home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Økologisk mjølkeproduksjon –langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013

Strøm, Turid and Ebbesvik, Martha (2014) Økologisk mjølkeproduksjon –langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013. Bioforsk Report, no. Vol 9 No 144. Bioforsk Organic Food and Farming, Tingvoll.

[thumbnail of Bioforsk Rapport 144 2014 Økomjølk Tingvoll gard.pdf]
Preview
PDF - English
1MB


Summary

Rapporten omhandler den økologiske mjølkeproduksjonen på Tingvoll gard. Tingvoll gard ligger i Tingvoll kommune på Nordmøre og eies av Norsk senter for økologisk landbruk. Hele gården ble godkjent for økologisk drift i 1994. Siden 1996 har garden blitt drevet av et forpakterpar.
Rapporten bygger hovedsakelig på data fra kukontrollen for perioden 1991-2013 og intervju med gardbrukerne.
Mjølkekubesetningen består av rasen Norsk rødt fe (NRF). I 1991 var mjølkekvoten i overkant av 75 000 l. I 2006 gikk garden inn i samdrift med en annen gard og mjølkekvoten økte kraftig, og var nær 154 000 l i 2013. Arealet som drives av forpakterne ved Tingvoll gard var i 2013 280 daa
fulldyrket areal og 80 daa innmarksbeite. Ved inngåelse av samdrift økte mjølkekvoten forholdsvis mer enn arealet. Dette er årsaken til at garden ikke har fylt mjølkekvoten fra og med 2006. Besetningsstørrelsen har økt fra 12,4 årskyr i 1991 til 20 årskyr i 2013. Besetningen flyttet inn i nytt fjøs i mars 2011.
Dominerende kalvingstidspunkt har endret seg gradvis fra vår- og tidlig sommerkalving i perioden 1992-2006 til kalvinger fordelt over hele året fra 2010. Mens seks ulike fôrmidler ble brukt i 1996, har dette blitt redusert til tre fôrmidler; surfôr, beite og kraftfôr i 2013. I tillegg har beiteandelen blitt kraftig redusert. Fram til innflytting i nytt fjøs beitet kyrne både dag og natt. Etter innflytting i nytt fjøs beiter kyrne om dagen og fôres inne med rundballesurfôr om natta. Beregninger viser at grovfôropptaket i løpet av hele registreringsperioden i gjennomsnitt har vært 10,4 FEm per ku og dag. Fra 1991 til 2013 økte kg energikorrigert mjølk (EKM) per årsku fra 5 054 til 8 360 samtidig som kraftfôrforbruket økte fra 17 til 23 FEm kraftfôr per 100 kg EKM. Denne utviklingen tilsvarer den generelle utviklingen innen norsk konvensjonell og økologisk mjølkeproduksjon i denne perioden. I gjennomsnitt for alle norske mjølkeproduksjonsgarder økte kg EKM per årsku fra 6 159 i 1991 til 7 737 i 2013. Kraftfôrforbruket økte i samme periode fra 27 til 30 FEm kraftfôr per 100 kg EKM. Gjennomsnittsytelsen i alle norske økologiske mjølkeproduksjonsbesetninger var i 2013 7 046 kg EKM. Kraftfôrforbruket var 26 FEm per 100 kg EKM.
Kvaliteten på mjølka fra Tingvoll gard i form av innhold av protein, fett, celletall, bakterier, sporer, lukt og smak har, med noen få unntak, vært tilfredsstillende.
Fruktbarheten har gjennomgående vært god. Etter noen år med en del mjølkefeber og ketose er forekomsten av mjølkefeber redusert, og det er ikke registrert behandlinger av ketose de siste årene. Det har i lange perioder vært relativt mye mastitt i besetningen. Problemet er mindre etter innflytting i nytt fjøs.


EPrint Type:Report
Keywords:Dairy cow, milk yield, long-time records, melkeproduksjon, melkeytelse, NRF
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Feeding and growth
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Norway
Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Organic Food and Farming Division
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-17-01347-1
Deposited By: Løes, Anne-Kristin
ID Code:28179
Deposited On:04 Feb 2015 13:03
Last Modified:04 Feb 2015 13:03
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics