home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Bruk av råtnerest i økologisk landbruk

Serikstad, Grete Lene (2015) Bruk av råtnerest i økologisk landbruk. [Use of biogas digestate in organic agriculture.] Bioforsk Rapport, no. Vol. 10 nr. 7. Bioforsk, Tingvoll, Norway.

[thumbnail of BIOFORSK RAPPORT  Biorest Del I & 2 nr 7 2015.pdf]
Preview
PDF - Norwegian/Norsk
1MB


Summary

Organisk materiale fra storsamfunnet og husdyrgjødsel er aktuelle råstoffkilder for biogassanlegg. Regelverksutvalget for økologisk produksjon RVU) og Mattilsynet ønsket mer kunnskap om råtnerest fra biogassanlegg brukt som gjødsel i økologisk landbruk.
Rapporten omtaler ulike typer råstoff som er aktuelle for biogassproduksjon. IFOAMs varsomhetsprinsipp for økologisk landbruk, nasjonalt regelverk for bruk av råtnerest generelt og internasjonalt lovverk for bruk av råtnerest i økologisk landbruk setter grenser for hva slags råstoff som kan brukes hvis råtneresten skal nyttes som gjødsel i økologisk landbruk.
Uønskete stoffer kan forekomme i råstoffet til biogassproduksjonen og gjøre råtneresten uaktuell som gjødsel, f.eks. tungmetaller, organiske miljøgifter, medisin-rester og patogener. Noen tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler som brukes i biogassproduksjonen er også uønsket i råtneresten. Det trengs mer kunnskap for å kunne fastsette maksimumsverdier for tillatt innhold av ulike uønskete stoffer. Slike verdier bør ikke bare basere seg på konsentrasjonen av stoffene, men også på hvor mye som kan tilføres av råtneresten totalt per arealenhet.
Råtneresten inneholder organisk materiale og viktige næringsstoffer. Håndtering av råtneresten er også avgjørende for mengde næring som til slutt er tilgjengelig for plantene. Råtnerest har gode spredeegenskaper. Rask nedmolding/-felling er viktig for å få best mulig gjødseleffekt.
Tilførsel av næring og organisk materiale vil på lang sikt påvirke jordlivet positivt, men rett etter gjødsling er effekten av råtnerest negativ, spesielt ved tilførsel av store mengder. Evt. tilførsel av uønskete stoffer kan gi negative effekter på jordlivet. Patogene organismer og ugrasfrø overlever i liten grad biogassprosessen. Rester av veterinærmedisin kan forekomme i råtnerest av husdyrgjødsel, men vi vet lite om hvordan de påvirkes av forbehandling og utråtning, og om hvordan de brytes ned i jorda, blir akkumulert eller tas opp av planter.
Rapporten oppsummerer ulike momenter ved planlegging av gårdsbaserte biogassanlegg på økologiske gårdsbruk og bruk av råtnerest som gjødsel i økologisk landbruk.


Summary translation

Different types of organic waste materials, including animal manure, can be used in biogas plants. The digestate is used as a fertilizer, also in organic farming. The report describes different sub-strates and possible risks of using the digestate in organic farming. National and international
legislations concerning the digestate are presented. Nutrient content of different digestates are de-scribed. Effects on soil fertility and soil fauna are discussed. Examples of yields from crops fertilized with digestate are also presented. The work was initiated by Norwegian Food Safety Authority.

EPrint Type:Report
Keywords:Biogassproduksjon, råtnerest, økologisk landbruk
Subjects: Soil > Soil quality
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Organic Food and Farming Division
ISBN:978-82-17-01390-7
Deposited By: Serikstad, Grete Lene
ID Code:30085
Deposited On:10 May 2016 07:44
Last Modified:13 May 2016 06:17
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page