home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Drivhusfjøs – til inspirasjon og nytte. Tillegg til rapporten «Drivhusfjøs – kompostkvalitet og driftserfaringer».

Friis Pedersen, Susanne and Ebbesvik, Martha (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2020) Drivhusfjøs – til inspirasjon og nytte. Tillegg til rapporten «Drivhusfjøs – kompostkvalitet og driftserfaringer». [Compost Barn - for inspiration and utility. Addition to the Report "Compost barn - compost quality and management experience.] NORSØK Rapport, no. 15, vol 5. NORSØK, Norway.

[thumbnail of NORSØK rapport 15.5.2020. Drivhusfjøs til inspirasjon og nytte.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
1MB


Summary

Denne rapporten følger opp erfaringer og resultater fra rapporten «Drivhusfjøs – kompostkvalitet og driftserfaringer» utgitt av NORSØK i 2018.
Driftsopplegget i drivhusfjøset bygger på at ammekubesetningen bruker fjøset vinterhalvåret og grønnsakene dyrkes i tallen som fortsatt ligger i drivhusfjøset i sommerhalvåret. Veggene i bygget er perforert plast.
Målet med prosjektet i 2020 var å belyse tallens egnethet for plantevekst. Tallen fra drivhusfjøset ble luftet daglig under komposteringen og var relativt homogen. Dyrkingsmedia tjener flere fysiske, kjemiske og biologiske funksjoner for plantevekst. Innhold av næringsstoffer er også viktig, men trenger ikke komme fra dyrkingsmediet; det kan også tilføres i løpet av vekstsesongen som fast eller flytende gjødsel.
Tallens fysiske og kjemiske egenskaper ble undersøkt og beskrevet og funnet egnet for plantevekst. Spiretest med karse ga dårlig resultat. Det betyr at tallen ikke egnet seg til oppal av småplanter eller direktesåing av vekster. Tallens modenhet ble overraskende vurdert som dårligere i 2020 enn i 2018. Innholdet av næringsstoffer i tallen var ganske lik i de to årene. Kaliuminnholdet taler for å bruke tallen som gjødsel eller jordforbedring ved kaliumkrevende kulturer som potet eller tomat. Uten ekstra tilførsel av næringsstoffer var tallen best egnet som jordforbedring.


Summary translation

This report follows up experiences and results from the former report “Compost Barn – Compost quality and management experience”.
The compost barn serves as stable for suckler cows during wintertime and greenhouse with cultivation of vegetables during summertime. The walls are made of transparent and perforated plastic.
The aim was to highlight the suitability of the deep litter for plant cultivation. The actual deep litter was harrowed every day during composting process and was quite homogeneous. Growth media serves the plant with different physic, chemical and biological functions. The content of plant nutrients matters too but could be added later during the cultivation.
The physic and chemical character of the actual deep litter was investigated and found suitable for plant growth. The sprout test with crest was miserable and for that reason it was not found suitable for raising plants from seeds. The maturity of the compost was evaluated and concluded to be worse in 2020 than in 2018. The content of plant nutrients was the similar in the two compared years. The content of potassium fits cultivation of potato or tomato. Without any other additives we consider the actual compost best suitable for soil improvement.

EPrint Type:Report
Keywords:Compost barn, compost, deep litter, innovation, cultivation Kompostfjøs, kompost, dypstrø, talle, vekstmedium
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
agronomy
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_211
Subjects: Farming Systems
Crop husbandry > Composting and manuring
Farming Systems > Buildings and machinery
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-114-2
Related Links:https://www.norsok.no/prosjekter/2020/drivhusfjos-hvordan-oppna-god-kompost-for-plantedyrking
Deposited By: Friis Pedersen, Susanne
ID Code:38771
Deposited On:06 Jan 2021 07:25
Last Modified:06 Jan 2021 07:25
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics