home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Türkiye 6. Organik Tarım Sempozyumu

Ak, İbrahim and Duman, İbrahim (Eds.) (2019) Türkiye 6. Organik Tarım Sempozyumu. [6th symposium on organic agriculture.] İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri, İzmir.

[thumbnail of Türkiye 6. Organik Tarım Sempozyumu Kitabı.pdf] PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
8MB


Summary

Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) Derneği, organik (=ekolojik, biyolojik) tarımın hızla ve sağlıklı
biçimde gelişmesi amacıyla 1992 yılında İzmir’de kurulmuş ve halen Adana, Ankara, Çanakkale, İzmir,
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa şubeleri, bireysel ve kurumsal üyeleri ile farklı alandaki paydaşların bir araya
gelerek organik tarımla ilgili bilgi ürettiği ve paylaştığı şemsiye kuruluş olma yolunda çalışmalarına devam
etmektedir. Organik tarım, doğadaki döngüler göz önüne alınarak bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal
ekosistemin ve çevresinin uzun dönemli etkilere göre tasarlandığı yönetim sistemidir. Bu nedenle
sonuçlarını uygulamaya aktarmada başarılı olabilmek için yerele özgü sosyo-ekonomik koşullar da dahil
olmak üzere tüm faktörlerin dikkate alınarak yürütüldüğü uzun soluklu araştırmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Tüm dünyada organik tarım alanındaki araştırmalar, uygulamadan sonra ortaya çıkarak
gelişmiştir. ETO, ülkesel düzeyde araştırma sonuçlarının paylaşılacağı bir ortam oluşturmak üzere 1999
yılında 21-23 Haziran tarihlerinde 1. Organik Tarım Sempozyumu’nu Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ege
Üniversitesi’nin destekleri ile İzmir’de düzenlemiştir. Daha sonra, 2. Organik Tarım Sempozyumu 14-16
Kasım 2001 tarihlerinde Antalya’da, 3. Sempozyum 01-04 Kasım 2009 tarihleri arasında Yalova’da, 4.
Sempozyum 28 Haziran-1 Temmuz 2010 tarihlerinde Erzurum’da, 5. Sempozyum ise 25-27 Eylül 2013
yılında Samsun’da düzenlenmiş sonrasında ise bir ara oluşmuştur. ETO Derneği olarak başlangıcında öncü
olduğumuz Sempozyumların, her üç yılda bir İzmir’deki Ekoloji Fuarı ile eş zamanlı ve uluslararası katılımlı
olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede 6. Organik Tarım Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2019
tarihleri arasında Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ekoloji Fuarı (İZFAŞ) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliği ile 10. EKOLOJİ Fuarı ile eş zamanlı olarak Fuar İzmir’de
gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun amacı, bilimsel ve yenilikçi araştırmaları desteklemek, girişimleri ve
işbirliklerini teşvik etmek, araştırma bulgularını paydaşlarla tartışmak, iyi uygulamaları geniş kitlelere
yaymak ve organik tarım sektörünün sorunlarını karar vericiler ve araştırıcılarla paylaşmaktır.
6. Organik Tarım Sempozyumu’nda birçok araştırıcı/uzman tarafından organik tarıma ilişkin
bitkisel ve hayvansal üretim, işleme ve pazarlama konularında araştırma bulguları sözlü ve poster olarak
katılımcılara aktarılmıştır. Sempozyum, araştırıcılar ve uygulayıcılar arasında bilgi alışverişi amacıyla bir
ağ oluşturmayı da amaçlamaktadır. ETO, Ekoloji Fuarı’nın organik tarım alanında bilgi üssü olması ve bu
ağın her yıl daha da gelişmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Sempozyum, ülkemizde yaygınlaşmaya
başlayan Gıda Toplulukları Paneli’ne de ev sahipliği yapmıştır. İlk defa uluslararası katılımlı olarak
gerçekleştirilen toplantıya, International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM)’dan Konrad
Hauptfleisch, FAO Avrupa Bölge Ofisi Bitkisel Üretim ve Koruma uzmanı Viliami Fakava, Prof. Dr Rukie Agic
(Tarım Bilimleri ve Gıda Fakültesi, Kuzey Makedonya), Iyed Kacem (CCPB Kontrol-Sertifikasyon, Tunus),
Olena Rakova (Organic Ukraine, Ukrayna), Suzy Rouphael (Lübnan Üniversitesi), Adham Haddad (Bioland,
Lübnan), Mette Vaarst (Aarhus Universitesi, Danimarka), Bahromiddin Husenov (FAO, Tacikistan) ve
Michel Reynaud (Ecocert, Almanya) çağrılı konuşmacı olarak organik tarım konusundaki gelişmeler
hakkında bilgi aktarmıştır. Gerek akademik gerekse güncel bilgilerin ve yurtiçi/yurtdışı en iyi
uygulamaların paylaşıldığı sempozyuma, 3 gün boyunca 252 kişi kayıtlı olarak katılım göstermiştir.
Sempozyum’da sunulan bildirilere ait makaleler, hakemlerce değerlendirilmiş, ortaya çıkan görüşler
doğrultusunda gerektiğinde makaleler yazarlar tarafından yeniden düzeltilerek basıma hazır hale
getirilmiştir. Basım için makalelerini teslim etmeyip sadece özet gönderen yazarların özetlerinin basılması
kararlaştırılmıştır. Tebliğlerin yer aldığı sempozyum Kitabı basılı halde ve geniş kitlelere ulaşabilmek
amacıyla elektronik ortamda erişime sunulacaktır.
Sempozyum ve Kitabı’nın hazırlanmasında emeği geçen organizasyon ve bilim komitesine,
hakemlere, yazarlara, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.


Summary translation

Association of Organic Agriculture Organization (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, ETO) is
founded in İzmir in 1992 to promote sound and rapid development of organic (=ecological, biological)
agriculture. Today, ETO continues its function as an umbrella organization on organic agriculture for
generation and sharing of knowledge with its branch offices in Adana, Ankara, Çanakkale, İzmir,
Kahramanmaraş and Şanlıurfa, and institutional and individual members. Organic agriculture is the longterm designing and management of agro-ecosystems and their vicinities for plant and animal production by
considering the natural cycles. In order to transfer the results into practice successfully, long-term trials
considering all local factors including the socio-economic are required. Research followed organic practice
all over the world. ETO organized the 1st Organic Agriculture Symposium on 21-23 June 1999 in Izmir with
the support of the Ministry of Agriculture and Forestry and Ege University to create a forum for exchange
of research results at national level. The 2nd was organized in Antalya on 14-16 November 2001, 3rd in
Yalova on01-04 November 2009, 4th on June 28-July 1, 2010 in Erzurum and the 5th Symposium in Samsun
on 25-27 September 2013 followed by a gap. ETO, being the initiator of the Symposia decided to organize
the Symposium at 3-year intervals in Izmir with international participation during the Ekoloji Fair. Within
this context, the 6th Organic Agriculture Symposium took place during the 10th Ekoloji Fair on 15-17 May
2019 at Fuarİzmir with the support of the Aegean Exporters’ Associations (AEA) Ekoloji Fair (İZFAŞ) and
the Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA). The Symposium aimed to support scientific work
and innovative research, promote initiatives and cooperation, discuss implemented research results with
stakeholders, disseminate and spread best practices widely, and share problems of the organic sector with
decision-makers and researchers.
During the 6th Organic Agriculture Symposium, many researchers/experts delivered their work on
organic plant and animal production, processing and marketing as oral or poster presentations. Symposium
aimed to create networking among researchers and practitioners. ETO continues its efforts to have the
Ekoloji Fair the hub for organic knowledge and to extend the networking. Symposium also hosted the Panel
on Food Societies, which started to spread in Turkey. The 6th Symposium was open for international
participants for the first time, and Mr. Konrad Hauptfleisch from the International Federation of Organic
Agriculture Movement (IFOAM), Mr. Viliami Fakava Plant Production and Protection officer from FAO
Regional Office for Europe, Prof. Dr Rukie Agic (Faculty of Agricultural Science and Food, North Macedonia),
Mr. Iyed Kacem (CCPB Inspection-Certification, Tunusia), Ms. Olena Rakova (Organic Ukraine, Ukraine),
Dr. Suzy Rouphael (Lebanese University, Lebanon), Mr. Adham Haddad (Bioland, Lebanon), Prof. Dr. Mette
Vaarst (Aarhus University, Denmark), Dr. Bahromiddin Husenov (FAO, Tajikistan) and Mr. Michel Reynaud
(Ecocert, Germany) presented the latest developments as invited speakers.
Academic and up-to-date knowledge and best practices from Turkey or abroad were shared during
the 3-days of the Symposium, which was attended by 252 registered participants. The manuscripts of the
presentations were evaluated by the reviewers, revised when necessary according to the proposals and
then prepared for publication. In case the authors submitted only abstracts, they were published. To provide
wide distribution, the Book of Proceedings will be both printed and available in electronic format.
We, as ETO Executive Board, would like to extend our gratitude to the Organization and Scientific
Committee members, reviewers, authors, and all those who supported the Symposium and the Book of
Proceedings.

EPrint Type:Book
Type of presentation:Paper
Keywords:6. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU 6TH SYMPOSIUM ON ORGANIC AGRICULTURE
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
6th symposium on organic agriculture
UNSPECIFIED
Subjects: Farming Systems
Animal husbandry
Soil
Values, standards and certification
Food systems
Environmental aspects
Research affiliation: Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:38719
Deposited On:30 Dec 2020 17:22
Last Modified:30 Dec 2020 17:22
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics