home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Fauna i landbruksjord-mangfold av virvelløse dyr og deres funksjoner

Pommeresche, Reidun (2000) Fauna i landbruksjord-mangfold av virvelløse dyr og deres funksjoner. [Soil fauna i agricultural soil- diversity of invertebrates and their functions.] NORSØK-rapport. Norwegian Centre of Ecological Agriculture (NORSØK) .

[thumbnail of Jordfaunarapport2000pdf.pdf] PDF - English
358kB


Summary

Ved Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) bygges det opp kompetanse innen feltet biologisk mangfold, blant annet om virvelløse dyr på og i jordbruksjord. Reidun Pommeresche har utarbeidet denne rapporten som en del av denne kompetanseoppbyggingen. Rapporten er basert på et litteraturstudium. Hensikten er å presentere en del temaer angående livet i jordbruksjord, med hovedvekt på jordfaunaen i lys av økologisk landbruk. Bakerst i rapporten finnes en ordliste som vil være nyttig for den som er lite kjent innen fagområdet. Økt kunnskap om livet i jorden, øker mulighetene for en bedre forvaltning av det naturlige mangfoldet i norsk landbruksjord og bidrar til interessant og nyttig kunnskap for utviklingen av økologisk landbruk. Dette ved å belyse hvilke konsekvenser økologisk landbruk har på biologisk mangfold. Videre hvordan bevaring og utnyttelse av biologisk mangfold kan medvirke til mer robuste og varierte produksjonssystemer, samt større avlinger. Forvaltning og bruk av biologisk mangfold vektlegges i strategisk plan for NORSØK og ses på som et viktig fagfelt for økologisk landbruk i fremtiden.


Summary translation

The report is a part of NORSØK's efforts to establish knowledge and research in soil biology. This report is a literature review on soil fauna and organic vs. conventional farming. Various functions of soil animals (earthworms, springtails, mite etc.)and effects of various management of agricultural soil on the soil fauna are discussed.

EPrint Type:Report
Keywords:soil fauna, earthworms, springtails, mite, farming, soil,
Subjects: Soil > Soil quality > Soil biology
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Deposited By: Pommeresche, Reidun
ID Code:6832
Deposited On:10 Jan 2006
Last Modified:12 Apr 2010 07:32
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:A paper version of the report may be ordered from okologisk@bioforsk.no

Repository Staff Only: item control page