home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Turkey"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 140.

Ak, İbrahim and Duman, İbrahim (Eds.) (2019) Türkiye 6. Organik Tarım Sempozyumu. [6th symposium on organic agriculture.] İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri, İzmir.

{Project} COBRA: COBRA: Coordinating Organic Plant Breeding Activities for Diversity. Runs 2013 - 2016. Project Leader(s): Pearce, Dr Bruce, The Organic Research Centre .

{Project} Introduction to the FreeBirds project. Runs 2019 - 2019. Project Leader(s): İpek, Dr. Aydın, Bursa Uludag University .

Acar, Sevil (2014) DEPENDENCE ON AGRICULTURAL TRADE IN TURKEY. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 4, Thuenen Report, no. 20, pp. 1099-1102.

Aksakal, Vecihi; Hasimioğlu, Sümer; Bayram, Bahri; Dellal, Gürsel; Erdogan, Yasar; Altun, Hilal Ürüşen and Cengiz, M. Murat (2016) Sustainability Organic Agriculture and Livestock Production with Respect to European Union in Eastern Anatolia and East Black Sea Regions. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4, pp. 1024-1030.

AKSU, Şeref and UYGUR, Mutlu (2011) Organik Kayın Mantarı (Pleurotus Spp.) Yetiştiriciliği. [Organic Oyster Mushroom (Pleurotus spp.) Cultivation.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 81-86.

Akyüz, A. Alper; Aslan, Bulut and Demir, A. Yonca (2014) The role of a civil society organization in the development of the domestic organic market in Turkey. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 4, Thuenen Report, no. 20, pp. 1107-1110.

Alminger, Marie (2018) Innovative and eco-sustainable processing and packaging for safe and high quality organic products with enhanced nutritional quality. Final report. .

ALTINDİŞLİ, Özlem; Altindisli, Ahmet; Koçlu, Türkan; Özsemerci, Fatma and Hepdurgun, Bahriye (2010) Ege Bölgesinde Salkım Güvesi (Lobesia Botrana Den.-Schiff.) ile Mücadelede Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği’nin Yaygınlaştırılması, Geliştirilmesi ve Eğitimi. [Developing and Training Project with Special Reference to Area-wide Control Of European Grapevine Moth (Lobesia Botrana Den.-Schiff.) by Using Mating Disruption Technique in the Aegean Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 231-238.

Anonymous, Anonymous (2018) Türkiye AB Organik Sür Sığırcılığı Projesi. [Turkey in EU Organic Dairy Cattle Project.] Sut Kardeşi Dergisi, Sayı, 2018, 8, pp. 48-49.

ARPACI, Bekir Bülent; KISAKÜREK, M. Nefi; GÖZCÜ, Doğan and AKINCI, İrfan Ersin (2010) Kahramanmaraş’ta Organik Kırmızıbiber Üretiminde Ekim Nöbetinde Kullanılabilecek Ürünlerin Araştırılması. In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarim ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 153-159.

Arslan, Zübeyde Filiz and Uygur, F.Nezihi (2011) Domates üretiminde sorun olan yabancı otlara karşı organik tarıma uygun bazı mücadele yöntemlerinin araştırılması. [Research on some methods approprıate for organic farming on weed species in tomato cultivation.] PhD thesis, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Bitki Koruma Anabilim Dalı. . [Unpublished]

Asioli, Daniele; Rocha, Carlos H.; Wongprawmas, R.; Popa, Mona Elena; Gogus, Fahrettin and Almli Lengaard, Valerie (2018) Microwave-dried or air-dried? Consumers' stated preferences and attitudes for organic dried strawberries. A multi-country investigation in Europe. Food Research International, 11 (37), x-x. [In Press]

ASLAN, Burcay (2011) Effect of vetch wheat mixture and broccoli as preceding crops on organic summer vegetables: on farm trial in western Turkey. Masters thesis, Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari . . [Completed]

ASLAN, Burcay; Kaya, Seçkin; Duman, İbrahim; Aksoy, Uygun and Düzyaman, Eftal (2013) ORGANİK TARIMDA UZUN DÖNEM EKİM NÖBETİ VE YEŞİL GÜBRE UYGULAMALARININ TOPRAK İÇERİĞİNE VE DOMATES İLE KABAĞIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. [THE EFFECTS OF LONG TERM CROP ROTATION AND GREEN MANURING ON SOIL COMPOSITION AND YILD AND QUALITY OF TOMATO AND SQUASH IN ORGANIC AGRICULTURE.] Paper at: 5. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, 25-27 Eylül 2013.

ASNAASHARI, Rasool; ALDI, Bengi; Erdal, Ulfet; GÜNYAR, Özlem ABACI and Uztan, Alev Haliki (2020) Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar. In: EGE BÖLGESİ KOŞULLARINDA ÜRETİLEN ORGANİK HAYVAN YEMLERİNDE GELİŞEN POTANSİYEL MİKOTOKSİJENİK MİKROFUNGUS TÜRLERİ. 1 st edition. Gece Publishing, Ankara, chapter 8, pp. 121-133.

Atasay, Adem (2011) Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. [An Investıgatıon On The Applıcatıon Of Organıc Strawberry Productıon In Egırdır (Isparta) Condıtıons.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 19-26.

Atasay, Adem; İşçi, Mesut; Uçgun, Kadir; Öztürk, Gökhan; Kaymak, Suat; Akgül, Hüseyin; Eren, İsa and Karamürsel, Dilek (2011) M9 Anaçlı Elma Bahçelerinde Organik Yetiştiriciliğin Uygulanabilirliği. [Applıcabılıty Oforganıc Growıng On M9 Rootstock In Apple Gardens.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 27-34.

Atasay, Adem and Türemiş, Nurgül (2014) Effects of Some Nutrition Experiments on Ellagic Acid end Nitrate Contents in Fruit in Organic Strawberry Production. Paper at: Building Organic Bridges, at the Organic World Congress, Istanbul, Turkey, 2014, 13-15 Oct.

Atasay, Adem and Türemiş, Nurgül (2008) Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. [An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions.] Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 18 (3), pp. 72-81.

ATEŞ, Fadime and KARABAT, Selçuk (2010) Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Üretiminde Farklı Uygulamalara Ait Tesis ve Üretim Maliyetleri. [Establishment and Production Cost of Different Production Methods of Organic Sultana.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Aydın, Metin; Yılmaz, Mehmet; Kara, Çağrı and Soylu, Süleyman (2010) Ekmeklik Buğdayda Organik Ve Konvansiyonel Yetiştiriciliğin Karşılaştırması Üzerine Bir Araştırma. [Comparison of Organic and Traditional Agronomy In Bread Wheat.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Bayram, Bahri; Aksakal, Vecihi; Turan, İbrahim; Demir, Selim; Mazlum, Halit and Coşar, İkram (2016) Comparison of immunoglobulin (IgG, IgM) concentrations in calves raised under organic and conventional conditions*. INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, 50, pp. 995-999.

BEŞİRLİ, Gülay; SÖNMEZ, İbrahim; Keçeci, Mehmet and Güçdemir, İbrahim (2010) Organik Ispanak Üretiminde Farklı Bitki Besin Maddesi Uygulamalarının Toprak Yapısı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. [Effects of Green Manure and Different Plant Nutrition on Soil Structure in Organic Spinach Growing.] Poster at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

BEŞİRLİ, Gülay; SOYERGİN, Serap; SÖNMEZ, İbrahim; PEZİKOGLU, Filiz; HANTAŞ, Cemil and ERDOGAN, Seçil (2011) Organik Pırasa Yetiştiriciliği. [Organic leek growing.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları . Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 9-18.

Bilen, Emre; Çiçekli, Özge; Aksoy, Uygun and Altindisli, Ahmet (2012) Dünya ve Türkiyede Organik Tarım. [Organic Agriculture in Turkey and the World.] In: Coşkun, Müslüm; Çiçekli, Özge; Polat, Muazzez and Candemir, Murat (Eds.) Organik Tarım. İmak Ofset, Ankara, chapter 2, pp. 8-37.

Bostan, Saim Zeki and kan, Tuncay (2010) Farklı Uygulamaların Organik ve Geleneksel Kayısı Örneklerinde Nem Düzeylerine Etkisi. [Effect of Different Practices on Moisture Levels in Organic and Conventional Apricot Fruits.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Cakmakci, Ramazan; Donmez, M.Figen and Erdogan, Ummugulsum (2007) The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Barley Seedling Growth, Nutrient Uptake, Some Soil Properties, and Bacterial Counts. [Bitki Geliflmesini Teflvik Eden Bakterilerin Arpa geliflimi, Besin Al›m›, Baz› Toprak Özellikleri ve Bakteri Say›s›na Etkisi.] TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Turk J Agric For, 31, pp. 189-199.

Cakmakci, Ramazan; Erat, Mustafa; Oral, B; Erdogan, Ummugulsum and Sahin, Fikrettin (2009) Enzyme activities and growth promotion of spinach by indole-3-acetic acid-producing rhizobacteria. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 84, pp. 375-380.

Çavdar, Yahya; Serdar, Serkan; Aydın, İlhan; Aksungur, Muharrem; Alkan, Ali; Zengin, Bayram; Şahin, Temel; Ulupınar, Mehmet and Okumuş, İbrahim (2010) Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Balık Yetiştiriciliği İmkânlarının Araştırılması. [Research on the Possibilities of Organic Fish Farming in Black Sea Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) ORGANİK TARIM ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 307-312.

Çelik, Hüseyin; Özgen, Mustafa and Saraçoğlu, Onur (2013) Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması. [Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.).] Tarım Bilimleri Dergisi, 18 (2012), pp. 167-176.

Çelik, Zerrin; Erdal, Ulfet and Etöz, Merve (2017) Türkiye’de Ekolojik Tarımın Ekonomik Boyutu ve İklim Değişimine Etkisi. [Economic Dimension of Ecological Agriculture in Turkey and Impact on Climate Change.] Paper at: I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt Turkey, 27-29 Eylül 2017.

Cengiz, Rahime; Yanıkoğlu, Semra and Sezer, M. Cavit (2010) Sentetik ve Organik Gübrelerin Mısırda (Zea Mays L.) Verim ve Kaliteye Etkisi. [Effects of synthetic and organic fertilizers on maize (Zea Mays L.).] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 213-220.

ÇETİNKAYA, Nedim and ATEŞ, Fadime (2016) Effects of Soil Application and Cultivation Methods on the Development of Powdery Mildew (Erysiphe necator Schwein.) and Yield in Sultanina Grape. [Toprak Uygulamaları ve Yetiştirme Yöntemlerinin Sultani Çekirdeksiz Üzümde Külleme Hastalığı (Erysiphe necator Schwein.) ve Verim Üzerine Etkileri.] The Journal of Turkish Phytopathology, 45, pp. 45-52.

Cevat, Yılmaz; Mesut , Ural; Erdem, Memişoğlu; Tunay, Şeker; Nevim, Birinci and Songül, Yüce (2010) GAP Bölgesi Mevcut Su Kaynakları ve Tesislerinin Organik Balık Yetiştiriciliği Bakımından İncelenmesi Projesi. In: Alay, Vural (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005- 2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 295-303.

Cicek, Harun and Ates, Serkan (2020) Effect of nurse crops and seeding rate on the persistence, productivity and nutritive value of sainfoin in a cereal‐based production system. Grass and Forage Science, 75 (1), pp. 86-95.

Çolak, Ayşegül; Çelikel, Gülendam; Ekmekçi, Uğur; Özarslandan, Adem; Aksoy, Eda; Karataş, Ali; Yurtmen, Melike; Sezen, Metin; DEMİRTAŞ, Bekir; Arslan, Rasim; Türkay, Cengiz; Subaşı, Sedat and Öztürk , Cahit (2010) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Örtü Altı Organik Domates Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi. [Management of disease pest and weeds on organic tomato grown under greenhouse in Eastern Mediterranean Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 253-264.

Cömert Acar, Muazzez and Kir, Alev (2022) 4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORGANIC AGRICULTURE IN MEDITERRANEAN CLIMATES: THREATS AND SOLUTIONS. This conference abstract e‐book was pressed by ETO Derneği., Ecology Fair Izmir (Gaziemir / Izmir/ Türkiye).

Costantini, E.A.C.; Priori, S.; Akca, S.; Castaldini, M.; D'Avino, L.; Fulchin, E.; Gagnarli, E.; Giffard, B.; Kìraz, M.E.; Lagomarsino, A.; Landi, S.; Martensson, A.; Pellegrini, S.; Perria, R.; Puccioni, S.; Schroers, H.J.; Simoni, S.; Storchi, P.; Tangolar, S.; Tardaguila, J.; Valboa, G. and Zombardo, A. (2017) Effects of reduced soil functionality in European vineyards. Speech at: EGU 2017, Vienna, 23-28 April 2017.

Dasci, Mahmut; Bedir, Serap; Kızıltas, Serif; Cengiz, M. Murat and Boz, Huseyin (2010) Yöresel Organik Ürünlerde Üretim ve Pazarlama Problemleri. [Production and Marketing Problems of Traditional Organic Product.] Poster at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum/TURKEY, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Demir, Nuray; Sancar, Canan; Demir, Okan; Aksakal, Vecihi and Aksoy, Adem (2016) Determining the Factors Affecting Farmers’ Decision on Organic Livestock. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4, pp. 313-317.

Duman, İbrahim; Altindisli, Ahmet and Aksoy, Uygun (2011) Organik Çiftlik Yönetim Modeli. [Model of Management Organic Farm.] Paper at: I. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 17-20 Kasım, 2009.

Duman, İbrahim; Altindisli, Ahmet and Aksoy, Uygun (2010) Organik Koşullarda Uzun Süreli Sanayi Domatesi (Lycopersicon lycopersicum L. cv. Rio Grande) Yetiştiriciliğinin Meyve ve Salça Verimine Etkileri. [The Effects of Long-Term Growing of Organically Grown Processing Tomatoes (Lycopersicon lycopersicum L. cv. Rio Grande) on Fruit Yield and Paste Output.] Paper at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

Duman, İbrahim and Elmacı, Ömer Lütfi (2014) Organik Koşullarda Uzun Süreli Önbitki - Salçalık Biber (Capsicum annum L. cv. Kapya) Kombinasyonu Şeklinde Yapılan Yetiştiriciliğin Verim Meyve ve Toprak Özelliklerine Etkisi. [The Effects of Combined Pre - Crops - Paste Pepper (Capsicum annum L. cv. Capya) Production on Yield Fruit and Soil Properties Under Long-Term Organic Conditions.] Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51 (3), pp. 289-296.

Durak Kılıçaslan, Nazlı Seda (2015) TÜRKİYE VE AB’DE ORGANİK TARIM MEVZUATI, UYGULAMALARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ. [ORGANIC FARMING LEGISLATION, IMPLEMENTATIONS AND EVALUATION.] Thesis, TR. MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK General Directorate of European Union and Foreign Affairs . .

Dursun, Atilla and Ekinci, Melek (2010) Erzurum İlinin Organik Sebzecilik Bakımından Önemi ve Potansiyeli. [The Importance and Potential of Erzurum City for Organic Vegetable.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum/Türkiye, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Eken, Cafer; Genç, Tuba; Tuncer, Serdar and Kadıoğlu, Zakine (2013) ÇİLEKTE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI ETMENİ Botrytis cinerea’YA IN VITRODA FUNGAL ANTAGONİSTLERİN ETKİSİ. [THE EFFECT OF FUNGAL ANTAGONISTS ON THE STRAWBERRY GREY MOULD (Botrytis cinerea) IN VITRO.] Paper at: Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu , Samsun, 25-27 Eylül 2013.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Genç, Tuba and Kadıoğlu, Zakine (2013) PRESENT SITUATION OF HONEY BEES AND BUMBLE BEES HAVING POTENTIAL ENTOMOVECTOR TECHNOLOGY IN TURKEY. Paper at: 65th International Symposium on Crop Protection, Gent, Belgium, May 21, 2013.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Genç, Tuba and Kadıoğlu, Zakine (2013) BAL ARILARI (Apis mellifera L.)’NIN BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANIMI. [THE USE OF HONEY BEES (Apis mellifera L.) FOR BIOLOGICAL CONTROLOF PLANT DISEASES.] Paper at: V. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, 04-06 Nisan 2013.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Genç, Tuba and Kadıoğlu, Zakine (2013) Çileklerde kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.) hastalığıyla biyolojik mücadelede antagonistleri yaymada vektör olarak bal arıları (Apis mellifera L.)’nın kullanımı*. [Use of honeybees (Apis mellifera L.) to disseminate biocontrol agents to strawberries for grey mould (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.).] Paper at: I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi, Antalya, 2-5 Nisan 2013.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar and Kadıoğlu, Zakine (2015) ENTOMOVEKTÖR TEKNOLOJİSİNİN BİTKİ KORUMADA KULLANIMI. Paper at: II. Central Anatolia Region Agriculture and Food Congress , Nevşehir, Turkey , 28–30 April 2015.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar and Kadıoğlu, Zakine (2014) DOKTOR ARILAR. In: Training and Career Opportunities in the Organic Sector - Career Meeting (German-Turkish Bilateral Project of Organic Agriculture Organization Association (ETO) & FiBL).

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Kadıoğlu, Zakine and Genç, Tuba (2014) Çileklerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Hastalığının Biyolojik Mücadelesi için Clonostachys rosea f. catenulata J1446 Uygulanmasında Vektör Olarak Apis mellifera’nın Kullanımı Üzerine Ön Çalışmalar. [Preliminary Studies on Application of Clonostachys rosea f. catenulata J1446 by using Apis mellifera as a Vector for the Control of Grey Mold (Botrytis cinerea) of Strawberry.] Paper at: 4th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress -20 th Apislavia Congress, Muğla, Turkey, 5-9 November 2014.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Kadıoğlu, Zakine and Genc, Tuba (2013) Successful use of honeybees for grey mould (Botrytis cinerea) biocontrol on strawberries in Turkey. Paper at: XVIII. International Plant Protection Congress , Berlin, Germany, 24-27 August 2015.

Eleroğlu, H; Yıldırım, A; Işıklı, ND; Şekeroğlu, A and Duman, M (2013) Comparison of meat quality and fatty acid profile in slow-growing chicken genotypes fed diets supplemented with Origanum vulgare or Melissa officinalis leaves under the organic system under the organic system. Italian Journal of Animal Science, 12 (3), pp. 395-403.

Erdal, Ulfet (2021) ProRefine Field Day : A demostration in Aegean Region in Menemen Plain, Turkey (Prorefine Project). [Unpublished]

Erdal, Ulfet; Adler, Steffen A. and Sökmen, Ömer (2021) Organik Hayvan Yemi Üretiminde Monogastrik (Tek Mideli) Hayvanlar için Protein, Ruminantlar Gevişgetirenler) için Kaba Yem Kaynağı olarak Yüksek Lif Kalitesine Sahip Rafine Edilmiş Yerel Kaynaklı Baklagil Yem Bitkilerinin Üretimi (PROREFINE Project). Keynote presentation at: Organik Tarım Sektör Değerlendirme Toplantısı, İzmir, 19-20 Ekim 2021. [Completed]

Erdal, Ulfet; Adler, Steffen A. and SUTAY, Serap (2021) PROTEIN FROM FRACTIONATED FORAGE LEGUMES AS FEED MONOGASTRIC ANIMALS (PROREFINE PROJECT). Keynote presentation at: Organic World Congress, Rennes, France, 6-10 September 2021. [Submitted]

Erdal, Ulfet and çelen, Ahmet Esen (2017) THE EFFECT OF TWO DIFFERENT ROTATION SYSTEMS ON SOIL ORGANIC MATTER IN ORGANIC FORAGE CULTIVATION. In: Agrosym 2017.

Erdal, Ulfet; Dağdelen, İlhami Levent; Logstein, Brit; Adler, Steffen A. and Sökmen, Ömer (2022) A Qualitative Study on the Reception of New Organic Feed Production Techniques in Menemen, Aegean Region (ProRefine Project). Paper at: 4th International Conference on Organic Agriculture in Mediterranean Climates: Threats and Solutions, İzmir Türkiye, 27-29 May 2022. [In Press]

Erdal, Ulfet; Hanoğlu, Hülya and Özelçam, Hülya (2021) The effects of the two rotation programs on the feed value of organic cottonseed. Paper at: 20th Organic World Congress, Rennes, France, 8-10 September 2021.

Erdal, Ulfet (2020) EGE BÖLGESİ KOŞULLARINDA ORGANİK HAYVAN YEMİ ÜRETİMİNDE FARKLI MÜNAVEBE SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. [Comparing different rotation systems in organic animal feed production underAegean Region conditions.] .

Erdal, Ulfet (2019) Yüksek Kaliteli Yerel Yem Üretiminde Yeni Metotlar ; Türkiye’deki Çalışmalar (Menemen,İzmir). . [Submitted]

{Tool} EGE BÖLGESİ KOŞULLARINDA ORGANİK HAYVAN YEMİ ÜRETİMİNDE FARKLI MÜNAVEBE SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Creator(s): Erdal, Ulfet; Candan, Nuri; Gürün, Bülent; Özçelik, Şener; Eremir, İlkay; Hanoğlu, Hülya; Yaşa, İhsan; Haliki, Alev; Özelçam, Hülya; çelen, Ahmet Esen and Altınbaş, Metin. Issuing Organisation(s): ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. (2020)

Erdal, Ulfet; çelen, Ahmet Esen and ÖZKAN, Sukru Sezgi (2019) ORGANİK YEMBİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MÜNAVEBE SİSTEMLERİNİN BAZI MAKRO VE MİKRO BESİN ELEMENTLERİNİN MİKTARLARINA ETKİLERİ. [THE EFFECTS OF ROTATION SYSTEMS ON SOME MACRO AND MICRO NUTRIENTS AMOUNT IN ORGANIC FORAGE CROPS CULTIVATION.] Paper at: INTERNATIONAL AGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, March 26-27, 2019.

Erdal, Ulfet; çelen, Ahmet Esen and ÖZKAN, Sukru Sezgi (2019) ORGANİK YEMBİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MÜNAVEBE SİSTEMLERİNİN TOPRAKTAKI FOSFOR (P2O5) VE POTASYUM (K2O) MİKTARINA ETKİLERİ. [THE EFFECTS OF ROTATION SYSTEMS ON PHOSPHORUS (P2O5) AND POTASSIUM (K2O) IN ORGANIC FORAGE CROPS CULTIVATION.] Paper at: INTERNATIONAL AGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, March 26-27, 2019.

Erdal, Ulfet; Dalçam, Mürşit and Yaşa, İhsan (2017) The Comparison of Pesticide Residues on Organic and Conventional Raisin Products in Aegean Region. Poster at: The International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, BELARUS, July 05 - 08, 2017.

Erdal, Ülfet and Gürel, Aynur (2012) STATUS OF ORGANIC COTTON PRODUCTION IN TURKEY. [TÜRKİYE'DE ORGANİK PAMUK ÜRETİM DURUMU.] Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton for the Mediterranean and Middle East Regions, Antalya, Turkey, 5-7 November, 2012. [Submitted]

Erdal, Ulfet; Hanoğlu, Hülya and Özelçam, Hülya (2017) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Münavebe Sistemlerinde Yetiştirilen Bazı Organik Yemlerin Besin Madde İçerikleri. [Nutrition Contents of Some Organic Feeds Grown in Different Rotation Systems under Aegean Region Conditions.] Paper at: I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt Turkey, 27-29 Eylül 2017.

Erdal, Ulfet; Ongun, Ali Rıza and Sökmen, Ömer (2016) Temporal effects of organic and conventional farming systems on the chemical properties of vineyard. Paper at: 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry”, Bursa, Turkey, 26-28 September 2016.

Erdal, Ulfet and Sökmen, Ömer (2017) Organik ve Konvansiyonel Pamuk Yetiştiriciliğinde Toprak Özelliklerinin Karşılaştırılması. Paper at: I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt Turkey, 27-29 Eylül 2017.

Erdal, Ulfet; Sökmen, Ömer and Ölgen, M. Kirami (2009) Orta Gediz Havzasında (Salihli-Turgutlu) Tarımsal Amaçlı Bölgelendirme Yöntemi İle Organik Tarım Alanlarının Belirlenmesi. Paper at: First GAP Organic Agriculture Congress, Şanlıurfa, 17-20 Kasım 2009.

Erdal, Ulfet; Sökmen, Ömer and Ongun, Ali Rıza (2019) Ege Bölgesi Koşullarında Organik ve Konvansiyonel Pamuk Yetiştiriciliğinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi. [The Effects of Organic and Conventional Cotton Cultivation on Some Physical Soil Properties in Aegean Region.] Paper at: Uluslararası Katılımlı 6. Organik Tarım Sempozyumu, İzmir, 15-17 Mayıs 2019. [In Press]

Erdal, Ülfet; Sökmen, Ömer; Ongun, Ali Rıza and Ertem, Atila (2014) EFFECT of CONVENTIONAL and ORGANIC FARMING SYSTEMS on YIELD and QUALITY of VINEYARDS. Poster at: ‘Building Organic Bridges’, at the Organic World Congress, Istanbul, Turkey, 2014, 13-15 Oct.,.

Erdal, Ülfet; Sökmen, Ömer; Üner, Kürşat; Bilir, Lamia; Göçmez, Selçuk; OKUR, Nur; Okur, Bülent; Anaç, Dilek; Ongun, Ali Rıza; Ertem, Atila and Çakmak, Reşat (2010) Bağ Yetiştiriciliğinde Organik ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. [The effects of Organic and Conventional Farming Practices on Yield, Quality and Soil Properties in Vineyard Growing.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 333-340.

Erdal, Ülfet; Sökmen, Ömer; Üner, Kürşat; Bilir, Lamia; Göçmez, Selçuk; Okur, Nur; Okur, Bülent; Anaç, Dilek; Ongun, Ali Rıza; Ertem, Atila and Çakmak, Reşat (2010) Pamuk Yetiştiriciliğinde Organik ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. [The effects of Organic and Conventional Farming Practices on Yield, Quality and Soil Properties in Cotton Growing.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 325-332.

Erdal, Ulfet; ünal, Canan; Uztan, Alev Haliki and Akpınar, Onur (2017) ORGANİK HAYVAN YEMLERİNDEN İZOLE EDİLEN Aspergillus flavus İZOLATLARININ POTANSİYEL AFLATOKSİJENİK ÖZELLİĞİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Poster at: XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne Türkiye, 12-15 Eylül 2017.

Erdal, Ulfet; Uztan, Alev Haliki and Aldı, Bengi (2017) Ege Bölgesi Koşullarında Organik Hayvan Yemi Yetiştiriciliğinde Farklı Münavebe Sistemlerinin Potansiyel Mikotoksijenik Küf Türleri Yönünden Araştırılması. Poster at: XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne Türkiye, 12-15 Eylül 2017.

Erdoğan, İsmail; Taluğ, Ali Mehmet; Ayhan, Ceyhan; Hanoğlu, Hülya; Kaptan, Cüneyt; Sezenler, Tamer; Soysal, Deniz; Yıldırır, Mesut and Ak, İbrahim (2010) Güney Marmara Şartlarında Organik Koyun Yetiştiriciliği ve Kuzu Besisi Üzerine Bir Araştırma. [An Investigation on Organic Sheep Farming and Organic Lamb Fattening in the South Marmara Conditions.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı , Ankara Turkey, pp. 315-322.

Erdogan, Ummugulsum; Cakmakci, Ramazan; Varmazyarı, Atafeh; Turan, Metin; Erdogan, Yasar and Kıtır, Nurgül (2016) Role of inoculation with multi-trait rhizobacteria on strawberries under water deficit stress. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1), pp. 67-76.

Esitken, Ahmet; Yildiz, Hilal E.; Ercisli, Sezai; Donmez, M.Figen; Turan, Metin and Gunes, Adem (2009) Effects of plant growth promoting bacteria (PGPB) on yield, growth and nutrient contents of organically grown strawberry. Scientia Horticulturae, 124 (2010), pp. 62-66.

Florez Droop, Manuel; Kretzschmar, Ursula; Ölmez, Hülya and Rehberger, Brita (2007) Organic Food Processing. Speech at: BioFach Kongress 2007, Nürnberg Messe Convention Center, Nuremburg, Germany, February 15-17, 2007.

Güler, Semiha; Acar, Mustafa; Duran, Hüseyin and Aytaç, Selim (2011) Organik Patates Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar. [Research on Organic Potato Farming.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik tarım Araştırma Sonuçları. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı/Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 133-137.

Güleryüz, Seda and Erdal, Ulfet (2022) Actual Evaluation of Agricultural Aspect of Paris Agreement through Regenerative and Organic Practices in Türkiye. Paper at: 4th International Conference on Organic Agriculture in Mediterranean Climates: Threats and Solutions, İzmir Türkiye, 27-29 May 2022. [In Press]

GÜR, Ebubekir; ASLAN, Rasim; SON, Levent; PALA, Hülya and NAS, Serpil (2011) Mut Yöresinde Organik Zeytin Yetiştiriciliği. [Organic Olive Cultivation Region of Mut.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 95-101.

Hasimoglu, Sümer (2014) OFIA - INNOVATION APPLICABLE IN ORGANIC FARMING. RETHINKING ON HOUSEHOLD/POPULATION ANTHROPOMETRIC AND REAL FOOD CONSUMER DEMAND EVALUATIONS OF EU27/CANDIDATES BY USING PER CAPITA (PC) VERSUS PER ADULT HUMAN UNIT (PAHU) METHOD/1999-2010-2020. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 4, Thuenen Report, no. 20, pp. 1089-1094.

Hokkanen, Heikki and Eken, Cafer (2013) Bicopoll Projesi 2. Yıllık Toplantı. [Bicopoll 2nd Annual Meeting.] .

İşçi, Burçak; Türkseven, Süleyman and Altindisli, Ahmet (2010) Allelopatik Etkiye Sahip Bazı Kültür Bitkileri ve Bitki Artıklarının Organik Bağda Yabancı Otlara Karşı Kullanımı. [Usage of Some Cultivated Plants and Plant Residuals Having Allelopathic Effect Against Weeds in Organic Vineyard.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum/Türkiye, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Kaliber, Mahmut and Darcan, Nazan (2010) Organik Koyun Yetiştiriciliği. [Organic Sheep Farming.] Paper at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

KARAARSLAN, VİLDAN (2014) INSTITUTIONAL STRUCTURE DEVELOMENT IN THE FIELD OF ORGANIC FARMING IN TURKEY. Paper at: IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

KARADAĞ, Serpil; AÇAR, İzzet; DOĞRUER KALKANCI, Nilgün; ÇALIŞKAN, Mustafa; ARPACI, Selim and SARPKAYA, Kamil (2011) Organik Antepfıstığı Yetiştiriciliği. [Organic Pistachio Production.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara-Turkey, pp. 35-42.

KARADAĞ, Serpil; ASLAN, Kürşat Alp; AKGÜN, Abdülkadir; ARPACI, Selim; SARPKAYA, Kamil; DOĞRUER KALKANCI, Nilgün and ÇALIŞKAN, Mustafa (2011) Organik Üzüm Yetiştiriciliği. [Organic Grape Production.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 43-50.

KARADAŞ, Köksal; OLGUN, Murat; TURGUT, Bülent; KÜÇÜKÖZDEMİR, Ümran and GÜLSEVEN, Dilşat (2011) Erzurum Yöresinde Organik Tarımda Buğday ve Fiğ Yetiştiriciliği. In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 123-128.

Karaman, Hasan (2014) EKOLOJİK BİR YAŞAM MÜMKÜNDÜR! [AN ECOLOGICAL LIFE IS POSSIBLE!] Paper at: IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Kaya, Seçkin and Düzyaman, Eftal (2012) YEREL SOFRALIK DOMATES POPULASYONLARININ ORGANİK TARIMA UYGUNLUKLARI VE ORGANİK ÇEŞİT GELİŞTİRME AMACIYLA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. [RESEARCHES ON DETERMINING LOCAL TABLE TOMATO POPULATIONS AVAILABLE FOR ORGANIC FARMING AND USAGE OPPORTUNITIES TO IMPROVE ORGANIC CULTIVARS.] PhD thesis, Ege Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü/ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. . [Completed]

Keçeci, Mehmet; Cebel, Nesime; Terzi, Dilek; Peker, Murat; Kaya, Şule; Erdoğan, Pervin; Akbaş, Birol; Karahan, Aynur and Kodan, Münevver (2010) Ankara Koşullarında Organik Tarım Sisteminde Kullanılan Farklı Materyallerin Domates ve Mısır Münavebe Sisteminde Toprak Özelliklerine Etkisi. [The effects of various materials used in organic agriculture system on soil properties in tomato and corn rotation system in Ankara conditions.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 341-346.

KEMENT, NURAY (2010) Einstellung und Kaufverhalten der Türkischen Konsumenten in Bio-Lebensmitteln. [Attitude and Purchase Behaviour of Türkish Consumer towards Organic Food.] Masters thesis, Marmara Universitaet , Institut für Soziale Wissenschaften, Marketing und Produktionsmanagement. Marmara Universitaet, Istanbul. [Submitted]

KILIÇ, Engin (2011) Doğu Anadolu Bölgesi’nde Organik Kuru Fasulye Üretiminin Araştırılması. In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 129-131.

Kir, Alev; Cetinel, Barbaros; Turan, Hatice Sevim and Aydogdu, Erol (2021) Olive Branch Pruning Material And Biodegradable Alternative Performances On Organic Pepper (Capsicum Annuum L.) Production In Turkey. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Kir, Alev; Karagul, Eylem Tugay and Kalin, Ahmet (2014) Screening Plant Genetic Resources under Organic Management for Breeding. Working paper.

KIRK, Kadir (2010) Doğu Anadolu Bölgesi Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Sürecinde Organik Süt Koyunu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. [The Improvement and Management of Organic Sheep Milk Production Adaptation on Process Sustaniable Rural Development Programme in East Anatolia.] Paper at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

KISAKÜREK, M. Nefi; GÖZCÜ, Doğan; ARPACI, Bekir Bülent; KILIÇ, Cevdet; ASLAN, Coşkun; ÇİÇEK, Bekir and ŞEN, İhsan (2011) Kahramanmaraş’ta Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması. [Research of Possibilities of Organic Cotton Growing in Kahramanmaraş.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 115-122.

Kıvılcım, M. Niyazi; Erdogan, Oktay; Bozbek, Taner; Sezener, Volkan; Özkan, İsa; Erdal, Ülfet; Şimşek, Koray and Güler, Ali (2010) Büyük Menderes Havzasında Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması. [ Investıgatıon On Organıc Cotton Productıon Possıbılıtıes At Büyük Menderes Rıver Basın.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları . T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 145-152.

Lehesranta, Satu J.; Koistinen, Kaisa M.; Massat, Nathalie; Davies, Howard V.; Shepherd, Louise V. T.; McNicol, James W.; Cakmak, Ismail; Cooper, Julia; Lück, Lorna; Kärenlampi, Sirpa O. and Leifert, Carlo (2007) Effects of agricultural production systems and their components on protein profiles of potato tubers. Proteomics, 7, pp. 597-604.

Lehner, Matthias (2009) Hindrances local organic farmers are facing in the Turkish organic agricultural sector. Masters thesis, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) , Department of Crop Production Ecology. , Uppsala, Sweden.

Løes, Anne-Kristin; Schmutz, Ulrich; Katsoulas, Nikolaos; Caceres, Rafaela; Manuel De Cara, Francisco; Cirvillieri, Gabriella; Kir, Alev; Knebl, Lucas; Malinska, Krystyna; Oudshoorn, Frank; Raskin, Ben; Rayns, Francis; Valleix, Sophie and Conroy, Judith (2021) Peat, Plastic And Fertilisers In Organic Growing Across Europe - Current Use And Future Options. Poster at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021.

Maccagnani, B.; Ferrari, R. and Pozzati, M. (2013) ECOLOGICAL Infrastructure Management Enhanced Pollination and Targeted Precision Biocontrol: The BICOPOLL Project. BULLETIN OF INSECTOLOGY, 66 (1), p. 26.

MACİT, İdris; KOÇ, Aysen; GÜLER, Semiha and DELİGÖZ, İlyas (2011) Karadeniz Bölgesinde Organik Çilek Yetiştiriciliği. [Organıc Strawberry Growıng In The Black-Sea Regıon Of Turkey.] In: Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 87-94.

Oba, Beyza (2014) Why it failed? A case study in Turkish organic stock-raising. IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Ölmez, Hülya; Leskinen, Marita and Särkkä-Tirkkonen, Marjo (2007) Effect of ozonated water on the microbiological physical and nutritional quality parameters of minimally processed lettuce during shelf-life. Paper at: 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007.

Ölmez, Hülya and Särkkä-Tirkkonen, Marjo (2008) Case study: Assesment of chlorine replacement strategies for fresh-cut vegetables. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, Switzerland.

Orhan, Emine; Esitken, Ahmet; Ercisli, Sezai; Turan, Metin and Sahin, Fikrettin (2006) Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield,growth and nutrient contents in organically growing raspberry. Scientia Horticulturae, 111 (2006), pp. 38-43.

Özbilge, Zeynep (2007) An Analysis of Organic Agriculture in Turkey: The Current Situation and Basic Constraints. Journal of Central European Agriculture, Volume 8 (2007) (Number 2), pp. 213-222.

Özbilge, Zeynep (2006) Analysis of the Domestic Organic Product Market in Turkey in Comparison with the European Union Experience. Thesis, Marmara University, European Community Institute , European Union Economics. . [Unpublished]

Özbilge, Zeynep (2016) Chronic Problems of Turkish Farmers. American Journal of Experimental Agriculture, 12 (4), pp. 1-11.

Özbilge, Zeynep (2007) An Analysis of Organic Agriculture in Turkey: The Current Situation and Basic Constraints. Journal of Central European Agriculture, 8 (2), pp. 213-222.

Özdem, Ayşe; Zeki, Cevdet; Yıldırım, Ayşegül; Atlamaz, Apdullah; Kalinbacak, Kadriye; Atasay, Adem; Kodan, Münevver; Bozkurt, Vildan; Baliç, Necla; Kan, Mustafa; Özyiğit, Selma and Conger, Ergun (2010) Orta Anadolu Bölgesinde Organik Kiraz Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi. [Management of disease, pest and weeds on organic cherry production in Central Anatolia Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005 2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 223-230.

Ozyazıcı, Gulen; Ozdemir, Osman and Ozyazıcı, Mehmet Arif (2010) Organik Kivi Üretiminde Toprak Düzenleyicilerin ve Organik Materyallerin Verim ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri. [The Effects of Organic Materials and Soil Regulators In Organic Kiwifruit Production On Yield and Some Fruit Properties.] Poster at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran-1 Temmuz 2010.

Ozyazıcı, Gulen; Ozdemir, Osman and Ozyazıcı, Mehmet Arif (2010) Organik Kivi Üretiminde Toprak Düzenleyicilerin ve Organik Materyallerin Verim ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri. [The Effects of Organic Materials and Soil Regulators In Organic Kiwifruit Production On Yield and Some Fruit Properties.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Ozyazıcı, Gulen; Ozdemir, Osman; Ozyazıcı, Mehmet Arif and Ustun, Guler Yasemin (2011) Bazı Organik Materyallerin ve Toprak Düzenleyicilerin Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. [The Effects of Organic Materials and Soil Regulators In Organic Hazelnut Production On Yield and Some Soil Properties.] Poster at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran-1 Temmuz 2010.

PEZİKOGLU, Filiz (2010) Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Yönlendirilmesi İçin Gerekli Politikaların Belirlenmesi. [Determınatıon Of The Polıcıes Related To Applıcatıon Systems Of The Sustaınable Agrıcultural Practıces In Turkey.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 349-355.

PEZİKOGLU, Filiz; Öztürk, Mustafa; Uçar, Mine; Erenoğlu, Burhan; ALTINDİŞLİ, Özlem and Çobanoğlu, Ferit (2010) Türkiye'de Bahçe Bitkileri Konusunda Organik Üretime Yönelik Yapılan Ar-Ge Çalışmalarının Etki Değerlemesi I Organik Bahçe Bitkileri Konusunda Yapılmış Tagem Destekli Dört Ar-Ge Çalışmasının Etki Değerlemesi. [The Impact Assessment of Researches About Organic Horticultural Production in Turkiye – I Assessment of Four GDAR Supported Projects on Organic Horticulture.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 357-362.

Polat, Muazzez and Sayan, Yilmaz (2004) Development of organic animal production in Turkey. Workshop at:

Ruşen, Mine; Tuncer, Celal; Turan, Ali and Ak, Kibar (2010) Fındık Kurdu [Balaninus(= Curculio) Nucum L. Colertera: Curculionidae)] ’na Karşı Organik Kökenli Preparatlarla Mücadele İmkanlarının Araştırılması. [Investıgatıon Of Strugle Possıbılıtıes By Usıng Organıc Preparatus Agaınst To Balanınus (Curculio) Nucum L.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 265-270.

Sahin, Esin; Karagöz, Kenan; Çakmakçı, Ramazan and Tosun, Metin (2010) Azot Fiksasyonu ve Fosfat Çözücü Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri Aşılamalarının Arpa Gelişimine Etkisi. [The Influence of N2-Fixing and Phosphate Solubilizing Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) on Barley Growth.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum/Türkiye, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Särkkä-Tirkkonen, M.; Leskinen, M. and Ölmez, H. (2008) Pilot scale application of ozonated water wash - effect on microbiological and sensory quality parameters of processed iceberg lettuce during self-life. In: Cultivating the future based on science : volume 2 livestock, socio-economy and cross disciplinary research in organic agriculture, International Society of Organic Agriculture Research, pp. 772-775.

SAYGILI, SEVİNÇ (2014) THE IMPORTANCE OF PRODUCER ORGANIZATIONS IN ORGANIC FARMING. Paper at: IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Sekkin, Selim and Kum, Cavit (2013) Possible Natural Toxins in Organic Livestock Farming. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (4), pp. 725-734.

Soyergin, Serap; Uysal, Erdinç and Albayrak, Barış (2011) Zeytin Kekinin (Pirinanın) Kompost Yapım Teknikleri ve Organik Gübre Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. [COMPOSTING OLIVE-MILL BY-PRODUCT (OLIVE CAKE).] In: Alay Vural, Aysen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 163-168.

Soyergin, Serap; Yalçınkaya, Erol; Aktepe Tangu, Nesrin; Erenoğlu, Burhan; Uysal, Erdinç and Çelikel, Fisun Gürsel (2010) Yalova Koşullarında Organik Bursa Siyahı İncir Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Bitki Besleme Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi. [Effect Of Dıfferent Plant Nutrıtıonal Applıcatıons On Yıeld And Qualıty In Organıcal Bursa Siyahı Growıng On Yalova Ecologıcal Condıtıons.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 175-182.

Tangolar, Semih (2016) ÇUKUROVA ÜZÜM BAGLARINI DÜNYA ILE TANISTIRACAK. Adana Bes Ocak, Adana Çukurova Barıs, Adana Çukurova Press, Adana Egemen Gazetesi, Adana Güney Haber Gazetesi,, 30 September 2016, pp. 1-4.

Ulfet, Erdal and Adler, Steffen Andreas (2021) Protein From Fractionated Forage Legumes As Feed For Monogastric Animals. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Ulukan, İbrahim; Yilmaz, Selçuk; Akbaş, Halil Reşat and Alıcı, Harun (2010) Erzincan Yöresinde Organik Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Üretiminin Araştırılması. [Organic dry beans cultivation in Erzincan conditions.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 139-143.

Unal, Sabiha (editor): Alay Vural, Ayşen (Ed.) (2005) NEDEN ORGANİK TARIM. .

Unal, Sabiha and Usumus, Ertan (2013) Hayvan Sağlığında Son Gelişmeler. [Recent Developments İn Animal Health.] Paper at: Türkiye II.Organik Hayvancılık Kongresi , Bursa, 24-26 Ekim 2013.

Unal, Sabiha; Usumus, Ertan and Tekeş, Muhittin (2010) Türkiye ve Avrupa Birliğinde Organik Yumurta Üretimi. [Organic Egg Production in Turkey and The European Union.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu , Erzurum , 28 Haziran-1 Temmuz 2010 .

Ünsal, Bahadır and Benlioğlu, Seher (2010) Organik Domates Yetiştiriciliğinde Alternaria Yaprak Yanıklığı ile Mücadele Olanakları. [Control Options of Alternaria Leaf Blight in Organic Tomato Production.] Paper at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

Uysal, Hulya and ATEŞ, Fadime (2016) Organik ve Konvansiyonel Tüplü Asma Fidanı Üretim Uygulamalarının Ekonomik Karşılaştırması. [An Economic Comparison of Organic and Conventional Potted Grapevine Sapling Production Applications.] Meyve Bilimi, 3(2), pp. 8-12.

YAZICI, Kezban; ŞAHİN, Alpaslan; ÖZKAN, Cevdet Fehmi; SAYIN , Betül; ÖZTOP, Ali; DEMİRTAŞ, Elif Işıl; GÖLÜKÇÜ, Bilge and ATASEVEN IŞIK, Esin (2011) Organik Nar Yetiştiriciliği. [Organic Pomegranata Farming.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 109-114.

Yılmaz , ŞAYAN; Muazzez, POLAT; Figen, KIRKPINAR and Nihat, ÖZEN (2010) Organik Hayvansal Üretim ve Çevre. [Organic Livestock Production and Environment.] Workshop at: Türkiye 1. Organik Hayvancılık Kongresi, Kelkit/Gümüşhane, 1-4 Temmuz 2010.

This list was generated on Sun May 19 00:26:19 2024 CEST.