home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Doğu Anadolu Bölgesi Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Sürecinde Organik Süt Koyunu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

KIRK, Kadir (2010) Doğu Anadolu Bölgesi Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Sürecinde Organik Süt Koyunu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. [The Improvement and Management of Organic Sheep Milk Production Adaptation on Process Sustaniable Rural Development Programme in East Anatolia.] Paper at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

[thumbnail of Kadir Kırk.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
393kB


Summary

Doğu Anadolu Bölgesi, mevcut coğrafik, ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel yapı özellikleri ile, kırsal kalkınma programı kapsamına alınmıştır. Bölgenin kırsal alanlarında yaşayan nüfusun en önemli geçim kaynağını %75.0-85.0 düzeyinde meraya dayalı koyun yetiştiriciliği oluşturmaktadır. Yetiştiricilerin ellerinde bulunan Morkaraman ve kontrolsüz melezlerinden oluşan popülasyonlar ise, süt ırkı olmamakla birlikte, yöresel üretimde sütü için yetiştirilmektedir. Bu durum, hızla azalan toplam koyun popülasyonları ve artan maliyet ile birlikte, koyun yetiştiriciliğinin birçok kırsal alanda bitme noktasına gelmesine neden olmuştur. Gelecekte, Doğu Anadolu Bölgesi koşullarında; mevcut nüfusun istihdamını korumak, köyden şehre olan kontrolsüz artan insan göçünü önlemek, geleceğin, besin ambarı olabilecek dinlenmiş ve uzun yıllar kullanılmayarak doğal olarak kendini yenilemiş meraların, organik süt koyunu yetiştiriciliği ile yeniden üretime hızla dönüşümü sağlanabilir. Bu amaçla, yerli koyun ırklarımızın en yüksek süt verim özellikli koyun ırkı olan İvesi’lerin, doğal mera ve ek yemleme koşullarında, yüksek süt verim özelliklerinden yararlanılabilir. Bu iki aşamada gerçekleştirilebilir; birincisi, bölgede kurulacak modern süt koyunu tesislerinde saf yetiştirme ve seleksiyon ile İvesi popülasyonları oluşturulabilir. Daha sonra bu popülasyonlarda yapay tohumlama ile elde edilen yüksek süt verim özellikli denenmiş veya ebeveynlerinin yüksek süt verim özelliklerine göre belirlenmiş erkek döllerin spermasından yararlanılarak, saha koşullarında bulunan yetiştiricilerin, Morkaraman sürüleri kendi koşullarında taze ve işlenmemiş sperma ile yapay tohumlanabilir. Böylece, gelecek generasyonlardaki İvesi kan dereceleri F1-F2 den G3-G4 düzeyine kadar çıkarılarak, yetiştiricilerin sürülerindeki döl verim oranı %65.0-85.0 dan %85.0-95.0’e, üç ve dördüncü kuzulamalarda ikizlik oranı %12.0-15.0 ten %25.0-35.0’e, laktasyon verimleri 45.0-55.0 kg/baş’tan 120.0-180.0 kg/baş’ ve yukarısına çıkarılabilir. Doğum sütten kesim arası kuzu ölümleri ise, %15.0-25.0’ten, %8.0-10.0 düzeyine düşürülebilir. Doğu Anadolu Bölgesi kırsal kalkınma sürecinde, bölgede işgücünün yerinde istihdamının sağlanması, ile, hayvansal üretimden elde edilecek gelirlerin içerisinde, organik süt koyunu yetiştiriciliğinden elde edilecek gelirlerin payı %45.0-60.0 düzeyinde arttırılabilir. Böylece kırsal alanlarda organik süt koyunu yetiştiriciliği gelişir ve yaygınlaşırken, bölge nüfusunun sürdürülebilir ekonomik kalkınması ile birlikte, sosyokültürel gelişimi sağlanabilir.


Summary translation

Include rural development area programme was the geographic, ecologic, economic and sosio-culturel properties on the East Anatolian region. The based on major means of living by pasture sheep production rate on 75.0-85.0 % rural region population. The all of farmers were producted by meat production from Morkaraman and uncontrolled breds not milked sheep so the farmers were management sheep milk production on this breeds at the rural development region. This reason was conducted the increase of sheep production value to getting and of sheep production on the rural region. The not save of people population increasing and will going on migration of village to centrum and use to be very fast next generation of organic sheep production to rest of pasture and grazland from East Anatolia rural region on next time. The farmers are prefer to breeds of high milk producer sheep of Awassi sheep with pasture and extra feding of after pasture time. It can be two level; one of pure Awassi production and selection methods, other one is artificial insemination of the best ram fresh semen by AI method of new generation on the modern sheep management system. And than, the best ram and the best sheep genetic breeds transfer will be with fresh semen by AI from Awassi to Morkaraman population on new generation. So this reason of sheep population breeds of improvement will be; F1-F2 to G3-G4, lambing rate 65.0-85.0 % to 85.0-95.0 %, third and fourth lambing twins rate 12.0-15.0 to 25.0-35.0 %, lactation yield of increase 45.0-55.0 to 120.0-180.0 kg/head and and the decrease of mortality rate lambing to and of suckling period rate on decrase 15.0-25.0 to 8.0-10.0 up on rural region sheep population. The improvement and generalize sustaniable organic sheep milk production will increase to 45.0-60.0 %, village people employment, sustaniable socio-cultural and economic development on the East Anatolian rural area.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:Organik Süt Koyunu , Kırsal Kalkınma,Organic Dairy Sheep, Rural Development
Subjects: Animal husbandry > Breeding and genetics
Research affiliation: Turkey > Other Organizations
Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:33400
Deposited On:26 Jun 2018 11:21
Last Modified:26 Jun 2018 11:21
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics