home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ozonholdig vann mot tørråte i potet

Wibe, Atle; Rittl, Tatiana; Løes, Anne-Kristin; Bakken, Ivar and Karlsen, Bjørn (2021) Ozonholdig vann mot tørråte i potet. NORSØK Rapport, no. 5, vol 6. NORSØK, Tingvoll.

[thumbnail of Ozon og potet - NORSØK Rapport 5(6)2021.pdf] PDF - Norwegian/Norsk
2MB


Summary

Sommeren 2019 testet vi effektiviteten av ozonert vann mot tørråte i poteter i et feltforsøk på Tingvoll gard. Vi ønsket å evaluere effekten av å behandle tørråteinfiserte settepoteter med ozonert vann og effekten av å spraye ozonert vann på potetblader infisert med denne soppsykdommen. For å være sikker på at settepotetene var infisert før forsøket startet ble de sprayet med en vannløsning med soppsporer fra tørråte. To dager seinere ble settepotetene delt i fire forsøksledd der ett ledd var uvasket og ikke behandlet med ozon; ett ledd var vasket med vann, men ikke behandlet med ozon; ett ledd var vasket med vann og deretter behandlet med ozonholdig vann i 10 sekunder; og ett ledd var vasket med vann og behandlet med ozonholdig vann i 3 minutter. Etter at potetene var plantet og begynte å spire ble bladene sprayet en gang i uken gjennom hele vekstsesongen med enten rent vann fra springen eller ozonert vann. Forsøksfeltet ble delt inn i 6 blokker, som hver ble delt i to underblokker. Den ene underblokken ble sprayet med springvann, og den andre underblokken med ozonholdig vann. Hver underblokk inneholdt fire forsøksruter (rader) hvor de fire forbehandlingene av settepotetene var tilfeldig fordelt i hver sin rad. Følgende registreringer ble gjort i løpt av vekstsesongen: oppspiring, høyde potetris, infeksjonsgrad på bladene (to datoer) og avling av knoller.
Oppspiringen ble ikke påvirket av forbehandlingen av settepotetene.
Det var små forskjeller i bladhøyde mellom potetplanter som ble sprayet med vann fra springen og planter som ble sprayet med ozonert vann.
Ved første vurdering av omfanget av tørråteinfeksjon, 30. 8., var det en sikker og positiv effekt av ozonbehandling. Uavhengig av hvordan settepotetene var forbehandlet var det ca. 7 % mindre infeksjon på bladene der potetriset var jevnlig sprayet med ozonert vann (P= 0,022). Det indikerer at spraying med ozonert vann kan redusere utviklingen av tørråte på potetris. Ved den andre vurderingen var tørråteangrepet økt, og det var ikke lenger noen sikker effekt av ozonbehandlingen.
Det ble registrert små forskjeller i avling mellom gruppene. Det var størst avling i forsøksleddet med poteter som hadde blitt forbehandlet med ozonert vann i 3 minutter før planting og hvor potetriset ble sprayet med ozonert vann under hele vekstperioden, men forskjellen var ikke statistisk sikker.
Vi hadde forventet at ozonbehandling av settepoteter skulle tatt knekken på tørråtesporene som settepotetene var smittet med. Det var imidlertid ingen forskjell mellom de ulike forbehandlingene med hensyn til tørråteangrep vurdert 30.8. Ozonbehandlingen av settepotetene foregikk to døgn etter påføring av tørråtesmitten og dette tidsrommet var sannsynligvis tilstrekkelig til at soppen vokste inn i selve knollen og ikke ble drept av ozonbehandling. På den andre siden viste forsøket at settepoteter spirer like godt selv etter en behandling med ozonert vann i 3 minutter med 6 ppm ozon.
Det er interessant at jevnlig spraying av potetriset med ozonert vann i felt ga en betydelig reduksjon i angrepet bladareal vurdert på første observasjonsdato. Dette viser at ozon kan ha en effekt på tørråtesoppen, og dette bør undersøkes nærmere. Med den betydelige smitten av tørråte som vi hadde i dette forsøket var ikke effekten av ozonert vann tilstrekkelig til å gi effekt på rishøyde eller avling av knoller, men det er mulig at sprøyting med ozonert vann kan gi beskyttelse mot luftbåren smitte. Egne forsøk og praktisk erfaring i andre land har vist at ozonert vann kan redusere soppskader som skyldes luftbåren smitte i jordbærfelt og drueplantasjer, da for soppsjukdommen gråskimmel.


Summary translation

In this study we have tested the efficiency of ozonised water against late blight (Phytophtora infestans) in potatoes. We wanted to evaluate the effect of treating late blight infected seed potatoes with ozonised water and the effect of spraying ozonised water on potato leaves infected with this fungal disease. To be sure the seed potatoes were infected before the onset of the study, a slurry with late blight pathogens was sprayed onto the potatoes. Two days later, the seed potatoes were divided into four treatments, where one treatment was not washed and not treated with ozone; one treatment was washed in tap water but not treated with ozone; one treatment was washed in tap water and treated with ozonated water for 10 seconds; and one treatment was washed in tap water and treated with ozonated water for 3 minutes. After seeding of the potatoes and the onset of germination, the leaves were sprayed once a week during the whole growing season with tap water or ozonised tap water. For this study, a Split Plot Design were used with 6 blocks of 2 main plots (tap water spray or ozone water spray), each split into 4 experimental plots corresponding to the pre-treatments of seed potatoes. The following recordings were done during the growing season: germination level, canopy height, late blight assessment (twice) and yields of tubers.
There were no differences in germination for the pre-treatments of seed potatoes. This indicates that ozonised water did not affect the germination of the potatoes.
The differences in canopy height between leaves sprayed with tap water or ozonised water were also small.
In the first lite blight assessment, potato leaves sprayed with ozonised water had about 7 % less infection than those sprayed with tap water. This was a statistically significant difference (p < 0.022). This result indicates that spraying of ozonized water may supress development of late blight on potatoes leaves.
The highest yields of potato tubers were found in for potatoes treated with ozonised water for 3 min before seeding and regularly sprayed with ozonised water during the summer. However, the differences in yields between treatments were not statistically significant.
Although this study indicated that treating potato foliage with ozonised water may supress late blight disease, the efficiency of this treatment on heavily infected potatoes is not strong enough to be recommended. Possibly, spraying with ozonised water may protect potatoes from airborne pathogens of late blight. This has been demonstrated for wine grapes and strawberries infected by airborne pathogens of grey mould (Botrytis cinerea).

EPrint Type:Report
Keywords:Phytophthora infestans, soppsjukdom, ozon, O3 Phytophthora infestans, fungal disease, ozone, O3
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
plant protection
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5978
English
potatoes
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13551
English
fungal diseases
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_11042
English
ozone
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5485
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Norway > NLR - Norwegian Agricultural Extension Service
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Norway > Other organizations
Horizon Europe or H2020 Grant Agreement Number:774340
ISBN:978-82-8202-123-4
Deposited By: Wibe, Dr Atle
ID Code:39980
Deposited On:26 May 2021 06:29
Last Modified:28 May 2021 09:14
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics