home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

BAL ARILARI (Apis mellifera L.)’NIN BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANIMI

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Genç, Tuba and Kadıoğlu, Zakine (2013) BAL ARILARI (Apis mellifera L.)’NIN BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANIMI. [THE USE OF HONEY BEES (Apis mellifera L.) FOR BIOLOGICAL CONTROLOF PLANT DISEASES.] Paper at: V. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, 04-06 Nisan 2013.

Full text not available from this repository.


Summary

Bitkilerin çoğu çiçek tozlarının yayılmasında, böceklere bağımlıdır. Bal arıları (Apis mellifera L.); bal, bal mumu, arı sütü, propolis ve polen gibi gıda, ilaç, kozmetik ve diğer bazı sanayilerde büyük değeri olan ürünleri üretmektedir. Bu ürünlerin yanı sıra, bu böceğin asıl önemi bitkilerde yaptığı tozlaşmadan kaynaklanmaktadır. Dünyada üretilen gıdaların 1/3’i bal arılarının tozlaşmadaki etkinliğinden kaynaklanmaktadır. Bal arıları farklı bitki türlerinin çiçekleri arasında bakteri ve fungal sporların taşınmasında da rol oynamaktadır. Fungus, bakteri ve virus gibi mikrobiyal biyolojik mücadele etmenleri bitki hastalıkları ve bitki zararlısı böceklerin mücadelesinde kullanılabilmektedir. Mikrobiyal biyolojik mücadele etmenlerinin (fungus, bakteri ve virus) kovandan çiçeklere taşınmasında, bal arılarının taşıma yeteneğinin kullanılması bir entomovektör teknolojisi olarak bilinmektedir. Bu teknoloji ile bitki patojenlerine karşı çevreye zararsız mücadele yapılmakta ve bitkilerde tozlaşmanın da artırılmasıyla verim ve ürün kalitesinde artış olmaktadır. Entomovektör teknolojisinin uygulama şekli; arı kovanına takılan dağıtıcı bir aparat içerisine kullanılacak mikrobiyal biyolojik mücadele etmeninin toz formulasyonu bırakılmakta ve kovandan çıkan arıların vücutlarına bulaşan bu etmenin bitkiye dağıtımı sağlanmaktadır. Birçok bitki patojeni bitkiye çiçekten penetrasyon gerçekleştirmekte ve bu yolla da tohumlar enfekte olabilmektedir. Çiçekler üzerinde antagonistik mikroorganizma sporlarının bulunması, olası patojenlere karşı başarılı bir mücadeleye temel oluşturabilmeltedir. Mikrobiyal biyolojik mücadele etmenlerinin çiçeklere taşınmasında bal arılarının kullanımıyla ilgili olarak son zamanlarda yayınlanmış birçok çalışma mevcuttur. Entomovektör teknolojisinde bal arıları ilk olarak, yumuşak çekirdekli meyveler, çilek, ahududu ve yaban mersini gibi bahçe bitkilerinin hastalıklarının biyolojik mücadelesinde kullanılan bakteriyel ve fungal etmenlerin dağıtımında kullanılmıştır. Bu teknik başlıca ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) ve kurşüni küf (Botrytis cinerea) hastalıklarının mücadelesinde kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, bitki hastalıklarının biyolojik mücadelesinde entomovektör teknolojisinin kullanıldığı çalışmaların sonuçları özetlenmiştir. Ayrıca, entomovektör teknolojisinin Türkiye’deki ilk uygulaması olan BICOPOLL projesi hakkında da bilgi verilecektir.


Summary translation

The majority of plants are dependent on insects for their pollens to be transported. Honey bees (Apis mellifera L.) produces honey, beeswax, royal jelly and propolis which are very important as food, drugs, cosmetics and some other industries. However, they are of trivial value compared to the profoundly important role of bees as pollinators of cultivated and wild flowering plants. One third of the worlds’ food production is depended upon honey bees’ contribution through pollination. In addition to pollen, honey bees can transfer fungal spores and bacteria among flowers of different plant species. Microbiological control agents (MCA) are naturally occurring bacteria, fungi, and viruses that can be used to manage pathogens and insect pests. The ability of bees to vector fungi, bacteria, and viruses can be turned to our advantage by using them to transport biological control agents from the hive to flower, a technique known as entomovector technology. This technology is an environmentally friendly control strategy against plant pathogens and improves crop pollination resulting in increased yield and crop quality. In practice, a dispenser is attached to the hive and loaded with a powder formulation of the desired MCA. The intent is for foragers exiting the hive to become dusted with the MCA and to deliver it to the target crop. Several plant pathogenic micro-organisms enter the plant through open flowers and can infect the seeds in that way. Spores of antagonistic micro-organisms present on flowers can successfully compete with the possible pathogens. Many reports have been published lately on the use of honey bees to disseminate of MCA to flowers.
The entomovector technology was first used to vector bacterial and fungal control agents for plant diseases for a range of horticultural crops (pome fruits, strawberries, raspberries and blueberries) using honey bees. This technique is mainly used to deliver agents for controlling fire blight (Erwinia amylovora) and gray mold (Botrytis cinerea). The aim of this study was to review the published research works on entomovector technology in biological control of plant diseases. In addition, BICOPOLL project will be introduced that the first application of entomovector technology in Turkey.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:Entomovektör, bitki hastalıkları, bal arısı, biyolojik mücadele,Entomovector, plant disease, honey bee, biological control
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Turkey > Other Organizations
Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
Horizon Europe or H2020 Grant Agreement Number:249667
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:28611
Deposited On:09 Apr 2015 08:07
Last Modified:09 Apr 2015 08:07
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page