home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar

ASNAASHARI, Rasool; ALDI, Bengi; Erdal, Ulfet; GÜNYAR, Özlem ABACI and Uztan, Alev Haliki (2020) Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar. In: EGE BÖLGESİ KOŞULLARINDA ÜRETİLEN ORGANİK HAYVAN YEMLERİNDE GELİŞEN POTANSİYEL MİKOTOKSİJENİK MİKROFUNGUS TÜRLERİ. 1 st edition. Gece Publishing, Ankara, chapter 8, pp. 121-133.

[thumbnail of kitap-ulfet-yayın-.docx] Microsoft Word - Published Version - Turkish/Türkiye
4MB


Summary

Tarım sektörünün sanayileşmesi nedeni ile uygulanan intansif tarım, çeşitli zararlılara karşı pestisitlerin kullanımı ve gübreleme işlemleri doğal ekosistemler üzerindeki kimyasal yükü artırmıştır. Sonuç olarak üründe kalıntı oluşması ve ürün kalitesinin bozulması gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Nicolopoulou-Stamati ve ark., 2016).
Organik üretim; üretimden tüketime kadar hiçbir kimyasal girdi kul- lanılmadan yapılmaktadır. Ülkemizde organik tarımın esasları “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Organik ürünlerin üretim sırasında herhangi bir kimyasal muameleye tabi kalmaması gerekliliğinden dolayı mikrofungusların gelişimi ve mikotok- sin üretimi için uygun ortam oluştururlar. Organik tarımın uygulandığı tar- lalarda mikrofungal yoğunluğun ve çeşitliliğin arttığı bilinmektedir (Kar- lsson ev ark., 2015; Leksono, 2017). Bu nedenle organik hayvan yemleri de dahil olmak üzere üretimde kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden birisini mikrofunguslar ve ürettikleri mikotoksinler oluşturmaktadır. (Sek- kin ve Kum, 2013; Çetinkaya, 2018).
Mikrofungusların gelişimi ve mikotoksin oluşumunun özellikle tropik ve subtropik bölgelerde; bitki stresine, yemlerin hidrasyonuna, zayıf depo uygulamalarına, düşük yem kalitesine, hayvanlarda ve bu hayvanların ürünlerini tüketen insanlarda farklı tipte akut ve kronik mikotoksikozlara neden olduğu yapılan çalışmalar ile ortaya konmuştur (Çetinkaya, 2018).
Organik hayvan yetiştiriciliğinde kaliteli, zengin içerikli, mikrofun- gus ve mikotoksin içermeyen, maliyeti düşük yem üretimi temin edilerek entegrasyonun sağlanması gerekmektedir. Çalışmamız UTAEM’ in (Ulus- lararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü) Menemen Ovasında yer alan Ortaköy deneme arazisinde organik kurallar çerçevesin- de optimum yem verimini sağlamak amacı ile yapılan büyük bir projenin 2012-2013 yıllarında yem bitkisi ekiminden önce alınan toprak örnekleri ile hasat sonrası hayvan yem hammadesi örneklerinden izole edilen potan- siyel mikotoksijenik mikrofungal türlerin belirlenmesi kısmını içeren bir çalışmadır.


EPrint Type:Book chapter
Keywords:mikotoksin, organik hayvan yemi
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
mikotoksin
UNSPECIFIED
Subjects: Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
ISBN:ISBN • 978-625-7243-66-7
DOI:Sertifika / Certificate No: 47083
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:38763
Deposited On:30 Dec 2020 16:45
Last Modified:30 Dec 2020 16:45
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics