home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Pollinatorer i bringebær - Effekt av ulike driftsformer

Wibe, Atle; Døving, Aksel and Rusch, Graciela (2022) Pollinatorer i bringebær - Effekt av ulike driftsformer. [Pollinators in raspberries - The impact of different agricultural practice.] NORSØK Rapport, no. no 4 vol 7. NORSØK, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK rapport nr 4 Vol 7 2022 POLLIBRING.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
1MB


Summary

Regjeringen har utviklet en Nasjonal pollinatorstrategi som ble vedtatt av Stortinget i 2018. I denne strategien slåes det også fast at pollinatorer er viktige for jordbruket og at det bør tilrettelegges for å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekt for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlege økosystem. Dette prosjektet har tatt sikte på å dokumentere tetthet og diversitet av pollinatorer i bringebærproduksjon og effekten av ulike driftsformer på bestanden av pollinerende insekter. De driftsformer som har blitt undersøkt er i hovedsak økologisk vs. konvensjonelt og friland vs. tunneldyrking. Effekten av honningbier på bestanden av ville pollinatorer som humler er også blitt vurdert. Det har også vært en målsetning å teste to ulike registreringsmetoder av pollinerende insekter i bringebærfelt for å se hvilken metode som beskriver insektfaunaen på best mulig måte. Den ene metoden er å observere og registrere alle insekter som oppholder seg ved faste observasjonspunkt i 15 min. Den andre metoden er å fange insekter ved bruk av insekthåv i 5 min. langs bringebærhekkene med utgangspunkt fra de samme faste punktene som ved forrige omtalte metode. Det ble etablert seks ulike forsøksfelt i tre ulike kommuner i Møre og Romsdal fylke. I dette studiet ble det ikke påvist noen forskjell mellom insektbestandene i et økologisk og et konvensjonelt dyrket bringebærfelt. Sammensetningen av insektbestanden i bringebærfelt varierer noe mellom dyrking på friland og tunnel. Høy tetthet av honningbier ser ut til å redusere tettheten av humler, men bestanden av humler vil raskt kunne reetableres når bestanden av honningbier blir redusert. De to registreringsmetodene som ble benytte ser ut til å utfylle hverandre. Ved å observere får man en god oversikt over de store insektene som honningbier, humler og solitære villbier. Ved håving får man registret flere mindre insekter som mygg, blomsterfluer og andre fluer.


Summary translation

The Norwegian government has developed a national strategy for pollinators that was implemented by the Parliament in 2018. In this strategy it was emphasised that pollinators are important for agriculture and therefor it should be facilitated for securing viable populations of wild bees and other pollinating insects to maintain pollination in food production and natural ecosystems. The main objective of this project was to document the density and the diversity of pollinators in raspberry production and the impact of different cultivation practice on the populations of pollinating insects. The different cultivation practises that have been evaluated are organic, conventional, on free land and in tunnel. The impact of honeybees on other pollinators as bumble bees has also been evaluated. Another object of the project has been to evaluate two different registration procedures of pollinating insects in raspberry field to see which method are most accurate. One of these procedures is observation and registration of all insects at fixed points for 15 minutes. The other procedure is to catch insects with an insect net for 5 minutes along the raspberry hedges with starting point from the same fixed points as described for the previous procedure. It was established six different study sites in three different municipalities in Møre and Romsdal County. In this study it was not found any significant differences in the populations of the pollinating insects between an organic - and a conventional raspberry field. The composition of the insect populations varies between open field - and tunnel cultivations. High density of honeybees seems to have negative impact on the density of bumble bees. However, the bumble bee population re-establish fast after a decrease of the density of bumble bees. The two different registration procedures that was tested seems to complement each other. By observation you get a good overview of the largest insects as honeybees, bumblebees, and solitary wild bees. By catching insects using an insect net you can registrate more of the smaller insects as mosquitoes, hoverflies, and other flies.

EPrint Type:Report
Keywords:Pollinatorer, bringebær, driftsmåte
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
pollinators
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6074
English
raspberries
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6458
English
agricultural practices
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49913
Subjects: Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Crop husbandry > Production systems > Fruit and berries
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Norway > NLR - Norwegian Agricultural Extension Service
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Norway > Other organizations
ISBN:978-82-8202-144-9
Deposited By: Wibe, Dr Atle
ID Code:44842
Deposited On:12 Dec 2022 07:35
Last Modified:12 Dec 2022 07:35
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics