home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Vurdering av metoder for økologisk produksjon av storfekjøtt. Fordeler og ulemper ved ulike produksjonssystemer for økologisk storfekjøtt.

Aanensen, Lise and Henriksen, Britt I. F. (2010) Vurdering av metoder for økologisk produksjon av storfekjøtt. Fordeler og ulemper ved ulike produksjonssystemer for økologisk storfekjøtt. Bioforsk Rapport Vol. 5, no. 178. Bioforsk Økologisk, Tingvoll.

[thumbnail of BIOFORSK_RAPPORT_5_(178)_2010_m_signatur.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
1MB


Summary

På oppdrag fra Relelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) har Bioforsk utført en vurdering av fordeler og ulemper knyttet til luftekravet for okser i økologisk produksjon, samt en utredning av mulige løsninger for lufting av okser. I tillegg er det utført en vudering av alternative metoder for produksjon av økologisk storfekjøtt, for eksempel produksjon av kastrat-, kvige- og kalvekjøtt. Økologisk produksjon av storfekjøtt er vurdert med bakgrunn i kravet om lufting av okser. Regelverket for økologisk produksjon(EU-reg. 2091/92) sier at "(...) okser skal ha tilgang til beiter eller luftegårder. Okser over ett år gamle kan holdes i et husdyrrom med fri adgang til en luftegård hele året, i stedet for å gå på beite i sommerperioden." Nytt regelverk som vil bli gjeldende i løpet av 2011 (EU-reg 834/2007 og 889/2008) vil mest sannsynlig ha samme ordlyd.
Tilgang på luftegård/større plass er positivt for helse og velferd hos storfe, og det finnes flere alternative og gode måter å oppstalle okser på som både tilfredsstiller dyrenes krav til lufting og mulighet for naturlig atferd, uten at det går på bekostning av produksjon og sikkerhet.
Beitebasert kjøttproduksjon på kastrater, kviger og kalver kan være gode alternativer til kjøttproduksjon på okser. Slike produksjoner gir mulighet for å produsere kjøtt av god kvalitet på en bærekraftig måte samtidig som en hindrer gjengroing av kulturlandskapet.
Hovedtanken bak økologisk kjøttproduksjon på storfe må være at produksjonen tar hensyn til det økologiske regelverket og IFOAM sine økologiske prinsipper. Produksjonen skal være miljøvennlig, tilpasset naturens kretsløp og økologiske balanse, samt ha fokus på god dyrevelferd. Hvilken produksjonsform den enkelte kjøttprodusenten velger avhenger av hva slags ressurser den enkelte produsent/gårdsbruk har tilgang på. Det er viktig at rådgivningstjenesten har oversikt over de alternative produksjonsformene og kommer med de riktige rådene for den enkelte besetningen.


EPrint Type:Report
Keywords:Økologisk storfekjøtt, lufting av okser, beitebasert kjøttproduksjon, kastrater, kvigekjøtt, kalvekjøtt, organic beef production, excercise pen for bulls, beef produced on pasure, steer, heifer, calf
Subjects: Animal husbandry > Production systems
Animal husbandry > Production systems > Beef cattle
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Arctic Agriculture and Land Use Division
Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Organic Food and Farming Division
ISBN:978-82-17-00731-9
Deposited By: Henriksen, Britt I. F.
ID Code:19464
Deposited On:24 Oct 2011 07:50
Last Modified:24 Oct 2011 07:50
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics