home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Praktiske løsninger for utendørs grisehold

Sørheim, Kristin; Blomstrand, Berit Marie and Løkken, Cecilie (2023) Praktiske løsninger for utendørs grisehold. NORSØK Rapport, no. 7, vol 8. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK Rapport Nr 7 2023 Vol 8 Praktiske løsninger for utendørs grisehold.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
8MB


Summary

NORSØK har gjennomført et litteraturstudium og besøkt et antall norske gårder som driver med utendørs hold av gris. Formålet har vært å beskrive praktiske løsninger som gir god dyrevelferd og god helse samt å komme med forslag til velferdsindikatorer som er egna for utegris. Ut fra tilgjengelig litteratur og gårdsbesøk, mener vi at utendørs hold av gris i Norge i den skala vi har her og med valg av egna og tilrettelagt uteareal og fôring ikke vil gi en problematisk miljøbelastning. Vi mener det er viktig med avl på mer hardføre dyr som er tilpassa det miljøet de skal leve i, herunder endringer i klima. Det er fortsatt behov for videreutvikling av velferdsindikatorer som i større grad måler hvordan dyra kan utøve mer av sin artsspesifikke atferd og hvordan de egentlig opplever å mestre sin egen livssituasjon. I rapporten er det gitt eksempler på gode og praktiske løsninger under norske forhold for utendørs hold av gris i ulik skala, gjennom tekst og bilder fra gårdene vi har besøkt.


EPrint Type:Report
Keywords:Gris, utegange, husdyrvelferd, miljøbelastning, velferdsindikatorer
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
pigs -> swine
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7555
English
animal welfare
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_443
English
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED
Subjects: Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Production systems > Pigs
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-17-8202-175-3
Deposited By: Serikstad, Grete Lene
ID Code:52535
Deposited On:01 Feb 2024 12:53
Last Modified:01 Feb 2024 12:53
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page