home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Adler, S. & Å.S. Randby. 2005. Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk. Grønn kunnskap e 9(115H):1-6

Adler, Steffen.A. and Randby, Åshild.T. (2005) Adler, S. & Å.S. Randby. 2005. Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk. Grønn kunnskap e 9(115H):1-6. [Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk Effect of barley preservation method on milk quality in organic farming.] Grønn kunnskap e, 9 (115H), pp. 1-6.

[thumbnail of GKe_9_115H_Adler.pdf] PDF - English
227kB

Document available online at: http://www.bioforsk.no/dok/senter/adm/gke/gke_9_115h_adler.pdf


Summary

Effekten av tre ulike konserveringsmetoder for bygg på fôropptak og melkekvalitet i økologisk landbruk ble testet i et fôringsforsøk med cross over design med tre perioder á en uke. Kyrne ble tildelt 6,0 kg TS (førstekalvskyr 5,0 kg TS) av enten tørket bygg (Arve), valset bygg ensilert med melasse, eller valset bygg ensilert med syrer. I tillegg til bygg ble kyrne tildelt grassurfôr ad libitum og en mineral/vitamin-blanding. Forsøket ble gjennomført i Bodø i mars 2004.
Alle de tre metodene konserverte bygget godt. Konserveringsmetoden hadde ingen innvirkning på det totale fôropptaket. Kyrne var i sen laktasjon og melkeproduksjonen var lav, men det var ingen forskjell i ytelse mellom konserveringsmetodene for bygg. Innholdet av råprotein var lavt i grassurfôret og derfor også i den totale fôrrasjonen. Dette resulterte i ekstremt lavt innhold av ammonium i vomma. Når kyrne fikk bygg ensilert med syrer hadde de et noe lavere proteininnhold i melka enn når de fikk tørka eller melasseensilert bygg. Bare én av 12 prøver av kveldsmelk fra kyr som fikk bygg ensilert med melasse hadde redusert sensorisk kvalitet. Følgelig ble, i motsetning til tidligere forsøk, ingen negative effekter av ensilert bygg på sensorisk melkekvalitet observert.


Summary translation

The effect of three different preservation methods for barley on feed intake and milk quality in organic milk production was tested in a feeding experiment with cross over design. Twelve cows were fed 6.0 kg DM (primiparous cows 5.0 kg DM) of either dried barley (cv. Arve) or rolled, ensiled high moisture barley, treated with either molasses or acids. In addition to the barley, the cows were fed grass silage ad libitum and a mineral/vitamin mix. The experiment was conducted in March 2004 in Bodø, Northern Norway.
All three methods preserved barley properly, and total feed intake was not influenced by barley preservation method. The milk yield level was low due to a late stage of lactation, but there were no yield differences between the three preservation methods. The content of crude protein was low in the grass silage, and therefore also in the total feed ration. This resulted in extremely low ammonium concentrations in the rumen fluid. When cows got barley ensiled with acids, the concentration of milk protein was slightly lower than when cows got dried barley or barley ensiled with molasses.
Only one of 12 samples of evening milk from cows that got barley ensiled with molasses had a reduced sensoric quality. Thus, in contrast to an earlier experiment, no negative effects of ensiled barley on sensoric milk quality were observed.

EPrint Type:Journal paper
Keywords:dairy, barley, preservation method, Norway, melkeproduksjon, bygg, konserveringsmetode, Nord-Norge, NORTHDAIRY
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Norway > Planteforsk - The Norwegian Crop Research Institute
Norway > NMBU - Norwegian University of Life Sciences
Deposited By: Adler, Steffen A.
ID Code:6421
Deposited On:04 Apr 2007
Last Modified:12 Apr 2010 07:32
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics