home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt- og bærdyrking

Serikstad, Grete Lene (2011) Kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt- og bærdyrking. [Copper as plant protection in organic fruit and berry production.] Bioforsk Rapport, no. Vol.6 Nr. 108. Bioforsk, Tingvoll.

[thumbnail of Rapport 2011 Kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt- og bærdyrking Serikstad.pdf]
Preview
PDF - English
4MB


Summary

Kobber er tillatt som plantevernmiddel i økologisk landbruk i EU-forordningen, men er ikke tillatt brukt i økologisk landbruk i Norge. I forbindelse med implementering av ny forordning skal norske myndigheter utarbeide ny forskrift om økologisk produksjon. Myndighetene må avgjøre om de ønsker å videreføre dette unntaket. Utredningen vil gi Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) et grunnlag for å gi innspill om bruk av kobber til Mattilsynet.
Bruk av kobber har god effekt mot flere viktige sopp- og bakteriesykdommer i frukt, bær, vindruer og potet. Kobber virker forebyggende og er ansett som en viktig resistensbryter. I konvensjonell dyrking i Norge er ett middel tillatt, Nordox. Preparatet er i fareklasse 3 og er farlig ved innånding. Det brukes noe over 3 tonn virksomt stoff årlig i Norge.
EU-forordningen tillater bruk av 6 kg kobber/ha per år, mens noen kontrollorganisasjoner tillater bare 3 kg/ha. Det er et mål å fase ut bruken av kobber. I Danmark brukes ikke kobber, verken i økologisk eller konvensjonell drift. I Norge er kobber tillatt brukt som bladgjødsling, hvis jord- eller bladanalyser viser lave verdier.
For å unngå bruk av kobbermidler mot ulike skadegjørere er forebyggende tiltak nødvendig. Allsidig vekstskifte og begrensa størrelse på skiftene begrenser smittepresset. Begrenset bruk av nitrogengjødsling kan redusere angrep. Resistente sorter er et viktig tiltak for å unngå skade. Mer direkte tiltak for å redusere smittepresset er også aktuelt, blant annet å redusere mengde overvintrende blader. Andre direkte tiltak er bruk av ulike godkjente preparater, og beskjære trær og busker slik at de tørker raskt opp etter regn. Mange øko-dyrkere mener bruk av kobber som plantevernmiddel er nødvendig i økologisk dyrking i Norge. Forsøk viser at mengder tilsvarende 1/5 av anbefalt dose av godkjent kobbermiddel har svært god effekt i solbærdyrking. Dette betyr maksimalt 200 g per dekar og år. Kombinert med andre restriksjoner på bruken, kan det gi en effektiv bruk av kobber i norsk øko-dyrking.
Andre øko-dyrkere ønsker ikke å tillate bruk av kobber og mener det ikke er behov for slike midler. De mener det vil ødelegge for det utviklingsarbeidet som er gjort for å klare seg uten kobber og at det vil være et uheldig signal å gi til forbrukere som kjøper økologiske varer for å unngå kjemiske sprøytemidler og ønsker å støtte en miljøvennlig produksjon.


Summary translation

Different aspects connected to the question about the use of copper in organic farming in Norway are discussed. According to the EU regulation for organic farming, copper can be used as crop protection, but the Norwegian standards for organic farming don't allow it. Norwegian authorities will consider this when the new regulation no 889/2008 is to be implemented in viticulture. In conventional farming in Norway only one pesticide with copper is legal, Nordox. Copper is toxic for several species living in water. In organic farming different preventive and direct actions are used as crop protection, ex. crop rotation and resistant varieties. Research is carried out to find alternatives to copper. Norwegian organic farmers have different opinions about the need for copper as plant protection.

EPrint Type:Report
Subjects: Environmental aspects > Air and water emissions
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Values, standards and certification > Regulation
Research affiliation: Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Organic Food and Farming Division
ISBN:978-82-17-00831-6
Deposited By: Serikstad, Grete Lene
ID Code:30088
Deposited On:13 May 2016 06:18
Last Modified:13 May 2016 06:18
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics