home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Utprøving av jorddekkeduker i ull som erstatning for plast

McKinnon, Kirsty (2022) Utprøving av jorddekkeduker i ull som erstatning for plast. NORSØK Rapport, no. 5 Vol 7. NORSØK, TINGVOLL.

[thumbnail of NORSØK rapport nr 5 Vol 7 2022 Jorddekkeduker i ull.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
3MB


Summary

Mye norsk ull er ikke berettiget tilskudd etter dagens ordninger og som resultat kastes mye ull. Det er mulig å skape merverdi av all ull, også den som er sammenfiltret og skitten. Innenfor hagebruk for eksempel, kan ull brukes som gjødsel og som jorddekke. Som en del av prosjektet VerdifULL ble jorddekkeduker av ull, en vevet, den andre filtet, testet ut som alternativ til plastduk. Formålet med utprøvingen var å undersøke egnetheten til dukene som tiltak mot ugress og varigheten på dukene i felt med jordbærplanter. For å undersøke nedbrytingshastigheten til råull i jord, ble ulldotter av vasket og uvasket ull gravd ned, ca. 10 cm dypt. Etter om lag to måneder var ulldottene nesten brutt ned. Jorddekkedukene var ganske hele frem til november da de begynte å bli slitt. Kantene som var brettet ned i jord, var imidlertid så og si brutt ned. Det betyr at dukene som ble brukt i forsøket ikke egner seg for dyrking av flerårige vekster. Begge dukene virket tilfredsstillende som tiltak mot ugress gjennom en vekstsesong. Det betyr at dukene kan fungere til setteløk og ettårige vekster som ales opp og plantes ut. Det er behov for mer kunnskap om miljø- og helsemessige sider ved bruk av ull til plantedyrking og likeså økonomiske og agronomiske aspekter med bruk av ulldekkeduker.


Summary translation

A lot of Norwegian wool does not qualify for subsidies according to current regulations and as a result a lot of wool is thrown away. It is possible to create added value of all wool, even tangled and dirty wool. In horticulture, for example, wool can be used as fertiliser or ground cover. As a field trial in the VerdifULL project, woollen soil covers, one woven, the other felted were tested as alternatives to plastic cover. The purpose of the trial was to examine the suitability of the covers as a measure against weeds and the durability of the covers in fields with strawberry plants. To investigate the decomposition rate of raw wool in soil, wool samples of washed and unwashed wool were buried, about 10 cm deep. After about two months, the wool samples were almost broken down. The soil covers were quite whole until November when they started to wear. However, the edges folded into the soil were practically broken down. This means that the woollen covers used in the experiment are not suitable for growing perennial crops. Both covers worked satisfactorily as measures against weeds throughout a growing season. This means that the covers may work for onion and annual plants that that are raised and planted out. There is a need for more knowledge about the environmental and health aspects of using wool for plant cultivation and also economic and agronomic aspects of using woollen soil covers.

EPrint Type:Report
Keywords:VEULL, Ull, jorddekke, bærekraft, verdiskaping Wool, mulch, sustaiability, value creation
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
wool
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8436
English
mulching materials -> mulches
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4977
English
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-145-6
Deposited By: McKinnon, Kirsty
ID Code:44361
Deposited On:17 Aug 2022 13:15
Last Modified:01 Nov 2022 12:28
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics