home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring

Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha and Lindås, Anitra (2011) Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring. [Organic dairy production - short introduction in feed and feeding.] Bioforsk FOKUS. Bioforsk.

[thumbnail of Fokus 2011 Foring i økologisk mjølkeproduksjon  Strøm  et al.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
5MB


Summary

Tiltak for å skape et miljø som tilgodeser husdyras naturlige atferd står sentralt i økologisk husdyrhold. Fôringa skal i størst mulig grad bygge på gårdens egne ressurser. Beite og konservert grovfôr dyrket etter økologiske retningslinjer er de viktigste fôrmidlene
i mjølkeproduksjonen. I et økologisk driftsopplegg bør kyrne ha stor evne til å ta opp og omsette grovfôr. Fôrrasjonen bør være allsidig sammensatt med flere grovfôrslag. Kraftfôrforbruket er ofte lavere enn i konvensjonell mjølkeproduksjon. Dette medfører at en i økologisk mjølkeproduksjon tilstreber en flat mjølkekurve for å redusere toppytelsen. Da blir det lettere å dekke kuas energibehov i topplaktasjonen. De fleste som driver økologisk mjølkeproduksjon, har NRF-kyr, men det er også en viss interesse for de gamle norske storferasene. Den til enhver tid gjeldende økologiforskrift må følges dersom produksjonen og produktene skal kunne godkjennes som økologiske. Mattilsynet har utarbeidet veiledere som gir utfyllende beskrivelser av regelverket som gjelder økologisk landbruk. Veileder B gjelder økologisk landbruksproduksjon og den omfatter blant annet både fôrdyrking, fôring, dyremiljø, sjukdomsbehandling, reproduksjon og innkjøp av dyr. Reglene følger i all hovedsak regelverket for økologisk produksjon i EU. Reglene finnes på www.mattilsynet.no, under økologisk landbruk og på www.debio.no. Hvordan den enkelte gårdbruker tilpasser seg dette regelverket er helt avhengig av gårdbrukerens egne mål i husdyrproduksjonen og ressurssituasjonen på den enkelte gård. Noen velger et ekstensivt opplegg. Andre velger å drive så intensivt som mulig innenfor de mulig-heter som gårdens ressurser og reglene for økologisk landbruksproduksjon gir. For de økologiske gårdene er det stor forskjell mellom gjennomsnittet for de 25 % med høyest og lavest verdi for de ulike parameterne.


EPrint Type:Report
Keywords:mjølkeproduksjon, fôring, dyrevelferd milk production, animal welfare
Subjects: Animal husbandry > Production systems
Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Norway
Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research
Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Organic Food and Farming Division
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-17-00818-7
Deposited By: Land, Anita
ID Code:30550
Deposited On:21 Sep 2016 10:29
Last Modified:21 Sep 2016 10:29
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics