home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Egirdir Horticultural Research Institute"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 9.

{Project} BIO-INCROP: INNOVATIVE CROPPING TECHNIQUES TO INCREASE SOIL HEALTH IN ORGANIC FRUIT TREE CROPS. Runs 2012 - 2015. Project Leader(s): Manici, dr Luisa M...

Atasay, Adem (2011) Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. [An Investıgatıon On The Applıcatıon Of Organıc Strawberry Productıon In Egırdır (Isparta) Condıtıons.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 19-26.

Atasay, Adem; İşçi, Mesut; Uçgun, Kadir; Öztürk, Gökhan; Kaymak, Suat; Akgül, Hüseyin; Eren, İsa and Karamürsel, Dilek (2011) M9 Anaçlı Elma Bahçelerinde Organik Yetiştiriciliğin Uygulanabilirliği. [Applıcabılıty Oforganıc Growıng On M9 Rootstock In Apple Gardens.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 27-34.

Atasay, Adem and Türemiş, Nurgül (2014) Effects of Some Nutrition Experiments on Ellagic Acid end Nitrate Contents in Fruit in Organic Strawberry Production. Paper at: Building Organic Bridges, at the Organic World Congress, Istanbul, Turkey, 2014, 13-15 Oct.

Atasay, Adem and Türemiş, Nurgül (2014) EFFECTS OF SOME NUTRITION EXPERIMENTS ON ELLAGIC ACID AND NITRATE CONTENTS IN FRUIT IN ORGANIC STRAWBERRY PRODUCTION. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 4, Thuenen Report, no. 20, pp. 1103-1106.

Atasay, Adem and Türemiş, Nurgül (2009) Effect of Some Nutrient Applications on Plant Properties in Organic Strawberry Production. Acta Hortuculture, 838, pp. 83-86.

Atasay, Adem and Türemiş, Nurgül (2008) Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. [An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions.] Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 18 (3), pp. 72-81.

Manici, L.M. ; Kelderer, M.; Naef, A.; Canet, R.; Rühmer, T.; Franke-Whittle, I. ; Baab, G. and Kaymak, S. (2013) Mid-term report for the CORE Organic II funded project. “Innovative cropping Practices to increase soil health of organic fruit tree orchards” BIO-INCROP. Working paper. [Completed]

Özdem, Ayşe; Zeki, Cevdet; Yıldırım, Ayşegül; Atlamaz, Apdullah; Kalinbacak, Kadriye; Atasay, Adem; Kodan, Münevver; Bozkurt, Vildan; Baliç, Necla; Kan, Mustafa; Özyiğit, Selma and Conger, Ergun (2010) Orta Anadolu Bölgesinde Organik Kiraz Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi. [Management of disease, pest and weeds on organic cherry production in Central Anatolia Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005 2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 223-230.

This list was generated on Fri Jul 19 18:09:20 2024 CEST.