home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması

Çelik, Hüseyin; Özgen, Mustafa and Saraçoğlu, Onur (2013) Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması. [Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.).] Tarım Bilimleri Dergisi, 18 (2012), pp. 167-176.

[thumbnail of organik maviyemiş.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
375kB

Document available online at: http://www.agri.ankara.edu.tr/dergi


Summary

Maviyemişler, ihtiva ettikleri yüksek antioksidan kapasiteleri ve diğer doğal bileşiklerinden dolayı insan sağlığı bakımından yararlı olan meyve türlerinden birisidir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’nde standart ve organik olarak yetiştirilmiş ‘Brigitta’, ‘Patriot’, ‘Bluecrop’, ‘Darrow’ ve ‘Bluejay’ kuzey orijinli yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitleri karşılaştırılmıştır. Hasat meyvelerin %75’inin maviye dönüştüğü ilk hasat olgunluk
döneminde (15 Haziran 2010) yapılmıştır. Meyve ağırlığı (g), SÇKM (%), organik asitler (tartarik, malik, askorbik ve
sitrik asit), şekerler (fruktoz ve glikoz), toplam fenolik maddeler (μg GAE gta-1), toplam monomerik antosiyaninler (TMA, μg cy-3glu gta-1) ve toplam antioksidan aktivitesi (FRAP ve TEAC, μmol TE gta-1) belirlenmiştir. Maviyemiş çeşitlerinde askorbik asit miktarının 0.015-0.027 g kg-1 arasında, glikoz miktarının 3.793-4.745 g 100g-1 arasında, toplam fenoliklerin 1 593.3-2 362.4 μg GAE g ta-1 arasında, toplam monomerik antosiyanin miktarlarının 57.7-267.2 μmol TE gta-1 ve toplam antioksidan aktivitelerinin ise 3.80-6.51 FRAP μmol TE gta-1, 2.32-5.29 TEAC μmol TE gta-1 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Yetiştirme şekline göre, standart olarak yetiştirilen çeşitlerde tartarik asit, sitrik asit, askorbik asit, glikoz, TEAC ve tane ağırlığı değerleri daha yüksek iken organik olarak yetiştirilen maviyemiş çeşitlerinde toplam fenolikler, TMA, FRAP ile malik asit değerleri daha yüksek bulunmuştur.


Summary translation

Blueberries are considered one of the important fruits for health benefits due to their antioxidant capacity and rich natural compounds. In this study, northern highbush blueberry cultivars ‘Brigitta’, ‘Patriot’, ‘Bluecrop’, ‘Darrow’ and ‘Bluejay’ (Vaccinium corymbosum L.) grown in standard and organic conditions in Black Sea Region were compared. Berry weight (g), TSS (%), organic acids (tartaric, ascorbic and citric acid), sugars (fructose and glucose), total phenolic compounds (μg GAE gfw-1), total monomeric anthocyanins (TMA) (μg cy-3-glu gfw-1) and total antioxidant activity
(FRAP and TEAC) were determined. Berries were harvested when 75% of the skin color changed into blue color (June
15, 2010). Quantities of ascorbic acid, glucose, total phenolics and TMA changed between 0.015-0.027 g kg-1, 3.79-4.75 g 100g-1, 1593.3-2362.4 μg GAE gfw-1, 57.7-267.2 μmol TE gta-1 respectively. Total antioxidant activity changed
between 3.80-6.51 FRAP μmol TE g fw-1 and 2.32-5.29 TEAC μmol TE g fw-1. While blueberries grown in standard
system exhibited higher tartaric acid, citric acid, ascorbic acid, glucose, TEAC and berry weight, blueberries grown organically showed higher total phenolics, TMA, FRAP and malic acid.

EPrint Type:Journal paper
Keywords:Highbush blueberries; Phenolics; Anthocyanins; Antioxidants, Yüksek boylu maviyemişler; Fenolikler; Antosiyaninler; Antioksidanlar
Subjects: Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Crop husbandry > Post harvest management and techniques
Research affiliation: Turkey > 19 Mayis University
Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:30458
Deposited On:09 Aug 2016 08:29
Last Modified:09 Aug 2016 08:29
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics