home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Viticulture Research Insitute, Manisa"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 8.

ATEŞ, Fadime; ALTINDİŞLİ, Özlem; OKUR, Nur; ÖZSEMERCİ, Fatma; ÇAKIR, Engin; ÇETİNKAYA, Nedim; KAYIKÇIOĞLU, Hüsnü; ALTINDİŞLİ, Ahmet; YAĞCI, Adem; TAKMA, Çiğdem; YAĞMUR, Bülent; GÜLER , Ali; KARABAT, Selçuk; YALÇIN, Harun; ILGIN , Cemal; YÜKSEL, İsmail; ÜNAL, Akay; İLTER, Ertan; ÖZ, Serpil; İLHAN, Gülcan and ÖZCAN, Berrin (2011) Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği. [Organic Sultani Çekirdeksiz Grapes Growing.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 65-72.

ATEŞ, Fadime and KARABAT, Selçuk (2016) ORGANİK SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİMİNDE KLİNOPTİLOLİT MİNERALİ UYGULAMASININ ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. [EFFECTS OF CLINOPTILOLITE MINERAL APPLICATIONS ON ORGANIC SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ RAISIN PRODUCTION COST.] In: XII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, pp. 1741-1746.

ATEŞ, Fadime and KARABAT, Selçuk (2010) Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Üretiminde Farklı Uygulamalara Ait Tesis ve Üretim Maliyetleri. [Establishment and Production Cost of Different Production Methods of Organic Sultana.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

ATEŞ, Fadime; ÜNAL, Akay; ÇAKIR, Engin and YAĞCI, Adem (2016) The effects of different tillage methods on mineral substance of raisins in organic grape growing. Acta Horticulturae, 1115, pp. 155-160.

ÇETİNKAYA, Nedim and ATEŞ, Fadime (2016) Effects of Soil Application and Cultivation Methods on the Development of Powdery Mildew (Erysiphe necator Schwein.) and Yield in Sultanina Grape. [Toprak Uygulamaları ve Yetiştirme Yöntemlerinin Sultani Çekirdeksiz Üzümde Külleme Hastalığı (Erysiphe necator Schwein.) ve Verim Üzerine Etkileri.] The Journal of Turkish Phytopathology, 45, pp. 45-52.

ÇETİNKAYA, Nedim and ATEŞ, Fadime (2016) Organik Bağcılıkta Yaprak Alma ve Yeşil Aksam Uygulamalarının Külleme Hastalığı ve Üzüm Verim-Kalitesi Üzerine Etkileri. [Effect of Leaf Removal and FoliarApplications on Powdery Mildew and Yield/Quality of Grape in Organic Viticulture.] The Journal of Turkish Phytopathology, 45, pp. 73-86.

OKUR, Nur; KAYIKÇIOĞLU, Hüsnü; ATEŞ, Fadime and YAĞMUR, Bülent (2015) A comparison of soil quality and yield parameters under organic and conventional vineyard systems in Mediterranean conditions (West Turkey). Biological Agriculture & Horticulture: An International Journal for Sustainable Production Systems, 31, pp. 73-84.

Uysal, Hulya and ATEŞ, Fadime (2016) Organik ve Konvansiyonel Tüplü Asma Fidanı Üretim Uygulamalarının Ekonomik Karşılaştırması. [An Economic Comparison of Organic and Conventional Potted Grapevine Sapling Production Applications.] Meyve Bilimi, 3(2), pp. 8-12.

This list was generated on Sun Mar 3 11:28:48 2024 CET.