home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Effects of Soil Application and Cultivation Methods on the Development of Powdery Mildew (Erysiphe necator Schwein.) and Yield in Sultanina Grape

ÇETİNKAYA, Nedim and ATEŞ, Fadime (2016) Effects of Soil Application and Cultivation Methods on the Development of Powdery Mildew (Erysiphe necator Schwein.) and Yield in Sultanina Grape. [Toprak Uygulamaları ve Yetiştirme Yöntemlerinin Sultani Çekirdeksiz Üzümde Külleme Hastalığı (Erysiphe necator Schwein.) ve Verim Üzerine Etkileri.] The Journal of Turkish Phytopathology, 45, pp. 45-52.

[thumbnail of 1 mak 45-NEDIN HOCA ORT YAYIN.pdf]
Preview
PDF - Published Version - English
314kB

Document available online at: http://www.fitopatoloji.org.tr/the-journal-of-turkish-phytopathology/arsiv/item/75-yil2016-cilt45-sayi1-2-3.html


Summary

The rapid increase in the development of world population and industrialization have brought many problems for human and environmental health. The widely use of chemicals in order to increase agricultural production is one of the main problems in this sense. To take into consideration this common problem, environmentally friendly production methods of organic farming as an alternative to conventional agriculture in different countries are put forward and accepted by both manufacturers and consumers, as well. In this study, the effects of different soil application forms and soil tillage techniques on the disease output of powdery mildew (Erysiphe necator) and grape yield in an organically managed vineyard with variety “Sultanina” were investigated. Soil applications were consisted of zeolite, farmyard manure, green manure, liquid fertilizer Bioplazma and E2001, a commercial organic biological suspension. The soil cultivation methods were mulching, use of chisel and the combination of plow + harrow. All the specified applications were conducted in combination with each other in the organically managed vineyard of the Research Institute of Viticulture, Manisa, for a period of three years. A vineyard in the vicinity of experimental vineyard which was managed with conventional cultivation methods was chosen to compare the results between organic and conventional systems. As in experimental organic vineyard, this vineyard was also visited at corresponding time intervals for disease monitoring and recording. The study has shown that zeolite application, depending upon the years, increased the incidence of powdery mildew. Application of organic fertilizers, due to stronger vegetative development, has resulted with more disease severity, changing with years, compared to the control. In the plots cultivated with chisel and mulching, a reduced disease severity was recorded in comparison with plow cultivation in both of organic and conventional plots.


Summary translation

Dünya nüfusunun ve sanayileşmenin hızlı artışı-gelişmesi insan ve çevre sağlığı ile ilgili birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Tarımsal üretim artışını sağlamak amacıyla yaygın kimyasal kullanımı bu sorunların en başında gelmektedir. Bu amaçla çevre dostu üretim şekli olan organik tarım konvansiyonel tarıma alternatif olarak ortaya konmuş ve değişik ülkelerde hem üreticiler ve hem de tüketiciler tarafından kabul görmektedir. Bu çalışma ile organik çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinde farklı toprak uygulama ve işleme şekillerinin bağın en önemli sorunlarıdan olan bağ küllemesi (Erysiphe necator) hastalığı çıkışı üzerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Toprak uygulamaları olarak zeolit uygulaması, çiftlik gübresi, yeşil gübre, sıvı biyolojik süspansiyon Bioplazma ve bir ticari organik gübre olan E2001 kullanılmıştır. Toprak işleme şekilleri ise malçlama, sadece çizel, pulluk+diskaro olarak şekillenmiştir. Belirtilen tüm uygulamalar birbirleriyle kombinasyonlar halinde Manisa Bağcılık Araştırma enstitüsüne ait organik deneme bağında 3 yıl süre ile yürütülmüştür. Deneme bağının yakınında olan konvansiyonel olarak üretim yapılan bir bağda, organik uygulamaların kıyaslanması amacıyla hastalık gelişimi açısından kontroller ve sayımlar yapılmıştır. Bağ küllemesi hastalığı, zeolit uygulaması ile yıllara göre değişmekle birlikte artış göstermiştir. Organik gübre uygulamasında yıllara göre, asmalarda vejetatif aksamın kontrole göre daha kuvvetli gelişmesi sonucu hastalık şiddetinde artış kaydedilmiştir. Toprak işleme yöntemleri içinde yer alan çizel ve malçlama, hastalık şiddetini pulluk ile işlenen organik bağ parselleri ve konvensiyonel mukayese bağına göre azaltmıştır.

EPrint Type:Journal paper
Keywords:Grape powdery mildew, organic cultivation, zeolite, organic fertilizer, soil tillage, Bağ küllemesi, organik bağcılık, zeolit, organik gübre, toprak işleme.
Subjects: Farming Systems
Crop husbandry > Soil tillage
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Turkey > Ege University
Turkey > Viticulture Research Insitute, Manisa
Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:31088
Deposited On:12 Jan 2017 17:39
Last Modified:12 Jan 2017 17:39
Document Language:English
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page