home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Mikromineraler i økologisk sauehold

Ebbesvik, Martha and Smedsland, Georg (2022) Mikromineraler i økologisk sauehold. NORSØK RAPPORT, no. 7, Vol 7. Norsk senter for økologisk landbruk og Norsk landbruksrådgiving Agder, Tingvoll.

[thumbnail of NORSOK rapport nr 7 vol 7 2022 Mikromineraler i økologisk sauehold.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
2MB


Summary

På økologiske sauegårder brukes det lite kraftfôr. Grovfôret blir derfor en viktig kilde også for mineraltilførsel. I denne rapporten er innholdet av mikromineraler i grovfôret på 17 ulike økologiske sauebruk sammenstilt. Mikromineralene som det er viktig å ha fokus på i saueholdet er kobber, molybden, selen, jod og kobolt.
62 % av grovfôranalysene viste lavt innhold av kobber. I 41 % av prøvene var forholdet mellom kobber og molybden slik at dyras kobberopptak ble redusert hvis grovfôret var eneste fôrmiddel. Seleninnholdet var som forventet langt under grensen for forgiftning siden det norske jordsmonnet inneholder lite selen. Avhengig av hvor minimumsgrensen settes hadde henholdsvis 32 % eller 76 % av grovfôranalysene lavt innhold av kobolt. Anbefalt nivå på koboltinnhold i grovfôr bør undersøkes nærmere.
Hvis grovfôr på økologiske eller konvensjonelle sauebruk inneholder lite mikromineraler og det i tillegg brukes små mengder kraftfôr tilsatt mineraler, er det viktig å tilføre tilskudd av mikromineraler i tilstrekkelig mengde og på en slik måte at alle sauene får det de trenger. Den sikreste måten er da å bruke bolus tilpasset mikromineralinnholdet i grovfôret og behovet til sauene.


Summary translation

On organic sheep farms, small amounts of concentrate are used. The roughage will therefore be an important source for mineral supply. In this report, the content of microminerals in the roughage on 17 different organic sheep farms is compiled. The microminerals that are important to focus on in sheep farming are copper, molybdenum, selenium, iodine and cobalt.
62% of the roughage analyses showed a low content of copper. In 41% of the samples, the ratio between copper and molybdenium will reduce the animals’ copper uptake if the roughage was the only feed. The selenium content was, as expected, far below the limit for poisoning since the Norwegian soil contains little selenium. 32% or 76% of the roughage analyses had a low cobalt content, depending on where the minimum limit is set. The level of cobalt content in roughage should be investigated further.
If roughage on organic or conventional sheep farms contains few microminerals and in addition small amounts of concentrate are used, it is important to supply microminerals in sufficient quantity and in such a way that each sheep in the herd gets what they need. The safest way is then to use a bolus adapted to the micromineral content of the roughage and the needs of the sheep.

EPrint Type:Report
Keywords:Økologisk grovfôr, kobber, selen, jod, kobolt, molybden, sau
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
roughage
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6670
English
sheep feeding
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_64161801
English
mineral deficiencies
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4849
Subjects: Animal husbandry > Feeding and growth
Animal husbandry > Production systems > Sheep and goats
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Norway > NLR - Norwegian Agricultural Extension Service
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-18202-147-0
Deposited By: Ebbesvik, Martha
ID Code:44268
Deposited On:11 Jul 2022 06:10
Last Modified:11 Jul 2022 06:10
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics