home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Storfe, driftssystem og klima

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Hansen, Sissel; Lyche, Arnar; Ullring, Ulf; Helmut van Oort, Bob Eric and Flaten, Ola (editor): Eldtun, Ragnar (Ed.) (2016) Storfe, driftssystem og klima. [Cattle, managment system and climate.] Nibio-rapport . NIBIO, Norge.

[thumbnail of NIBIO Rapport - storfe, driftssystem og klima.pdf]
Preview
PDF - Published Version - English
1MB


Summary

Del en: Storfe og andre drøvtyggere blir gjort til et klimaproblem til tross for at de har foredlet gras, skapt variasjon i landskapet og vært en viktig del av stoffkretsløpet i millioner av år. Driftssystem betyr mye for det totale utslippet av klimagasser fra melk- og kjøttproduksjon. Redusert utslipp av klimagasser fra storfe trenger en helhetlig tilnærming og forståelse for å unngå at utslipp flyttes til en annen sektor eller et annet land.Dagens offisielle statistikk over klimagassutslipp fra storfe gir ikke et dekkende bilde av samlede utslipp fra storfehold. Beregningsmodeller bør videreutvikles slik at de i større grad gjenspeiler ulike driftssystems netto utslipp av klimagasser.
Del to: Storting og forbruker har mange målsettinger for norsk storfehold. Målsettinger som må sees i sammenheng med hverandre. Det er en utfordring at det som er bedriftsøkonomisk lønnsomt i mange tilfeller innebærer en intensivering av melk- og storfekjøttproduksjon som utnytter mindre av norske fôrressurser. Skal bærekraften til norsk storfehold økes og legitimiteten opprettholdes, må vi bruke våre egne gras- og beiteressurser på en langt bedre måte enn i dag. Dette blir en av våre mange utfordringer i «Det grønne skiftet» - hvor vekst og utvikling skal skje innen naturens tålegrenser.


EPrint Type:Report
Keywords:cattle, managment system, climate
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Production systems > Beef cattle
Environmental aspects > Air and water emissions
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Environmental aspects > Landscape and recreation
Research affiliation: Norway
Norway > NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research
ISSN:2464-1162
ISBN:978-82-17-01602-1
Deposited By: Bergslid, Ms Ildri (Rose)
ID Code:30193
Deposited On:09 Jun 2016 07:57
Last Modified:09 Jun 2016 07:57
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics