home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Velferdsregistreringer som ledd i velferdsplanlegging hos økokalv

Henriksen, Britt I. F.; Lund, Vonne; Hansen, Berit and Mejdell, Cecilie (2009) Velferdsregistreringer som ledd i velferdsplanlegging hos økokalv. [Welfare assessment as part of welfare planning for organic calves.] In: Fog, Megumi Ohta (Ed.) Husdyrforsøksmøtet 2009, UMB, Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, Ås, Norway, pp. 495-498.

[thumbnail of Velferdsregistreringer_kalv_Bioforsk_og_VI.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
39kB

Document available online at: http://www.umb.no/husdyrforsoksmoter/arkiv/hfm2009


Summary

God dyrevelferd er grunnleggende i økologisk produksjon, men er en utfordring på mange gårder. Det er viktig å ha fokus på god dyrevelferd i alle ledd i produksjonen. Kalvene er en viktig del av besetningen, og et godt kalvehold gir en god start for en god mjølke- eller kjøttproduksjon. Det er ikke gjennomført systematisk velferdsvurdering av økologiske kalver i Norge, men det er erfart i tidligere prosjekt at kalvehold er et sentralt problemområde både i konvensjonell og økologisk produksjon (Grøva et al. 2005; Henriksen et al. 2008). I tillegg er helsedataene som samles via helsekortene usikre på grunn av mangelfull føring (pers. medd. Kerstin Plym-Forshell, Helsetjenesten for storfe 2008). Regelverket for økologisk produksjon gir alene ingen garanti for god dyrevelferd. Faktisk dyrevelferd er avhengig av prioriteringer, holdninger og kunnskap hos røkter. Gjennom den norske delen av prosjektet Minimising medicine use in organic dairy herds through animal health and welfare planning (ANIPLAN) vil Veterinærinstituttet og Bioforsk utvikle et velferdsregistreringssystem for kalv som kan brukes i veiledning og velferdsplanlegging i økologisk melkeproduksjon. Prosjektet er et CORE Organic-prosjekt og et samarbeid mellom 11 forskningsinstitusjoner i Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike, Sveits, Norge og Storbritannia.


Summary translation

Animal welfare is regarded as a basic parameter in organic beef –and milk production. It is important to focus on good animal welfare at all levels, also including calves. Experiences from former projects show that calf welfare often represents a problem in organic and conventional farms, depending on the farmer’s priorities, attitudes and knowledge. A CORE Organic project “Minimizing medicine use in organic dairy herds through animal health and welfare planning” (ANIPLAN) was initiated in 2008 and is a collaboration between seven European countries, including Norway. The aim of the Norwegian project group, lead by the Norwegian Veterinary Institute, was to develop welfare planning for organic calves. The paper presents how welfare assessments are included in the planning process.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Speech
Keywords:kalv, calves, welfare assessment, ANIPLAN, welfare planning
Subjects: Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: European Union > CORE Organic > ANIPLAN
Norway
ISBN:9788274790209
Related Links:http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/tjenester/prosjekt?p_document_id=9375
Deposited By: Henriksen, Britt I. F.
ID Code:16095
Deposited On:08 Dec 2010 10:31
Last Modified:08 Dec 2010 10:31
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics