home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Driftssystemer for slaktekylling som ivaretar helse og dyrevelferd, krav om økt andel egenprodusert fôr og utfasing av konvensjonelle proteinfôrmidler i økologisk fjørfeproduksjon

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2019) Driftssystemer for slaktekylling som ivaretar helse og dyrevelferd, krav om økt andel egenprodusert fôr og utfasing av konvensjonelle proteinfôrmidler i økologisk fjørfeproduksjon. NORSØK Rapport, no. 3, Vol 4. NORSØK, Tingvoll.

[thumbnail of - Utredning 2 fjørfe 25.02.19 J.R.E.J. .pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
3MB


Summary

NORSØK fikk i oppdrag fra Regelverksutvalget for økologisk landbruk å undersøke om det er forhold i økologiske driftssystemer for slaktekyllingproduksjon som kan bidra til å redusere risikoen for sykdom med påfølgende antibiotikabehandling, og samtidig imøtekomme krav om økt andel egenprodusert fôr og utfasing av konvensjonelle proteinfôrmidler. I Norge er det liten økologisk fjørfeproduksjon, men fjørfe er husdyret som har størst forskjell i dyrevelferd når man sammenligner økologisk og konvensjonell produksjon. NORSØK har vurdert velferd hos produsenter med økologisk slaktekylling, intervjuet produsenter, sendt ut spørreskjema til andre aktører og gjennomført litteraturstudie. Saktevoksende raser, miljøberikelser, lav dyretetthet og tilgang til et attraktivt uteområde er veldig positivt for kyllingers velferd. Det å ha hjemmeklekking, det å bruke kunstige kyllingmødre, samt ha enda mer attraktive uteområder vil antagelig kunne gi enda bedre velferd for økologiske kyllinger. Det kan dukke opp sykdom som må behandles med antibiotika også i økologisk slaktekyllingproduksjon, men forbruket av medikamenter er svært lavt. Et krav om økt andel egenprodusert fôr til fjørfe vil kunne bli utfordrende å tilfredsstille fordi vi i Norge har lite økologisk kornareal, og avlingene kan variere mye på grunn av blant annet klima. Ved dårlige avlinger her kan det gjerne også være dårlige avlinger i nærliggende områder i Norges naboland. Før et eventuelt krav om økt andel egenprodusert fôr i økologisk fjørfeproduksjon kommer, bør det være mer økologisk kornareal. Kravet til økt andel egenprodusert fôr til drøvtyggere kan komme først da det er lettere å tilfredsstille. Angående utfasing av konvensjonelle proteinfôrmidler slik situasjonen er i dag vil det bli svært vanskelig å optimere et ernæringsmessig godt nok kraftfôr for økologiske fjørfes velferd og produksjon om man ikke kan fortsette med å bruke 5 % konvensjonelle proteinråvarer i kraftfôret. Før et eventuelt krav om 100 % økologiske proteinråvarer i økologisk kraftfôr til fjørfe kommer må en vite at det finnes et godt nok alternativ(er) til den andelen på 5 % som i dag er konvensjonelle råvarer. Et alternativ kan være å tillate aminosyren metionin som syntetisk i fôr til fjørfe, eventuelt å etter hvert bruke proteinråvarer som ikke krever kornareal.


EPrint Type:Report
Keywords:Økologisk husdyrhold, regelverk, fjørfeproduksjon, slaktekylling, dyrevelferd, dyrehelse, egenprodusert fôr, proteinfôrmidler
Subjects: Farming Systems
Animal husbandry > Feeding and growth
Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Production systems > Poultry
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-083-1
Deposited By: Johanssen, Researcher Juni Rosann Engelien
ID Code:34990
Deposited On:14 Mar 2019 07:29
Last Modified:14 Mar 2019 07:29
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics