home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ege Bölgesi Koşullarında Organik ve Konvansiyonel Pamuk Yetiştiriciliğinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Erdal, Ulfet; Sökmen, Ömer and Ongun, Ali Rıza (2019) Ege Bölgesi Koşullarında Organik ve Konvansiyonel Pamuk Yetiştiriciliğinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi. [The Effects of Organic and Conventional Cotton Cultivation on Some Physical Soil Properties in Aegean Region.] Paper at: Uluslararası Katılımlı 6. Organik Tarım Sempozyumu, İzmir, 15-17 Mayıs 2019. [In Press]

[thumbnail of Eto sempozyum tam metin.pdf] PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
991kB


Summary

Ege Bölgesi’nde, Menemen’de 2002-2008 yıllarında 7 yıl süre ile yürütülen bu çalışmada, pamukta organik ve konvansiyonel tarım uygulamalarının toprak fiziksel özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Pamuk + pamuk + buğday münavebe sisteminde,5 tekrarlamalı, tesadüf parseller deneme deseninde, hasat öncesi ve hasat sonrası hacim ağırlık ve strüktür stabilite indeksi (SSİ) için yapısı bozulmamış toprak örnekleri alınmış ve analizleri yapılmıştır. Organik parsellerde toprak verimlilik analiz sonuçları değerlendirilerek bitki besleme materyali olarak organik sertifikalı gübre, yeşil gübre kullanılmıştır. Konvansiyonel parsellere ise %21’lik amonyum sülfat ile %26’lık amonyum nitrat, fosforlu gübre olarak %43’lük triple süper fosfat uygulanmıştır. Organik parsellerde bitki koruma materyali olarak Organik Tarım Kanununda izin verilen preparatlar, konvansiyonel parsellerde ise üründe ruhsatlı olan sentetik preparatlar kullanılmıştır. Organik ve konvansiyonel tarımda, hasat öncesi ve hasat sonrası alınan toprak örneklerinde yapılan toprak analiz sonuçlarına göre, konvansiyonel tarıma kıyasla organik tarımdaki, toprakta hacim ağırlığı ve (SSİ) açısından gerçekleşen olumlu değişimler istatistiki anlamda organik tarım parsellerinin lehine önemli bulunmuştur. 2002 yılında organik parsellerde 1.54 g cm-3 olan değer, denemenin son yılı 2008 de 1.34 g cm-3’e düşmüştür. Konvansiyonel sistemde bu değerler 1.50-1.40 g cm-3 arasında değişmiştir. Stürüktür stabilite indeksi (SSİ) iki sistem arasındaki fark istatistiki anlamda organik tarım lehine önemli bulunmuştur. Tüm yıllar dikkate alındığında organik tarım uygulamasında SSİ değeri 22.23 olurken konvansiyonel tarımda bu değer 20.87 olmuştur. Organik tarım uygulamalarının toprağın sürdürülebilirliğine iyi bir katkı sağladığı ve bu sonucun zaman aldığı görülmüştür.


Summary translation

The Effects of Organic and Conventional Cotton Cultivation on Some Physical Soil Properties in Aegean Region
This research studied the effects of organic and conventional agricultural practices on some soil physical properties in Menemen for 7 years, between 2002-2008. In cotton + cotton + wheat rotation system, undisturbed soil samples were taken pre-harvest and post-harvest and analyzed for bulk density and structure stability index (SSI) in randomized experimental block design with 5 repetitions. In organic plots, organic certified fertilizers and green manure were applied according to soil fertility analyses results. Fertilizers in conventional plots were as follows; ammonium sulfate 21%, ammonium nitrate 26% and triple super phosphate 43%. For plant protection, materials allowed in Organic Agriculture Regulations were used plots, whereas, certified synthetic material were applied in conventional plots. According to pre-harvest and post-harvest soil analyses both for organic and conventional plots, there were statistically significant positives changes in bulk density and soil structure index in organic plots compared to conventional plots. Bulk density levels decreased in organic plots from 1.54 g cm-3 to 1.34 g cm-3 from 2002 to 2008. In conventional plots bulk density levels varied between 1.50-1.40 g cm-3. In structure stability index, there was also a statistically significant difference in favor of organic plots. Over the course of research, SSI was 22.23 in organic agriculture; however, it was 20.87 in conventional agriculture. It was understood that organic agriculture affected soil sustainability positively and it took an extended period of time.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:Organik pamuk, hacim ağırlık, SSİ, Ege Bölgesi,organic cotton, bulk density, SSI, Aegean Region
Subjects: Soil
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Turkey > Ege University
Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:36991
Deposited On:21 Dec 2019 18:14
Last Modified:21 Dec 2019 18:14
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:In Press
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page