home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Evaluering av Regionalt miljøprogram - tiltak 3.14

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2016) Evaluering av Regionalt miljøprogram - tiltak 3.14. NORSØK Rapport, no. 5/2016. Norwegian Centre for Organic Agriculture .

[thumbnail of Sluttrapport 1.11.2016.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
2MB


Summary

Nasjonale og regionale miljøprogram (RMP) er etablert for å styrke miljøarbeidet i jordbruket, samt synliggjøre jordbruket sin miljøinnsats. Høstspredning av husdyrgjødsel er en viktig årsak til avrenning av nitrogen og fosfor fra jordbruket. Med ønske om å redusere andelen høstspredd husdyrgjødsel i fylket innførte Fylkesmannen i Møre og Romsdal en ny ordning i RMP med navn «spreiing i vår/vekstsesong» - tiltak 3.14, hvor bønder som sprer all husdyrgjødsel innen 10. august kan søke om tilskudd. Tiltaket ble innført i 2012. 40 % av tilskuddsmidlene i RMP brukes til dette tiltaket. Det er gjennomført en evaluering av om tiltaket har hatt ønsket effekt. NORSØK har utført oppdraget i samarbeid med Møre og Romsdal Bondelag. 5 store landbrukskommuner ble valgt ut. I hver av disse kommunene ble landbrukskontorene, 10 bønder som søker på ordninga og 2 bønder (med stort driftsomfang) som ikke søker på ordninga intervjuet. Landbrukskontorene var svært godt fornøyd med tiltaket, og mente det har hatt en positiv effekt mht redusert avrenning. En del av bøndene har endra praksis for å bli berettiget tilskudd. Tiltakets største utfordring er at den er vanskelig å kontrollere tilfredsstillende. Bøndene som deltok i undersøkelsen (både de som søkte på tiltaket og de som ikke gjorde det) var positive til ordninga. I forhold til investeringer var de opptatt av at tilskuddet måtte være langsiktig og forutsigbart. For å søke tilskudd må all utkjøring av husdyrgjødsel fra foretaket være avslutta innen 10. august. Hvorvidt denne fristen er riktig var det punktet i undersøkelsen som engasjerte bøndene mest. Bønder som ikke sprer gjødsel etter 2. slåtten syntes naturlig nok fristen var grei. For dem kunne fristen like gjerne vært 15. juli. For mange av bøndene som er avhengig av å spre gjødsel etter 2. slåtten var fristen et diskusjonstema. Mange mente den burde vært noen dager seinere, og i tillegg litt mer fleksibel i forhold til været. Ørskog bondelag har sendt innspill til årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag (2014) om at regelverket bør justeres i forbindelse med fornying av eng. De foreslår at frist for spredning av husdyrgjødsel bør forlenges til 20.8., når/hvis gjødsla blir nedmolda og arealene isådd omgående. Den største utfordringa for dem som ikke søker på tiltaket er manglende lagerkapasitet. Det bør vurderes en større satsing på lagerkapasitet/satellittlager/bruk av tomme lager, i tillegg til at det bør gjøres et forsøk på å optimalisere gjødsellogistikken i mange bygder.


EPrint Type:Report
Keywords:Husdyrgjødsel, gjødselspredning Manure,Nitrogen,Phosphorus
Subjects: Environmental aspects > Air and water emissions
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Norway
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-026-8
Related Links:https://orgprints.org/30212/
Deposited By: Bergslid, Ms Ildri (Rose)
ID Code:30727
Deposited On:03 Nov 2016 10:18
Last Modified:03 Nov 2016 14:57
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics