home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kløvertretthet i økologisk eng. Kartlegging av forekomst av mulige skadegjørere, med vekt på nematoder

Serikstad, Grete Lene; Magnusson, Christer and de Boer, Anne (2017) Kløvertretthet i økologisk eng. Kartlegging av forekomst av mulige skadegjørere, med vekt på nematoder. [Clover fatigue in organic ley.] NORSØK Rapport, no. Vol. 2, nr. 3. NORSØK, Tingvoll, Norway.

[thumbnail of NORSØK Rapport nr. 3 2017 Kløvertretthet.pdf]
Preview
PDF - Norwegian/Norsk
5MB


Summary

Kløvertretthet er en fellesbetegnelse på sykdom og misvekst hos kløver, og kan skyldes både nematoder og sopp. Ulike skadegjørere har tidligere blitt påvist som årsak til dårlig kløvervekst. Driftssystem der det dyrkes mye belgvekster kan gi økt forekomst av skadegjørere. Jord- og planteprøver fra økologiske gårder har blitt analysert. I alt 8 ulike planteparasittære nematoder ble påvist. Det var særlig rotsår-, spiral- og stuntnematoder som forekom i mange av prøvene. Stengelnematode og kløvercystenematode ble bare funnet i små mengder i noen få av prøvene. I noen av prøvene var antall individer av enkelte nematodeslekter svært høyt. Prøvene som ble analysert for sopp var alle infisert med rotråte (Fusarium spp.), mens kløverråte ikke ble påvist. Det var ingen klar sammenheng mellom antall nematoder i jorda og angrepsgraden av Fusarium på kløverplantene eller prosentandel kløverdekke i enga. Omfanget av prøvetakingen i prosjektet er lite, og gir ingen statusoversikt for jordboende skadegjørere hos kløver i norsk engdyrking. Registreringene ble bare gjort på økologiske arealer og resultatene kan ikke brukes til sammenligning av forekomst mellom ulike driftsformer. Rapporten peker på aktuelle virkemidler og tiltak som kan bidra til å holde forekomsten på et nivå som ikke gir avlingstap. Mer kunnskap om utbredelse, resistensforedling på kløver, vekstskifte og god hygiene er viktig for å unngå skadegjørerne.


EPrint Type:Report
Keywords:Kløvertretthet, planteparasittære nematoder, ClovFat Clover fatigue, plant parasitic nematodes
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Norway > NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-036-7
Deposited By: Serikstad, Grete Lene
ID Code:31272
Deposited On:02 Mar 2017 07:51
Last Modified:02 Mar 2017 07:51
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics