad, Grete Lene (2016) Spydspiss, du liksom. [Organic agriculture as a driving force towards sustainability?] , forskning.no. Online at http://forskning.no/blogg/okobloggen/spydspiss-du-liksom, accessed on: 23 December 2016.

Solemdal, Liv and Serikstad, Grete Lene (2015) Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon. [The role of organic agriculture as a driving force towards sustainability.] NIBIO Report, no. Vol 1, nr. 87. NIBIO, TINGVOLL.

Steinheim, G. and Steinshamn, H. (2009) Tid brukt til beiting hos STN ammeku, på kultur- og utmarksbeite. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences, pp. 511-514.

Steinshamn, H. (2009) Grovfôrutnytting hos kjøttfe - er det forskjell. Økologisk Landbruk, 28 (4), pp. 32-33.

Steinshamn, H.; Höglind, M.; Havrevoll, Ø.; Saarem, K.; Lombnæs, I.H. and Svendsen, A. (2009) Verknad av utmarksbeite på tilvekst og kjøttkvalitet hos kalv. In: Husdyrforsøksmøtet 2009, Norwegian University of Life Sciences, pp. 251-254.

Steinshamn, Håvard; Bleken, Marina Azzaroli and Hansen, Sissel (2004) Lite nitrogentap fra mjølkegarder som baserer seg på egen fôrprodukjson. [Minor nitrogen losses from dairy farms based on feed self-sufficiency.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2004 (2), pp. 3-6.

Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen; Njåstad, Kari Marie; Thuen, Erling and Hansen-Møller, Jens (2011) Omsetjing av planteøstrogen hos mjølkeku - effekt av botanisk samansetjing av surfôret. In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 45-48.

Steinshamn, Håvard; Inglingstad, Ragnhild Aabøe and Nymo, Magnhild (2011) Påverkar tida i beitesesongen avdråtten og mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite? In: Brodin, Janne and Fog, Megumi Ohta (Eds.) Husdyrforsøksmøtet 2011, UMB, Ås, Norway, pp. 365-368.

Steinshamn, Håvard; Luteberget, Ingvild Steinnes; Larsen, Hans Jørgen S.; Jensen, Søren K. and Thuen, Erling (2013) Treng kyr i midtlaktasjon ekstra tilskot av E-vitamin? [Do cows in mid-lactation need extra supply of vitamin E?] In: Brodin, Janne Karin (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2013, pp. 94-96.

Strøm, Turid; Hansen, Sissel and Govasmark, Espen (2003) Mikromineralinnhold i jord og planter - mikromineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk. In: Grønn kunnskap, Planteforsk Kvithamar forskningssenter, 7 (3), Grønn kunnskap, pp. 122-137.

Strøm, Turid (2018) ORKidé Krafttak Gjennomføring av tiltak for å nå mål i energi- og klimaplaner for Aure, Halsa, Smøla, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. NORSØK Rapport, no. (3) 1. NORSØK, Tingvoll.

Strøm, Turid and Ebbesvik, Martha (2014) Økologisk mjølkeproduksjon –langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Report, no. Vol 9 No 144. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha and Lindås, Anitra (2011) Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring. [Organic dairy production - short introduction in feed and feeding.] Bioforsk FOKUS. Bioforsk.

Swensen, Berit (2010) Økologisk jordbruk og klima. [Organic farming and climate.] Oikos - Økologisk Norge, Oslo, Norway.

Sæter, Lovise and Kvande, Ingvar (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2021) Energibruk i melkefjøs. [Energy use in dairy barns.] NORSØK Rapport, no. 2 vol 6. NORSØK, Tingvoll.

Sæter, Lovise and Kvande, Ingvar (2020) Er elektrisk traktor fremtiden? NORSØK Faginfo, no. 3 (5). NORSØK, Tingvoll.

Sørheim, K. (2011) Beiteprosjektet i Møre og Romsdal 2010. Bioforsk Report, no. 6:27 2011. Bioforsk , Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin (2019) Barkekstrakt som middel mot parasittar hos sau og storfe. [Bark extract as a measure against parasites in sheep and cattle.] .

Sørheim, Kristin (2019) Berekraftig verdiskaping i verdsarvområde? Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten, 30 August 2019, pp. 30-31.

Sørheim, Kristin (2018) Kalven, et sosialt dyr, gruppeoppstalling, beite til ungdyr, fasiliteter for ly og tilleggsfôring. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

Sørheim, Kristin (2016) Planter som medisin. Nationen (Newspaper), 2 November 2016, p. 19.

Sørheim, Kristin (2016) Ikkje gje opp økosauen. Nationen (Newspaper), 15 October 2016, pp. 19-20.

Sørheim, Kristin (2016) Økomat har fordeler. www. forskning.no, 10 May 2016, p. 1.

Sørheim, Kristin (2016) Kartlegging av helsestatus og bruk av antibiotika i økologisk kylling- og kalkunproduksjon. NORSØK RAPPORT , no. Vol 1 No 1 2016. NORSØK, Norwegian Centre for Organic Agriculture, Tingvoll.

Sørheim, Kristin (2016) Hvorfor så mye motstand mot økologisk landbruk? www.forskning.no, 23 February 2016, p. 1.

Sørheim, Kristin (2014) Bærekraftig landbruk på norske ressurser. Bioforsk Økologisk , Landbrukskonferanse Molde.

Sørheim, Kristin; Barstad, Johan; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Fet, Annik Magerholm; Flø, Bjørn Egil; Lande, Unni Støbet; Solemdal, Liv; Steinshamn, Håvard and Velle, Liv Guri (2019) Bærekraftig verdiskaping i verdsarvområde. NORSØK Rapport, no. Vol 4 Nr 8. Norwegian centre of organic agriculture, Tingvoll, Norway.

Sørheim, Kristin and Blomstrand, Berit Marie (2019) Kondenserte tanninar i bark frå norsk furu og gran – antiparasittiske effektar og potensiell kommersiell utnytting. [Condensed tannins in bark from Norwegian spruce and pine - antiparasitics effects and potential commercial utilisation.] .

Sørheim, Kristin; Brunberg, Emma; Grøva, Lise; Støbet Lande, Unni; Lilletvedt Tovsen, Marianne; Gjestvang Grønlien, Krister; Hjort Tønnesen, Hanne; Karlsen, Jan; Mysterud, Ivar and Skulberg, Olav (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Alveld hos lam - Kan vi forebygge sjukdommen? NORSØK Rapport, no. Vol. 1, Nr. 4. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin and Ebbesvik, Martha (2019) Vil utrede kvote på kraftfôr: Matproduksjon på lokale ressurser. Sunnmørsposten, 19 March 2019, pp. 20-21.

Sørheim, Kristin and Johanssen, Juni Rosann E. (2018) Kortikosteron i fjær - en mulig velferdsindikator? NORSØK Rapport, no. 4 2018. NORSØK, Tingvoll.

Sørheim, Kristin; Johanssen, Juni Rosann E.; Berg, Knut; Sæther, Tilde and Wiik, Julie (2020) Økologisk kjøttproduksjon på okser og kastrater - Muligheter, utfordringer og ulike løsninger. NORSØK Rapport, no. 14, Vol 5. Norsk senter for økologisk landbruk & Norsk Landbruksrådgivning, Tingvoll.

Sørheim, Kristin; Johanssen, Juni Rosann E.; Blomstrand, Berit Marie and Enemark, Heidi L. (2020) Borkekstrakt som middel mot koksidiose hos lam? [Can extract from bark reduce coccidiosis in suckling lambs?] NORSØK Rapport, no. 8, Vol 5. Norwegian institute of organic agriculture, Tingvoll.

Sørheim, Kristin; Johanssen, Juni Rosann E.; Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Stubsjøen, Solveig Marie (2018) Kortisonmåling i ull – En mulig indikator på kronisk stress? NORSØK- Rapport, no. 3/ 5. NORSØK, Tingvoll.

Sørheim, Kristin; Lande, Unni Støbet and Bratsbergengen, Kjell (2020) Temperatursensor i øyremerke hos sau. Eit forprosjekt for å studere ny teknologi for varsling av sjukdom hos dyr på beite. NORSØK Rapport, no. 16 Vol 5. Norwegian institute for organic agriculture, Tingvoll.

Sørheim, Kristin and Solemdal, Liv (2014) Bærekraftig matproduksjon. Nordlys, 8 March 2014, B3-B3.

Sørheim, Kristin; Wibe, Atle; Lande, Unni Støbet; Velle, Liv Guri and Ullgren, Jenny (2020) Kystsonelandbruk. Rapport fra pilotstudium på Nerlandsøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal. NORSØK Rapport, no. 17 Vol 5. Norwegian institute for organic agriculture, Tingvoll.

Sørheim, Kristin Marie; Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildrid Kristine and Serikstad, Grete Lene (2015) Sikori som haustbeite til lam? Sau og geit, 2015, p. 1.

Sørheim, Kristin Marie and Johanssen, Juni Rosann E. (2017) Tett liggeareal til økologisk sau - Praktiske fjøsløsninger, 6 eksempler.Eksempel 1 – Fjøs i Trøndelag til 220 økologiske vinterfôra sau. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Sørheim, Kristin Marie; Johanssen, Juni Rosann E. and Ebbesvik, Martha (2017) Tett liggeareal til økologisk sau - Praktiske fjøsløsninger. NORSØK Rapport, no. Vol 2 no 12. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

Sørum, Helene (2008) Økologisk mat i Forsvaret - soldatenes holdninger til økologisk mat og landbruk. [Organic Food in the Norwegian Defence - the Soldiers` Attitudes to Organic Food and Agriculture.] Thesis, Akershus University College . . [Unpublished]

Tajet, Torgeir (2020) Kan vi bruke jordanalysene mer målretta? NLR Viken, https://viken.nlr.no/.

Tande-Nilsen, Kari (2013) Naturlig konservering av kjøtt. Ren Mat, 4 October 2013, p. 26.

Thomsen, Mette G.; Riley, Hugh; Molteberg, Eldrid L.; Johansen, Tor J.; Løes, Anne-Kristin; Wold, Anne Berit; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Indergård, Erlend; Hermansen, Arne and Guren, Gerd (2019) Lagringskvalitet i gulrot - kan noe gjøres? [Storage Quality of carrots- can we do something about it?] Gartneryrket, September 2019, 2019 (9), pp. 30-33.

Thuen, Erling; Breivik, J.; Steinshamn, H. and Volden, H. (2009) Fôropptak, produksjon og energiutnyttelse hos Norsk Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN) i rasjoner med og uten kraftfôr. Speech at: Husdyrforsøksmøtet 2009, Lillestrøm, Norge, 11.-12. februar.

Tveit, Guro M.; Carvajal, Ana; Slizyte, Rasa; Rustad, Turid and Løes, Anne-Kristin (2017) Fra restråstoff til verdifulle råvarer. [From food co-streams to valuable food ingredients.] Fjørfe, 9-2017, pp. 35-37.

Vae, Anne Holter (2009) Effekt av botanisk sammensetning i beite på oksidativ stabilitet i kumelk. [Effect of botanical composition in pasture on oxidative stability in cow milk.] Masters thesis, Norwegian University of Life Sciences , Animal and Aquacultural Sciences. . [Submitted]

Wibe, Atle (2020) Utbedring av insektfelle for jordbærsnutebilen. NORSØK rapport, no. 11 (5). NORSØK, Tingvoll.

Wibe, Atle (2020) Diversitet og tetthet av pollinerende insekter i et jordbærfelt på øya Sekken i Storfjorden, sør om Molde. [Diversity and density of pollinating insects in a strawberry field on the island Sekken in Storfjorden, south of Molde.] NORSØK Rapport, no. Vol. 5, no. 10, 2020. NORSØK, Tingvoll.

Wibe, Atle (2020) Er det mulig å stenge jordbærsnutebillen ute fra et nytt jordbærfelt? Frukt og Bær, June 2020, 23 (3), pp. 14-15.

Wibe, Atle (2020) FenceTrap - Kombinert bruk av alternative plantevernmidler for reduksjon av insektskader i jordbær. NORSØK Rapport, no. 5(5). NORSØK, Tingvoll.

Wibe, Atle (2020) Kan soppsykdommer i jordbær og andre vekster kontrolleres ved sprøyting med ozonholdig vann? Gartneryrket, 14 February 2020, 117 (2), pp. 16-17.

Wibe, Atle (2020) Kartlegging av kunnskap om muligheter for bruk av ozonholdig vann som plantevernmiddel mot gråskimmel i jordbær. [Survey of the knowledge about the possibilities of using ozonated water against botrytis in strawberry.] NORSØK Rapport, no. 5 (2). NORSØK, Tingvoll, Norway.

Wibe, Atle (2019) Ozon (O3)-behandling av potet mot tørråte. [Treatment of potatoes with ozone against late blight.] Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

Wibe, Atle (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2017) Ozonvann mot gråskimmel i jordbær. [Ozone water against Botrytis in strawberry.] Rapport, no. VOL 2/NR 7/2017. NORSØK.

Wibe, Atle; Røyset, Arne and Ebbesvik, Martha (2019) Utvikling av ny insektfelle for jordbærsnutebillen. NORSØK Rapport, no. (4) 4. NORSØK, Tingvoll.

Wibe, Atle and Sjøberg, Patrick (2016) JORDBÆRSKADE - Utprøving av ny kunnskap innen plantevern av jordbær, utvikling av metode for økologisk og integrert plantevern. Norwegain Centre for Organic Agriculture , Tingvoll, Norway.

Wibe, Atle; Solemdal, Liv; Pommeresche, Reidun; Stangeland, Janne Kristin and Ween, Ola (2017) Insektlarver som proteinfôr til fisk og husdyr. [Insect larvae as protein feed for fish and livestock.] NORSØK RAPPORT, no. Nr 9/ Vol 2. NORSØK, TINGVOLL, NORWAY.

Wiik, Julie and Ebbesvik, Martha (2020) Pelletert storfegjødsel til fôrmais. NORSØK RAPPORT, no. 4, Vol. 5. Norsk Landbruksrådgiving Viken og Norsk senter for økologisk landbruk, Stokke / Tingvoll.

Zeiner, Håvard (2018) Klimaløsningen kan ligge under føttene våre. Nationen. 29. okt 2018. Nationen (Newspaper), 2018, pp. 8-9.

This list was generated on Thu Feb 25 20:33:18 2021 CET.