home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Med storhusholdninger som kunde – mer og bedre økologiske produkter gjennom samarbeid i hele verdikjeden. Erfaringer fra omlegging av kjøkkenet på St. Olavs Hospital, Trondheim

Solemdal, Liv and Kvamme, Gunnar (2005) Med storhusholdninger som kunde – mer og bedre økologiske produkter gjennom samarbeid i hele verdikjeden. Erfaringer fra omlegging av kjøkkenet på St. Olavs Hospital, Trondheim. [Large-scale households as customers - more and better organic produce through cooperation in the entire value chain. Experiences from conversion of the catering centre of St. Olav's Hospital, Trondheim.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Plantemøtet Østlandet 2005. Grønn kunnskap, Planteforsk, Ås, Norway, 9 (2), Grønn kunnskap, no. Volume 9 no 2, pp. 213-219.

[thumbnail of gk9_2_solemdal_213_219.pdf] PDF - English
160kB


Summary

Samarbeid mellom storhusholdninger og produsenter om innføring av økologisk mat, bidrar til å utvikle produkter med bedre og mer stabil kvalitet. Ved hjelp av prosjekter og helkjedeavtaler kan det etableres nødvendige strukturer og et samarbeidsklima mellom de ulike leddene i verdikjeden, slik at det gis rom for å arbeide mot mer langsiktige kvalitetsmål.
For noen produkter vil storhusholdninger ha egne kvalitetskriterier som skyldes annen tilberedningsmåte enn i små husholdninger. I andre tilfeller vil kvalitetsfeil bli langt mer synlig når produktene brukes i storhusholdning. Når det er sporbarhet til alle ledd i verdikjeden og en åpen kommunikasjon mellom produsent og bruker, er forutsetningene til stede for å endre og kvalitetssikre produksjonen.
Storhusholdninger som bruker økologisk mat, sender et viktig signal til forbrukere, produsenter og leverandører. Dette tvinger fram et større produktspekter og øker forbruket av økologisk mat.
Bruk av økologisk mat, reiser spørsmål om hva som kan defineres inn under økologisk kvalitet. De mange nye produksjons- og tilberedningsmetodene for mat, må vurderes i lys av en slik definisjon.


Summary translation

Collaboration on introduction of organic food between large-scale households and producers contributes to the development of better and more stable quality. By means of projects and whole chain contracts necessary structures and a cooperative environment between the various stakeholders in the value chain can be established, thus giving space to work towards long-term quality goals.
For certain produce, large-scale households require their own quality criteria due to different food processing than in small households. In other cases reduced quality will become more apparent when used in large-scale households. Given traceability in the entire value chain and transparency between producer and user, the prerequisites for change and quality assurance of the production exist.
Large-scale households which use organic produce give important signals to consumers, producers and suppliers, which enforces a greater product assortment and increases organic food consumption.
Use of organic produce raises the issue of what can be defined as organic quality. The range of new methods of food production and processing should be assessed in the light of such a definition.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:Storkjøkken, sykehus, verdikjede, helkjedeavtaler, økologisk mat, sporbarhet, potet, catering, value chain, HORECA, organic food, hospital, large-scale household, traceability, potato
Subjects: Food systems > Produce chain management
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Norway > Other organizations
Related Links:http://www.norsok.no/sykehusmat.html
Deposited By: Solemdal, Liv
ID Code:6036
Deposited On:09 Nov 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics