home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Çileklerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Hastalığının Biyolojik Mücadelesi için Clonostachys rosea f. catenulata J1446 Uygulanmasında Vektör Olarak Apis mellifera’nın Kullanımı Üzerine Ön Çalışmalar

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Kadıoğlu, Zakine and Genç, Tuba (2014) Çileklerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Hastalığının Biyolojik Mücadelesi için Clonostachys rosea f. catenulata J1446 Uygulanmasında Vektör Olarak Apis mellifera’nın Kullanımı Üzerine Ön Çalışmalar. [Preliminary Studies on Application of Clonostachys rosea f. catenulata J1446 by using Apis mellifera as a Vector for the Control of Grey Mold (Botrytis cinerea) of Strawberry.] Paper at: 4th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress -20 th Apislavia Congress, Muğla, Turkey, 5-9 November 2014.

Full text not available from this repository.


Summary

Mikrobiyal biyolojik mücadele etmenlerinin (fungus, bakteri ve virus) kovandan çiçeklere taşınmasında, bal arılarının taşıma yeteneğinin kullanılması bir entomovektör teknolojisi olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, çileklerde kurşuni küf (Botrytis cinerea) hastalığıyla biyolojik mücadelede biofungisit Clonostachys rosea f. catenulata J1446’yı yaymada vektör olarak Apis mellifera’nın kullanımının etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntemler: Denemeler 2013 yılında, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü arazisinde tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Parseller 3.30 m × 4 m ebatlarında hazırlanmış, kontrol grubu parseller tül kafesler içerisine alınmış ve her bir parseldeki 70 çilek (cv. Aromas) bitkisinde hastalıklı meyve sayımları yapılmıştır.
Bulgular: Bal arıları ile uygulanan Clonostachys rosea f. catenulata J1446 preparatı parsellerinde 283 adet hastalıklı meyve saptanırken, tül kafesli parsellerde (bal arıları ile biofungisit uygulaması yapılmayan) ise 915 adet hastalıklı meyve saptanmıştır. 2013 üretim sezonunda hastalıklı meyve sayısı bakımından uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışma, Türkiye’de entomovektör teknolojisinde bal arılarının kullanımının ilk uygulaması olan BICOPOLL projesi kapsamında yürütülmekte ve ilk yıl alınan sonuçlar organik çilek yetiştiriciliği için oldukça ümitvar bulunmuştur. BICOPOLL, CORE Organic II başlıklı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programınca desteklenen bir ERA-NET projesidir.


Summary translation

Honey bees can transfer fungal spores and bacteria among flowers of different plant species. The ability of bees to vector fungi, bacteria, and viruses can be turned to our advantage by using them to transport biological control agents from the hive to flower, a technique known as entomovector technology. The study was performed to determine the efficacy of biofungicide (Clonostachys rosea f. catenulata J1446) to be vectored by Apis mellifera to control gray mold (Botrytis cinerea) disease of strawberry.
Materials and Methods: The experiments were conducted on experimental fields of Erzincan Horticultural Research Station in Erzincan, Turkey in 2013. The experimental design was completely randomized with 4 repetitions. The frigo plants of ‘Aromas’ strawberry cultivars were used. Each plot (no cage and cage) consisted of 70 strawberry plants planted in an area of 3.30 m × 4 m. The number of diseased fruit of each plot was recorded.
Results:The number of diseased fruit was averagely 283 in the treatment of Clonostachys rosea f. catenulata J1446 treatment disseminated with A. mellifera. On the other hand, the untreated plots were calculated 915 in the diseased fruit number. There were significant differences number of diseased fruit between treatments.
Conclusion: BICOPOLL is the first application of the use of honey bees in entomovector technology in Turkey. Results have shown that Clonostachys rosea f. catenulata J1446 can be effectively delivered by honey bees for prevention of B. cinerea infection in strawberry. The project BICOPOLL was founded by transnational CORE Organic II Funding Body within the FP7 ERA-Network

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:Entomovector, strawberry, grey mould, honey bee, biological control,Entomovektör, çilek, kurşuni küf, bal arısı, biyolojik mücadele
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Turkey > Other Organizations
Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
Horizon Europe or H2020 Grant Agreement Number:249667
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:28609
Deposited On:09 Apr 2015 08:08
Last Modified:09 Apr 2015 08:08
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page