home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Veileder for biogassanlegg - mulighetsstudie, planlegging og drift

Morken, John; Briseid, Tormod; Hovland, Jon; Lyng, Kari-Anne and Kvande, Ingvar (2017) Veileder for biogassanlegg - mulighetsstudie, planlegging og drift. REALTEK Rapport, no. 56. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet , Realfag og teknologi.

Full text not available from this repository.

Document available online at: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/finansieringstjenester/bioenergiprogrammet/praktisk-veileder-for-biogassanlegg.pdf


Summary

Hensikten med veilederen å gi en innføring i hva biogass-prosessen er. Forståelsen av de grunnleggende
mikrobiologiske forutsetningene for produksjon av biogass er viktig for å drifte et biogassanlegg riktig, og
dette utgjør derfor et kapittel.
Ved bygging av anlegg må man ta hensyn både til tilgjengelige råmaterialer og egenskapene til disse. I et
anlegg inngår både reaktorer, lagring av gass, hva gassen skal brukes til, samt hvordan man løser bruk av
energi internt på anlegget. Det er viktig at man så tidlig som mulig vurderer og planlegger for bruken av
bioresten - næringsstoffer og jordforbedringsmiddel. Økonomi er knyttet til valg av teknologi og bruken
av gass og biorest. Dette blir diskutert. Biogass-produksjon kan være et bidrag til å redusere
klimautslippet fra landbruket, noe som også blir drøftet i veilederen.
Dersom man ønsker å bygge anlegg, må man vite hvilke offentlige etater/myndigheter man må forholde
seg til innen regelverk, tillatelser, forskrifter, og man bør ha oversikt over mulige støtteordninger.
Erfaringer tyder på at selve oppstarten og ordinær drift av anleggene har vært utfordrende. God
driftsøkonomi er avhengig av å redusere tiden til “plunder og heft”. Dette vil også bli diskutert i
veilederen.


EPrint Type:Report
Keywords:Biogass, energipotensial, bruk av gass, klimanytte, regelverk, oppstart og drift av anlegg
Subjects: Food systems > Recycling, balancing and resource management
Environmental aspects > Air and water emissions
Farming Systems > Buildings and machinery
Knowledge management > Education, extension and communication
Research affiliation: Norway > NMBU - Norwegian University of Life Sciences
Norway > NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Norway > SINTEF
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Norway > Other organizations
ISSN:1503-9196
Deposited By: Kvande, Ingvar
ID Code:34678
Deposited On:25 Feb 2019 17:45
Last Modified:25 Feb 2019 17:45
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page