home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Torvfritt eller ikke? Forbrukerundersøkelse om bruk og erfaringer med så- og plantejord

McKinnon, Kirsty and Båtnes, Maria (2022) Torvfritt eller ikke? Forbrukerundersøkelse om bruk og erfaringer med så- og plantejord. NORSØK Rapport, no. 9, vol 7. NORSØK, TINGVOLL.

[thumbnail of NORSOK rapport  nr 9 vol 7 2022 Torvfritt eller ikke.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
2MB


Summary

En spørreundersøkelse med tittelen Torvfritt eller ikke? ble gjennomført høsten 2021. Målgruppene var hobby- og kommersielle hagebrukere og veksthus/grøntarealgartnere. Hensikten med undersøkelsen var å innhente erfaringer og synspunkter med bruk av så- og plantejord, både torvbaserte, torvfrie og selvlagete jordblandinger. I tillegg etterspurte vi idéer til forskning- og utvikling (FoU) knyttet til torvfrie vekstmedier. 767 personer svarte på undersøkelsen, antall svar på hvert enkelt spørsmål varierte avhengig av relevans. Majoriteten (82 %) svarte at de er hobbydyrkere (privat eller parsell/kolonihage) og 18 % at de driver kommersielt (småskala, storskala friland, veksthus, parkanlegg). 35 % produserer egne småplanter og 65 % oppga at de både kjøper og produserer egne planter. Mange har erfart problemer med torvfrie vekstmedier (det ble ikke spurt om problemer med torvbaserte produkter) og utfordringer som gikk igjen var dårlig eller ujevn vekst, dårlig spiring, at vekstmediet tørket lett ut eller ble hardt og/eller kompakt. Flere etterlyste mer kunnskap og opplysning om kompostering og om hvordan lage god jord. På spørsmål om forslag til FoU-oppgaver var det flere som la vekt på at det er viktig å støtte opp om utvikling av bærekraftige alternativer til torv basert på lokale ressurser og at det er viktig at alternative produkter har gode dyrkingskvaliteter på linje med torvbaserte produkter.


Summary translation

A survey with the title Peat-free or not? was completed in the autumn of 2021. The target groups were hobby and commercial plant growers, greenhouse gardeners and green space attendants. The purpose of the survey was to obtain experiences and comments on the use of transplant and growing media, both peat-based, peat-free and self-made soil mixtures. In addition, we requested ideas for research and development (R&D) related to peat-free growing media. 767 people responded to the survey, the number of answers to each question varied depending on relevance. The majority (82%) responded that they are hobby gardeners (private or allotment) and 18% that they operate commercially (small-scale, large-scale field production, greenhouse, parks). 35% produce their own transplants and 65% both buy and produce their own plants. Many had experienced problems with peat-free growing media (problems with peat-based products were not asked for) and the challenges most reported were poor or uneven growth, poor germination, growing medium dried out easily or became hard or compact. Several called for more knowledge and information about composting and how to make good soil. When asked about proposals for R&D tasks, several people emphasised the importance of supporting the development of sustainable alternatives based on local resources and securing good cultivation qualities, equal to those of peat-based growing media.

EPrint Type:Report
Keywords:Torvprodukter, torvfritt, oppal, plantejord peat, growing media
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
growing media
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3393
English
peat
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5647
Subjects: Crop husbandry
Crop husbandry > Production systems > Vegetables
Environmental aspects
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-149-4
Deposited By: McKinnon, Kirsty
ID Code:44092
Deposited On:20 May 2022 06:48
Last Modified:20 May 2022 06:48
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics