home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Utbedring av insektfelle for jordbærsnutebilen

Wibe, Atle (2020) Utbedring av insektfelle for jordbærsnutebilen. NORSØK rapport, no. 11 (5). NORSØK, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK rapport 5(11)2020 Utbedring av felle.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
1MB


Summary

Jordbærsnutebille (Anthonomus rubi) kan utøve stor skade på jordbærplantene både for konvensjonelle og økologiske bærprodusenter. Et virkemiddel mot denne skadegjøreren som er under utvikling er bruk av insektfeller som har duftkapsler med attraherende feromoner og plantedufter. I flere forsøk har det blitt testet en kommersiell traktfelle til denne bruken. Det har vist seg at denne fella har flere svakheter som gjør den lite effektiv. I 2018/19 ble det derfor utviklet en ny felle med en annen design. Denne nye fella har i likhet med den gamle traktfella hvite overdeler som er antatt kan tiltrekke jordbærsnutebillen. Imidlertid er det vist at andre snutebiller i samme slekt som jordbærsnutebillen tiltrekkes av gule farger. Derfor ble det i dette prosjektet testet ut om feller med gule overdeler fanget flere jordbærsnutebiller enn fella med hvite overdeler. I perioden 5. juni – 9 august 2020 ble 6 traktfeller av gammel type, 6 feller med ny design med hvite overdeler og 6 feller med ny design med gule overdeler satt ut i et forsøksfelt for å se om hvilken type felle som fanget flest insekter. Resultatene viste at fellene av ny design med hvite overdeler fanget like mange jordbærsnutebiller som fellene med gule overdeler. Imidlertid fanget de kommersielle traktfellene dobbelt så mange jordbærsnutebiller som fellene av ny design enten med hvite eller gule overdeler. Trolig er dette resultatet tilfeldig da fangsten i fellene var generelt lav. For å få sikrere resultater bør forsøket gjentas i et jordbærfelt med høyere tetthet av jordbærsnutebiller.


Summary translation

The strawberry blossom weevil (Anthonomus rubi) may cause severe damage to the strawberry fields for both conventional and organic berry producers. One measure against this pest, that is under development, is the use of insect traps baited with odour sachets containing attractive pheromones and plant volatiles. In several experiments, a commercial funnel trap has been tested for this use. It has been shown that this trap has several weaknesses that make it rather ineffective. In 2018/19, a new trap with a different design compared to the funnel trap, was developed. This new trap, like the old funnel trap, has white cross vanes that are thought to attract the strawberry blossom weevil. However, it has been shown that other weevil in the same genus as the strawberry blossom weevil are attracted to yellow traps. Therefore, in this project it was tested whether traps with yellow cross vanes caught more strawberry blossom weevils than the trap with white cross vanes. In the period 5 June - 9 August 2020, 6 funnel traps of the old type, 6 traps new design with white cross vanes and 6 traps new design with yellow cross vanes were mounted in an experimental field to see which type of trap caught the most insects. The results showed that the traps of a new design with white cross vanes caught as many strawberry blossom weevils as the traps with yellow cross vanes. However, the commercial funnel traps caught twice as many strawberry beetles as the traps of the new design with either white or yellow cross vanes. This result is probably coincidental as the number of caught weevils were generally low. Therefore, the experiment must be repeated in a strawberry field with a higher density of strawberry blossom weevils.

EPrint Type:Report
Keywords:Strawberry blossom weevil, strawberries, damage, insect trap Jordbærsnutebille, jordbær, plantevern, insektfelle
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
strawberry blossom weevil
UNSPECIFIED
English
strawberry (plant) -> Fragaria ananassa
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33356
English
damage
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_26768
English
insect trap
UNSPECIFIED
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Fruit and berries
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-109-8
Deposited By: Wibe, Dr Atle
ID Code:38529
Deposited On:28 Oct 2020 07:59
Last Modified:28 Oct 2020 07:59
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics