home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Sentetik ve Organik Gübrelerin Mısırda (Zea Mays L.) Verim ve Kaliteye Etkisi

Cengiz, Rahime; Yanıkoğlu, Semra and Sezer, M. Cavit (2010) Sentetik ve Organik Gübrelerin Mısırda (Zea Mays L.) Verim ve Kaliteye Etkisi. [Effects of synthetic and organic fertilizers on maize (Zea Mays L.).] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 213-220.

[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - English
174kB
[thumbnail of Organik_Mısır.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
211kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Organik Tarım genel olarak mevcut olan ekolojik dengeyi korumak için tamamen veya mümkün olduğu ölçüde az kimyevi mücadele ilacı, gübre kullanımı ile, hayvancılıkta büyüme düzenleyiciler ve yem katkı maddeleri kullanımını kaldıran iyi bir toprak bakımı, ekim nöbeti, doğal gübreleme ve biyolojik zirai mücadele yapılması fikrine dayanan bir tarım sistemi olarak tanımlanabilir (Er ve Uranbey 1996).
Dünyada başlangıçta ağırlıklı olarak şeker mısırı üzerinde yürütülen araştırmalar öncelik almışken, bugün organik mısırdan elde edilen mısır gevreği, mısır cipsleri, mısır nişastası, mısır yağı ve organik hayvansal ürün üretim zincirinde kullanılan yem de önemli miktardadır.
Bu çalışma ile Sakarya T.A.E’nde sentetik ve organik gübrelerin mısır verimi ve ürün kalitesine olan etkisi incelenmiştir. Proje gereği fiğ bitkisi sonrasında (mısır ekim öncesi) yapılan toprak analizinde toprak pH’nın düştüğü, toprağın organik maddesi, NH4-N’u ve NO3-N’u arttığı görülmüştür. Mısır hasat sonrası uygulama parsellerinin toprak analiz sonuçlarına göre organik gübrelerin toprağın organik madde içeriğini arttırdığı ve böylece toprağın gözenek hacminin artması ve toprağın strüktürel özellikleri üzerine olan olumlu katkıları sonucunda toprağın su tutma kapasitesinin arttığı görülmüştür. Toplam tuz bakımından en fazla tuzluluk yapan uygulama ise ticari gübre uygulaması olmuştur.
Elde edilen sonuçlara göre denemede yer alan organik preparatların ve organik gübrelerin verim verim unsurlarına etkisi en az ticari gübre kadar olumlu olmuştur. Hasat sonrası uygulama parsellerinden alınan tane örnekleri tanede yağ oranı, tanede nişasta oranı ve tanede protein oranını belirlemek için iki ayrı laboratuarda analiz yaptırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre organik gübrelerin mısırın kalitesine olumlu etki ettiği de görülmüştür.
3 yıllık çalışma sonuçlarının değerlendirilmesinde ekonomik analiz de yer almıştır. Net Kar analizinin yapıldığı projede organik uygulamalardan alınan verimlerin organik ürün olarak değerlendirildiğinde ticari gübreden daha karlı olduğu belirlenmiştir.


Summary translation

Organic agriculture can generally be defined as naturel fertilization, sowing guarding, soil care which validate using of growing regulative and unnatural bait, medicine against completely or partly little chemicals to protect present-ecological balance, using of manure and an agriculture system that approve the idea of biological agriculture struggle (Er and Uranbey 1996).
The world former study which based mainly on sweet corn had a nıricianty today, corn crisps, corn starch, corn oil, corn flakes which are produced from organic corn and bait used in the chain of organic animal production.
Thanks to this study,In Sakarya Agriculture Researc syntetik and organik manuer’s effect on the output of corn and production guality are examined. As a reguirement of Project, in the soil analysis that was done after the plant of fiğ (before planting of corn). It was seen that the pH of soil decreased and the organik substance of soil NH4-N and NO3-N increased. After harvest of corn, according to the application lot’s soil analiysis. It was seen that, organic fertilizer increase the ingredient of organic substance of soil and so as a result of the increase of soil’s size of pore and organic fertilizer’s pozitive contribution to structural feature of soil, the capasity of soil’s water restraint increased. With respect to total salt, The appliance that maket he most saltiness, was the appliance of commercial fertilizer.
According to the results which were gained, organic preparat’s and organik fertilizers’, which took place in trial, effect one output of piece was at least as commercial fertilizer as positive. The patterns of piece taken from appliance lotsafter harvest were analiysed in two separet laboratuars to determine bil level, starch level and protein level. According to the results of analiysis It was seen that the organik fertilizers had an effect on the quality of corn.
In the assetment of the last three years study, the economic analysis also has included. In the project, in which the analysis of exact gain was done, when the gains were exactvated as an organic product, the gain taken from the organic appliances was accepted to be more profitable than the gain of commercial fertilizer.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Organic agriculture, maize, grain yield, yield components,Organik tarım, mısır, tane verimi, verim unsurları
Research affiliation: Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
Related Links:http://www.staem.gov.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:21168
Deposited On:23 Aug 2012 14:23
Last Modified:04 Oct 2014 21:17
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics