home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Enklere, billigere og automastiserte fjøsløsninger i melkeproduksjonen

Sørheim, Kristin; Lund, Søren and Skarbø, Bjørn Steinar (2021) Enklere, billigere og automastiserte fjøsløsninger i melkeproduksjonen. NORSØK Rapport, no. 17, Vol. 6. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK Rapport Vol.6 Nr.17 2021.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
4MB

Document available online at: https:/www.norsok.no/


Summary

I dette regionale forprosjektet har vi sett på muligheter for enkle og rimelige ombygginger i melkeproduksjonsfjøs for å gi mulighet for lengre tids samvær mellom ku og kalv.
Vi har studert samspillet mellom automatiske melke- og fôringssystemer og fôropptak, tilvekst, helse og atferd hos kalver som har fått gå sammen med mødrene sine i en egen velferdsavdeling i en måned før de ble separert og flytta over i en egen binge. Ett formål var å se på om kalvene har mulighet for å lære seg automatiske fôringsløsninger samtidig med at de har tilgang på mora, uten for mye ekstra arbeid for bonden og uten at investeringene i fjøsbygget blir for store.
Kalvene hadde god tilvekst i dieperioden (797 g/dag) men tapte seg mye ved separasjon (tilvekst på 190 g/dag etter separasjon). 3 av 7 kalver lærte seg å drikke av melkeautomaten med det minimale tidsforbruket vi brukte på opplæring i dette forsøket, i gjennomsnitt drakk de 6,6 liter/dag. Bare 4 av 7 kalver begynte å ta til seg kraftfôr etter separasjonen. Selv om kalvene oppholdt seg mye av tida i kalvegjemme med automatfôring også i dieperioden, og selv om de var nysgjerrige og gikk inn i automaten flere ganger per dag, lærte de ikke å drikke av den. Det bør derfor brukes mer tid og finnes andre løsninger for raskere opplæring til melkefôring av kalvene hvis en ikke vil la dem gå sammen med mor til de avvennes gradvis ved 7-9 uker.
For bondens økonomi vil grad av fylling av melkekvoten være avgjørende for hvor lenge det lønner seg å la kalven die mora. Prisen på melkeerstatning og melk til kalven er om lag det samme dersom kvoten ikke er fylt, mens det vil lønne seg å bruke egen melk, fersk eller syrna, dersom kvoten likevel blir fylt.
Av 14 kyr som var med i forsøket var det 6 kyr som ikke leverte noe melk i roboten. 8 kyr leverte melk i roboten og gjennomsnittlig dagsleveranse varierte fra 6,7 til 35,8 liter. For 7 kyr som vi fulgte både i dieperioden og etter separasjon økte daglig melkeleveranse fra 20,6 liter i dieperioden til 33,1 liter etter separasjon. Gjennomsnittlig celletall varierte fra 37 til 335 og var generelt litt høyere mens kyrne gitt med kalv, men forskjellen var ikke signifikant. Vi registrerte lite feilmelkinger i roboten og en av 14 kyr ble behandlet for mastitt.
I prosjektet har vi besøkt flere gårder som har tenkt på mulighet for å ha ku og kalv sammen, og vi har sett på hvordan det kan tilrettelegges for et slikt driftsopplegg med enkle løsninger i eksisterende fjøs. Vi legger fram fire forslag til løsninger med kostnadsoverslag som kan ha overføringsverdi til andre. På bakgrunn av dette forsøket ser vi at det er avgjørende med en god logistikk i fjøset, der det først er en rein og tørr fødebinge (eller fellesbinge for flere kyr) der mora og kalven får være i fred de første døgna, deretter kan de gå i en velferdsavdeling der kua har tilgang til melkerobot og kalvene samtidig har tilgang til eget kalvegjemme for tilleggsfôring og hvile, før de gradvis separeres og avvennes fra mora. Tidspunkt og metode for avvenning må også tilpasses bonden. Vi har lært mye ved sanntids kameraovervåking av kyr og kalver i dette forsøket og mener det er viktig å fortsette arbeidet med å teste ut flere metoder og forbedringer til hvordan vi kan lære kalvene å ta opp fôr fra automater slik at avvenning og separasjon kan gå enda bedre. Dette bør i tilfelle gjøres i et større forsøk med mulighet til å gjennomføre innlæringsaktiviteter for kalvene.


Summary translation

This regional pre-project has studied opportunities for cow-calf togetherness in existing dairy farms in Norway and has designed four examples which can be inspiration for farmers.
In a short farm study, we have followed 14 cow-calf pair from birth to separation at day 35, and 7 of these cow-calf pairs are followed until 55 days after birth. The calves spent their first period together with their mothers in a welfare pen, but they had also access to a calf hide with an automatic milk feeder. This was arranged to see if the calves were able to learn to suckle the milk feeder even when they were suckling their mother. The calves spent half of their time in the calf hide and they also visited the milk feeder frequently but did not learn to suckle. The calves’ growth was 797 g/day in the suckling period, but this fell to 190 g/day after separation, as half of the calves did not learn to drink nor to eat concentrate with the minimal learning in this study.6 of 14 cows did not deliver any milk in the AMS in the suckling period. The 7 cows we followed the whole period increased their daily deliverance in the AMS from 20,6 litre in the suckling period to 33,1 litre after separation. The middle CMT was higher in the suckling period than after separation, but the difference was not significant.
In this study we followed the behaviour of the cows and calves by a real time camera surveillance, and this has given us a lot of knowledge to further sophistication of weaning and separation methods in dairy farming systems in new projects.

EPrint Type:Report
Keywords:Cow-calf contact, animal welfare, dairy farming systems, Ku-kalv, kalvefôring, husdyrvelferd, mjølkeproduksjon
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
dairy farming
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_68bf28f2
English
animal behaviour
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8811
English
calf feeding
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9bf4fb86
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Farming Systems
Animal husbandry > Health and welfare
Farming Systems > Buildings and machinery
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-137-1
Deposited By: Sørheim, Kristin Marie
ID Code:43314
Deposited On:14 Jan 2022 07:45
Last Modified:14 Jan 2022 07:45
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page