home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Marmara Livestock Research Institute, Bandirma-BALIKESIR"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 3.

Erdal, Ulfet; Hanoğlu, Hülya and Özelçam, Hülya (2017) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Münavebe Sistemlerinde Yetiştirilen Bazı Organik Yemlerin Besin Madde İçerikleri. [Nutrition Contents of Some Organic Feeds Grown in Different Rotation Systems under Aegean Region Conditions.] Paper at: I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt Turkey, 27-29 Eylül 2017.

Erdoğan, İsmail; Taluğ, Ali Mehmet; Ayhan, Ceyhan; Hanoğlu, Hülya; Kaptan, Cüneyt; Sezenler, Tamer; Soysal, Deniz; Yıldırır, Mesut and Ak, İbrahim (2010) Güney Marmara Şartlarında Organik Koyun Yetiştiriciliği ve Kuzu Besisi Üzerine Bir Araştırma. [An Investigation on Organic Sheep Farming and Organic Lamb Fattening in the South Marmara Conditions.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı , Ankara Turkey, pp. 315-322.

Kayaardı, Semra; Önenç, Alper; Hanoğlu, Hülya and Ak, İbrahim (2010) Güney Marmara Şartlarında Konvasiyonel ve Organik Yetiştirilen Kıvırcık Kuzuların Et Kalite Özellikleri. [Meat Quality of Conventional and Organic Reared Kıvırcık Lambs Under South Marmara Conditions.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

This list was generated on Sun Mar 3 09:55:47 2024 CET.