home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type

Number of eprints: 151.

Samsonova, Pavlina (Ed.) (2012) Produkce osiv v ekologickém zemědělství. [Organic seed production.] 1 edition. Bioinstitut, Olomouc.

ÚZEI Praha (2011) Ročenka ekologické zemědělství v České republice 2010. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Brno, Česká republika.

Bioinstitut, o.p.s. (Ed.) (2010) Místa pro přírodu na vaší farmě. [Places for Nature on Your Farm.] 2 edition. Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Bioinstitut (2008) Ekologické zemědělství a GMO - otázky koexistence. [Organic agriculture and GMO - questions of coexistence.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Capounova, Katerina and Dytrtova, Karolina (Eds.) (2008) Ročenka ekologického zemědělství v České repulice 2007. [Yearbook of Organic Farming in the Czech Republic 2007.] Ministerstvo zemědělství ČR, Prague, Czech Republic.

FiBL (2007) 90 argumentů pro ekologické zemědělství. [90 Arguments for organic agriculture.] 1st edition. Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Sarapatka, Borivoj (Ed.) (2004) 4. evropská letní akademie ekologického zemědělství v CEI regionu. Sborník Abstrakt. [4th European Summer Academy on Organic Farming in the CEI Region. Abstract Proceedings.] Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 1 (1), pp. 1-59. Proceedings of 4. evropská letní akademie ekologického zemědělství v CEI regionu, Lednice, 30.6.-2.7.2004.

Aubel, Erhard; Baumgartner, Johannes; Bussemas, Ralf; Früh, Barbara; Hagmüller, Werner and Simantke, Christel (2015) Skupinové kojení selat v ekologickém chovu prasat. FiBL-Merkblatt. Bioinstitut Olomouc, FiBL, CZ-Olomouc, CH-Frick.

{Tool} Group suckling in organic pig husbandry. [Gruppensäugen in der Bioschweinehaltung.] Creator(s): Aubel, Erhard; Baumgartner,, Johannes; Bussemas, Ralf; Früh, Barbara; Hagmüller, Werner and Simantke, Christel. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture, Bioland Beratung GmbH, KÖN - Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen. FiBL-Merkblatt. (2011)

Bagar, Martin (2011) Výzva pro ekologické ovocnářství. [The challenge for pomology.] Zemědělec, 2011, 2011 (27), p. 20.

Berner, Alfred; Böhm, Herwart; Brandhuber, Robert; Braun, Josef; Brede, Uwe; Colling-von Roesgen, Jean-Louis; Demmel, Markus; Dierauer, Hansueli; Doppler, Georg; Ewald, Bernd; Fisel, Thomas; Fließbach, Andreas; Fuchs, Jacques G.; Gattinger, Andreas; Häberli, Hansueli; Heß, Jürgen; Hülsbergen, Kurt-Jürgen; Köchli, Martin; Kolbe, Hartmut; Mäder, Paul; Müller, Adrian; Neesen, Peter; Patzel, Nikola; Pfiffner, Lukas; Schmidt, Harald; Weller, Stefan and Wild, Melanie (2013) Základy půdní úrodnosti. [Soil fertility.] Bioinsitut, Olomouc.

Berner, Alfred; Böhm, Herwart; Buchecker, Kirsten; Dierauer, Hansueli; Dresow, Jana F.; Dreyer, Wilfried; Finckh, Maria R.; Fuchs, Alexander; Keil, Sven; Keiser, Andreas; Kühne, Stefan; Landzettel, Christian; Mahnke-Plesker, Sylvia; Six, Roswitha; Speiser, Bernhard; Tamm, Lucius and Völkel, Günther (2007) Biobrambory. FiBL-Merkblatt. Bioinstitut Olomouc, FiBL, PRO-BIO, CH-Frick.

Bocek, Stanislav (2013) Sady pro ovoce, ne pro dotace. [Orchads of fruits, not for subsidies.] Zemědělec, 2013, 2013 (25), p. 32.

Böhler, Daniel; Hertzberg, Hubertus; Meili, Eric; Heller, Stefan and Steiner, Franz (2015) Pastevní výkrm skotu. 1st edition. Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Capouchova, Ivana; Prokinová, Evženie; Honsova, H.; Konvalina, Petr; Stehno, Zdenek; Blaha, Ladislav; Hosnedl, V. and Chaloupský, R. (2010) Vybrané biologické vlastnosti a zdravotní stav osiva jarních druhů obilnin v ekologickém systému hospodaření. [Biological features of spring cereals in organic farming.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 58 (12), pp. 437-440.

Capounova, Katerina (2013) Spolupráce s výzkumníky se vyplácí. [Cooperation with researchers pays off.] Zemědělec, 2013, 2013 (49), p. 28.

Chaloupsky, Radovan; Honsova, Hana; Capouchova, Ivana; Konvalina, Petr and Stehno, Zdenek (2013) Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. [Seed germination and vigor of spring cereal species and varieties.] In: Osivo a sadba, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, Agricultura - Scientia - Prosperitas, pp. 79-82.

CHARVÁTOVÁ, Vladimíra; OKROUHLÁ, M.; ENGLMAIEROVÁ, Michaela and TŮMOVÁ, Eva (2010) Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. [The effect of genotype and housing system on fatty acid composition of egg yolk.] Náš chov, July 2010, 70 (7), pp. 48-50.

Danek, Stanislav; Benada, Jaroslav; Benes, Stanislav; Sabatka, Jan; Taborsky, V.; Rotrekl, Jiri; Dlouhy, Josef; Bertsch, Bodo and Urban, Jiri (1992) Alternativní zemědělství - informační bulletin č.7. [Alternative agriculture - information bulletin No.7.] Alternativní zemědělství, 23 March 1992 (1), pp. 1-37.

Dierauer, Hansueli; Clerc, Maurice; Böhler, Daniel; Klaiss, Matthias and Hegglin, Django (2018) Úspěšné pěstování luskovin ve směsce s obilovinou. FiBL-Merkblatt. Bioinstitut Olomouc, Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-Frick.

Dlouhy, Josef (2011) Diskuse o potřebě ekologických metod v zemědělství je stále aktuální. [Discussion of the need for ecological methods in agriculture is still valid.] Zemědělec, 2011, 2011 (31), p. 27.

Dlouhy, Josef; Dytrtova, Karolina; Sarapatka, Borivoj; Huňady, Igor; Lacnak, Vladimir; Ponizil, Antonín; Ondrackova, Eliska; Pozdisek, Jan; Jansky, Jaroslav and Pospisil, Jiri (2010) Pěstování luskovino-obilných směsek v ekologickém zemědělství. Výsledky pokusů na vybraných ekofarmách v ČR. [Cultivation of legume-cereal mixes in organic farming. Results of trials conducted on selected Czech organic farms.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Dlouhy, Josef and Urban, Jiri (2011) Ekologické zemědělství bez mýtů: Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média. ČTPEZ, Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Dvoracek, Vaclav; Prohaskova, Anna; Bradova, Jana; Blaha, Ladislav and Stehno, Zdenek (2013) Porovnání vybraných znaků farmářských a certifikovaných osiv obilnin. [Comparison of Selected Parameters in Farm Saved and Certified Seeds of Cereals.] In: Osivo a sadba, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, Agricultura - Scientia - Prosperitas, pp. 243-249.

Dvorak, Petr (2013) Povrchové mulčování u brambor. [The surface mulching of potatoes.] Zemědělec, 2013, 2013 (13), p. 28.

Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Hajslova, Jana; Schulzová, Věra; Tomasek, Jaroslav and Kuchtová, Perla (2009) Mulč v pěstitelské technologii ekologicky pěstovaných brambor. [Mulch in Organic Farming of the Potato Growing.] Úroda: časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 151-158.

Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Kuchtová, Perla and Tomasek, Jaroslav (2009) Černá netkaná textilie při pěstování brambor. [Black polypropylene non-woven textile as mulch in potatoes growing.] Úroda: časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 311-314.

Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Kuchtová, Perla and Tomasek, Jaroslav (2009) Vliv povrchového mulčování na velikost a výnos brambor v ekologickém zemědělství. [Effect of grass mulch application on tubers size and yield of ware potatoes in organic farming.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 315-318.

Dvorak, Petr; Hamouz, Karel and Tomasek, Jaroslav (2010) Vliv povrchového mulčování na teplotu půdy a výnos konzumních brambor. [Influence of mulch on temperature of soil and yield of potatoes.] Paper at: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010.

Dvorak, Petr; Hamouz, Karel and Tomasek, Jaroslav (2009) Povrchové mulčování brambor v různých půdně-klimatických podmínkách. [The Mulching of Potatoes in Different Soil and Climatic Conditions.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 169-174.

Dvorak, Petr and Micak, Libor (2013) Možnosti produkce sadby brambor v podmínkách ekologického zemědělství. [Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming.] In: Agricultutura - Scientia - Prosperitas, Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby, FAPPZ, pp. 196-200.

Dvorak, Petr and Tomasek, Jaroslav (2010) Pěstování biobrambor s podporou mulče. [Growing potatoes in mulch.] Úroda: časopis pro rostlinnou produkci, 8, pp. 55-56.

Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hajslova, Jana; Schulzová, Věra and Krtkova, Veronika (2011) Vliv povrchového mulčování brambor na kvalitu hlíz. [Influence of surface mulching on the quality of potato tubers.] Úroda: časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 339-342.

Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav and Hamouz, Karel (2014) Kapitola 6. Brambory (Solanum tuberosum L.). [Chapter 6 Potatoes (Solanum tuberosum L.).] In: Konvalina, Petr (Ed.) Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, pp. 123-166.

Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hamouz, Karel and Cimr, Jiří (2013) Ověřený postup v ochraně půdy a porostů brambor. [Verified process to protect soil and crops of the potato.] In: Agricultura - Scientia - Prosparitas, Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby, FAPPZ, pp. 55-60.

Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav; Hamouz, Karel and Micak, Libor (2013) Začlenění systému povrchového mulčování do technologie pěstování brambor. [Integration of surface mulching in potato cultivation technology.] Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby, FAPPZ, Praha.

Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav and Kuchtová, Perla (2010) Mulčování brambor v různých půdně - klimatických podmínkách. [Mulching of potatoes in different soil-climatic conditions.] Úroda: časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 453-456.

Dvorsky, Jan (2012) Včelařství v ekologickém zemědělství. [Apiculture in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (8), p. 29.

Dvorsky, Jan (2011) Bio kozí mléko je na trhu žádané. [Organic goat milk is desired on the market.] Zemědělec, 2011, 2011 (15), p. 28.

Fiala, Jiri (2011) Akvakultura – součást ekozemědělství. [Aquaculture - a part of organic agriculture.] Zemědělec, 2011, 2011 (47), p. 27.

Früh, Barbara (2012) Chov prasat v ekologickém zemědělství. FiBL-Merkblatt. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), CH-Frick.

{Tool} Organic pig production in Europe: health management in common organic pig farming. Creator(s): Früh, Barbara; Bochicchio, Davide; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Gunnarsson, Stefan; Leeb, Christine; Lindgren, Kristina and Mejer, Helena. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. (2011)

Gattinger, Andreas and Oehen, Bernadette (2015) Ochrana klimatu v ekologických podnicích. [Climate protection on organic farms.] 1 edition. Bioinstitut, Olomouc.

Hajšlová, Jana and Schulzová, Věra (2012) Quality of Organic Food. Czech Technology Platform for Organic Agriculture .

Hanuš, O.; Roubal, P.; Vorlíček, Zdeněk; Rozsypal, Roman; Janů, L.; Genčurová, V. and Pozdíšek, J. (2008) Possible roles, positions, factors and components of dairying in organic farming – a rewiev, mapping, survey and comparison in the Czech Republic. [Možné role, pozice, faktory a složky mlékařství v ekologickém zemědělství – rešerše, mapování, přehled a srovnání v České republice.] Cattle Research, 181 (1), pp. 13-37.

Häseli, Andreas and Daniel, Claudia (2013) Ochrana peckovin v ekologickém zemědělství. [Protection of Stone Fruits in Organic Agriculture.] Bioinstitut o. p. s., Olomouc.

Häseli, Andreas; Tamm, Lucius and Wyss, Eric (2007) Ochrana révy vinné v ekologickém vinohradnictví před hlavními chorobami a škůdci. [Protection against basic disease and pests in Organic Vineyards.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Häseli, Andreas; Weibel, Franco; Brunner, Hans; Müller, Werner; Kranzler, Andreas; Spornberger, Andreas; Schramayr, Georg and Waltl, Karl (2009) Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech. [Organic Cultivation of Standard Orchards.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Häseli, Andreas; Weibel, Franco; Daniel, Claudia; Schmid, Andi; Tamm, Lucius and Wyss, Eric (2013) Ochrana jádrovin v ekologickém zemědělství. [Protection of Pome Fruits in Organic Agriculture.] Bioinstitut o. p. s., Olomouc.

Hegglin, Django; Vlerc, Maurice and Dierauer, Hansueli (2015) Redukované zpracování půdy. Možnosti využití pro ekologické zemědělství. [Reduced tillage. Possible use in organic farming.] 1 edition. Bioinstitut, Olomouc.

Hluchy, Milan (2011) Ekologické vinohradnictví u nás. [Local organic viticulture.] Zemědělec, 2011, 2011 (23), p. 27.

{Tool} Improving health and welfare of pigs - A handbook for organic pig farmers. Creator(s): Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; Melišová, Michala; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Rudolph, Gwendolyn and Früh, Barbara. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. OK-Net EcoFeed-selected tool. (2015)

Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; Melišová , Michala; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Rudolph, Gwendolyn and Früh, Barbara (2015) Zlepšování zdraví a životní pohody prasat - Příručka pro ekologické chovatele prasat. FiBL, Bioinstitut, BOKU, CRA-SUI, Aarhus University, Friedrich-Löffler-Institut, Institute of Animal Science, INRA and School of Agriculture, CH-Frick, CZ-Olomouc, A-Wien, I-Rom, DK-Aarhus, D-Celle, CZ-Prag, F-Saint-Gilles and UK-Newcastle upon Tyne.

Holinger, Mirjam; Edwards, Sandra; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Melišová, Michala; Prunier, Armelle; Rudolph, Gwendolyn and Früh, Barbara (2015) ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ POHODY PRASAT - Prírucka pro ekologické chovatele prasat. [Improving health and welfare of pigs - A handbook for organic pig farmers.] 2105 edition. Handbook. Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) , CH-Frick.

Hrabalova, Andrea; Leibl, Martin; Sarapatka, Borivoj; Pajurkova, Bohuslava; Lacina, Jana; Samsonova, Pavlina; Malikova, Alena; Sablikova, Marketa; Valeska, Jan and Capounova, Katerina (2010) Ročenka ekologického zemědělství v České republice 2009. [Yearbook of Organic Farming in the Czech Republic 2009.] Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, Česká republika.

Hradil, Radomil; Urban, Jiri; Hutar, Martin and Bartak, Richard (2000) Decennium - 10 let svazu PRO-BIO a ekologického zemědělství v ČR. [Decennium - 10 Years of PRO-BIO Association and Organic Agriculture in the Czech Republic.] 1st edition. PRO-BIO, svaz ekologických zemědělců, Šumperk.

Hunady, Igor (2013) Směsky v ekologickém zemědělství. [Mixes in ecological agriculture.] Zemědělec, 2013, 2013 (5), p. 24.

Illmann, Gudrun and Melisova, Misa (2014) Snížení dopadů zemědělské činnosti zlepšením zdraví, welfare a výživy prasat v ekologickém zemědělství. [Improving animal health and welfare reduces environmental impacts through decreased medicine use, improved growth rates and feed conversion efficiency.] Paper at:

Janovska, Dagmar and Stehno, Zdenek (2010) Produkce osiv hlavních obilnin v ekologickém zemědělství. [Seed production of mani cereals in the organic farming.] Úroda, 58 (3), pp. 36-40.

Jezek, Josef (2012) Open day of Hop Research Institute Co., Ltd., Organic hop growing in Czech Republic. Hop Research Institute Co., Ltd., Zatec, CZ . [Completed]

Jezek, Josef; Vostrel, Josef; Krofta, Karel and Klapal, Ivo (2012) První český chmel v kvalitě bio. [The first Czech hop in organic quality.] Zemědělec, 2012, 2012 (40), p. 21.

Kalinova, Jana; Moudry, Jan; Konvalina, Petr and Moudry, Jan (Jr.) (2007) Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Kalinova, Jana; Moudry, Jan; Konvalina, Petr and Moudry, Jan (Jr.) (2007) Posklizňová úprava, skladování a zpracování rostlinných bioproduktů. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Kalinova, Jana; Moudry, Jan; Konvalina, Petr and Moudry, Jan (Jr.) (2007) Půdní úrodnost, výživa a hnojení rostlin v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Kettnerova, Miloslava and Honsova, Hana (2013) Polní dny nabité zajímavostmi. [Interesting field days.] Zemědělec, 2013, 2013 (29), p. 45.

Kettnerova, Miloslava; Hrabalova, Andrea; Leibl, Martin and Valeska, Jan (2014) Ročenka ekologického zemědělství 2012. [Yearbook 2012 – Organic agriculture in the Czech Republic.] Ministerstvo zemědělství ČR, Prague.

Kettnerova, Miloslava and Valeska, Jan (2012) Komunitou podporované zemědělství. [Agriculture supported by community.] Zemědělec, 2012, 2012 (44), p. 25.

Konvalina, Petr (2013) Pšenice špalda v ekozemědělství. [Spelt wheat in organic farming.] Zemědělec, 2013, 2013 (21), p. 35.

Konvalina, Petr (2011) Netradiční obilniny v ekozemědělství. [Unusual cereals in organic farming.] Zemědělec, 2011, 39 (2011), p. 21.

Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Janovska, Dagmar; Prokinová, Evženie; Honsova, Hana; Kas, Martin and Moudry, Jan (2013) Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství. [Cereal Seed Production in Organic Farming.] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha.

Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Prokinová, Evženie; Stehno, Zdenek; Blaha, Ladislav and Moudry, Jan (2010) Volba osiva obilnin v ekologickém zemědělství. [Choice of seed of cereals in organic farming.] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice.

Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan (Jr.) and Moudry, Jan (2010) Vlastnosti jarních forem krajových odrůd pšenice špaldy (Triticum spelta L.) a jejich vhodnost pro ekologické zemědělství. [Suitability of spelt for organic farming.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 58 (12), pp. 175-178.

Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Moudry, Jan (Jr.) and Moudry, Jan (2010) Volba druhu a odrůdy pšenice v ekologickém zemědělství (certifikovaná metodika). [Choice of species and variety of wheat in organic farming.] 1 edition. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice.

Konvalina, Petr and Moudry, Jan (2008) Pěstování pšenice seté v ekologickém zemědělství. [Wheat Growing in Organic Farming.] 1 edition. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice.

Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Janovska, Dagmar and Kas, Martin (2013) Opomíjené obilniny a pseudoobilniny. [Neglected cereals and pseudocereals.] Zemědělec, 2013, 2013 (17), p. 33.

Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Kalinova, Jana; Capouchova, Ivana and Stehno, Zdenek (2008) Pěstování obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství. [Organic Growing of Cereals and Pseudocerals.] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice.

Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.) and Kalinova, Jana (2007) Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství. [Plant growing in Organic Farming.] 1 edition. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice.

Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan and Kalinova, Jana (2007) EU a národní kulturní dědictví. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan and Kalinova, Jana (2007) Právní normy a dotace v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan and Kalinova, Jana (2007) Zahradnictví (pěstování polní zeleniny v ekologickém zemědělství). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Konvalina, Petr; Zechner, E. and Moudry, Jan (2007) Šlechtění a hodnocení vhodnosti odrůd pšenice seté(Triticum aestivum L.) pro ekologické a low input systémy hospodaření. JU ZF v Českých Budějovicích, České Budějovice.

Kostkan, Vlastimil; Lacina, Jana and Malikova, Alena (2013) Krajina - příležitost pro zemědělce. [Landscape - an opportunity for farmers.] Zemědělec, 2013, 2013 (45), p. 25.

Kotera, Jan (2013) Farma, kde se zelenině daří bez dotací. [The farm where vegetables thrive without subsidies.] Zemědělec, 2013, 2013 (1-2), p. 26.

Kuchtova, Perla (2012) Mák setý v ekologickém zemědělství. [Opium poppy in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (36), p. 31.

Kuchtová, Perla (2010) Ekologický mák. [Organic Poppy Seed.] In: Mák. 1 edition. Český mák - sdružení pravnických a fyzických osob, Praha, chapter 20, pp. 279-286.

Kuchtová, Perla (2009) The use of genetically modified organisms from the perspective of organic farming. [Využívání geneticky modifikovaných organismů z pohledu ekologického zemědělství.] In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti, Česká společnost experimentální biologie rostlin, Jinonická 80, Praha 5, 2009 (1), no. MK ČR E 13255, pp. 14-25.

Kuchtová, Perla; Dvorak, Petr; Hajkova, Miroslava; Plachka, Eva; Kazda, Jan and Tomasek, Jaroslav (2011) Vliv ošetření osiva na složky výnosu u ekologicky pěstovaného máku (Papaver somniferum L.). [The influence of seed treatments on yield components of ecologically grown poppy (Papaver somniferum L.).] In: Prosperující olejniny 2011, 2011 (1), pp. 94-98.

Kuchtová, Perla; Hajkova, Miroslava; Dvorak, Petr; Plachka, Eva and Kazda, Jan (2012) Jak dělat ekologický mák za dvojnásobnou cenu. [How to produce organic poppy seed for twice the price.] In: Vašák, Jan; Kosek, Zdeněk and Cihlář, Pavel (Eds.) Sdružení Český mák informuje. 11. Makový občasník // Association Czech Poppy Seed informs. 11 th Poppy Seed Newsletter, CULS Prague, Dpt. of Crop Production, Prague, 11 (1), Sdružení Český mák informuje.// Association Czech Poppy Seed informs., no. 11, pp. 29-37.

Kuchtová, Perla; Kazda, Jan; Cihlář, Pavel; Plachka, Eva; Hajkova, Miroslava; Havel, Jiří and Dvorak, Petr (2009) Vliv vybraných přípravků a jejich kombinací na výnos máku (Papaver somniferum L.). [Influence of different preparations and their combinations on the yield of poppy seed (Papaver somniferum L.).] In: Bečka, David (Ed.) Prosperující olejniny 2009, 2009 (1), pp. 82-87.

Kuchtova, Perla and Kettnerova, Miloslava (2013) Debaty o GM plodinách neutichají. [The debates about GM crops don´t cease.] Zemědělec, 2013, 2013 (9), p. 26.

Kuchtová, Perla; Mičák, Libor and Škeřík, Josef (2004) Možnosti ekologického pěstování řepky. [Possibilities of ecological growing of oilseed rape.] In: 21. vyhodnocovací seminář SVŘ SVS, 2004 (1).

Kuchtová, Perla; Nerad, Daniel; Škeřík, Josef; Kas, Martin; Mičák, Libor; Kazda, Jan and Baranyk, Petr (2008) Technologie pro ekologickou řepku - pokusy 2006 - 2008. [Technology for organic rapeseed - trials 2006 - 2008.] In: Škeřík, Josef (Ed.) 25. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice, 25 (1), pp. 319-327.

Kuchtová, Perla; Nerad, Daniel; Škeřík, Josef and Kazda, Jan (2008) Možnosti intenzifikace v ekologické pěstitelské technologii ozimé řepky. [Possibilities of intensifrcation in ecological growing technology of winter rape.] In: Bečka, David (Ed.) Prosperující olejniny 2008, Zemědělská společnost při ČZU v Praze - pobočka FYTO, Praha, 2008 (1), pp. 103-109.

Kuchtová, Perla; Nerad, Daniel; Škeřík, Josef; Kazda, Jan and Mičák, Libor (2006) Pokusy s ekologickým pěstováním řepky ozimé v roce 2005/2006. [Trials at ecological cultivation of winter rapeseed in 2005/2006.] In: 23. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha, 23 (1), pp. 162-169.

Kuchtová, Perla; Nerad, Daniel; Škeřík, Josef; Mičák, Libor; Kazda, Jan and Baranyk, Petr (2007) Výsledky pokusů s ekologickým pěstováním řepky v roce 2006-2007. [Results of trials with ecological growing of rapeseed in 2006-2007.] In: 24. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2007 (1), pp. 351-357.

Kuchtová, Perla and Psenicka, Petr (2007) Výsledky pokusu s ekologickým pěstováním máku. [Results of the Trial with Ecological Growing of Poppy Seed.] In: Becka, David (Ed.) Agricultura-Scientia-Prosperitas, Prosperující olejniny 2007, ČZU v Praze, Praha, 2007 (1), pp. 82-86.

Kuchtová, Perla and Pšenička, Petr (2007) Pokus s pěstováním máku na ekologické farmě v Budyni nad Ohří. [Trials at cultivation of poppy on organic farm in Budyne nad Ohri.] In: Sdružení český mák informuje, 6. makový občasník, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), Praha, 6 (1), pp. 52-55.

Kuchtová, Perla; Škeřík, Josef; Kazda, Jan and Nerad, Daniel (2007) Ekologická řepka na českých polích. [Ecological rapeseed in the Czech fields.] Farmář, June 2007, 13 (6), pp. 20-22.

Miloslava, Kettnerova (2011) Nové poznatky v ekozemědělství. [The new findings in organic agriculture.] Zemědělec, 2011, 2011 (51), p. 23.

Mitacek, Tomas (2011) Léčivé rostliny v ekozemědělství. [Medicinal plants in organic farming.] Zemědělec, 2011, 2011 (19), p. 25.

Mitacek, Tomas; Kocourkova, Blanka; Prasil , Jan and Zadrazilova, Iva (2010) Pěstování léčivých, aromatických a kořeninovýrch rostlin v ekologickém zemědělství. [Growing organic medicinal herbs and spices.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Moudry, Jan (2011) Alternativní plodiny. Profi Press s.r.o., Praha 2 - Vinohrady.

Moudry, Jan (2011) Bioprodukty – móda nebo budoucnost? [Bioproducts - a fashion or future?] Zemědělec, 2011, 2011 (35), p. 26.

Moudry, Jan; Kalinova, Jana; Konvalina, Petr and Moudry, Jan (Jr.) (2007) Kontrola a certifikace bioprodukce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.) and Kalinova, Jana (2007) Ekologické zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Konvalina, Petr and Kalinova, Jana (2007) Marketing bioprodukce. [Marketing of organic production.] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Konvalina, Petr; Kopta, Daniel and Sramek, Jan (2008) Ekonomická efektivnost rostlinné bioprodukce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan (Jr.); Friebel, Ludvik and Konvalina, Petr (2008) Hospodaření na trvalých travních porostech a využívání agroenviromentálních programů v ekologickém zemědělství v ČR. [Farming on grasslands and usage of agroenvironmental programmes in organic farming in Czech Republic.] Acta Universitatis Bohemiae Meridionales The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, XI (2), pp. 59-64.

Moudry, Jan (Jr.); Jirouskova, Zuzana; Plch, Radek; Moudry, Jan; Konvalina, Petr and Hyspler, Robin (2011) Emisní zátěž při pěstování a zpracování pšenice. [The emission load during growing and processing of wheat.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 59 (12), pp. 501-506.

Moudry, Jan (Jr.); Konvalina, Petr; Moudry, Jan and Kalinova, Jana (2007) Chov zvířat v ekologickém zemědělství. [Animal husbandry in organic farming.] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Cudlinova, Eva; Hartl, Wilfried; Kromp, Bernhard; Konvalina, Petr; Sramek, Jan; Kolarova, Pavlina; Fuka, David and Kostkova, Miroslava (2008) Ekologické zemědělství v ČR a Rakousku, hlavní problémy a přenos zkušeností. [Organic farming in the Czech Republic and Austria, main problems and experience transfer.] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Jirouskova, Zuzana and Konvalina, Petr (2010) Pěstitelské technologie a emise CO2 The Cultivation Technologies and Emission of CO2. Uroda, 58 (12), pp. 725-728.

Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Konvalina, Petr and Kalinova, Jana (2007) Základní principy ekologického zemědělství. [Basic principles of organic farming.] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Konvalina, Petr and Kalinova, Jana (2000) Konverze na ekologické hospodaření a projektování ekologických farem. [Conversion on organic farming and designing of organic farms.] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan and Rozsypal, Roman (2007) Analýza ekologického hospodaření na orné půdě. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Niggli, Urs ; Fleissbach, A.; Hepperly, P. and Scialabba, N. (2011) Zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů: Mitigační a adaptační potenciál trvale udržitelných zemědělských systémů. [Low Greenhouse Gas Agriculture: Mitigation and Adaptation Potential of Sustainable Farming Systems.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

pazderů, kateřina; vepříková, zdeňka; Vaclavikova, Marta; Capouchova, Ivana; Hajslova, Jana; Konvalina, Petr; Prokinová, Evženie; Janovska, Dagmar and Honsova, Hana (2013) Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. [Diagnostic germination test for evaluation of total fusarium mycotoxins in cereal grains.] ČZU v Praze, Praha.

Pexova-Kalinova, Jana (2011) Netradiční plodiny a pseudoobilniny. [Unusual crops and pseudocereals.] Zemědělec, 2011, 2011 (43), p. 21.

Pfiffner, Lukas and Balmer, Oliver (2010) Ekologické zemědělství a biodiverzita. FiBL-Merkblatt. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH-Frick.

Redlichova, Radka; Becvarová, Vera and Vinohradsky, Karel (2014) Vývoj ekologického zemědělství ČR v ekonomických souvislostech. [Development of the Organic Farming in the Czech Republic from the Economic Perspective.] 1 edition. Mendelova universita v Brně, Brno.

Rozsypal, Roman (2012) Biopotraviny, biomed a pesticidy. [Organic food, organic honey and pesticides.] Zemědělec, 2012, 2012 (28), p. 23.

Sarapatka , Borivoj; Abrahamova, Miluse; Cizkova, Stanislava; Dotlacil, Ladislav; Hluchy, Milan; Kren, Jan; Kuras, Tomas; Lastuvka, Zdenek; Lososova, Zdenka; Pokorny, Eduard; Pokorny, Jan; Pokorny, Radovan; Salasova, Alena; Tkadlec, Emil; Tuf, Ivan; Vacha, Marek; Zamecnik, Vaclav; Zeidler, Miloslav and Zalud, Zdenek (2010) Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. [Agroecology.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Schmid, Andi; Weibel, Franco and Häseli, Andreas (2013) Ekologické ovocnářství část 1: Založení nízkokmenného ovocného sadu. [Organic Fruit-growing Part 1: Creating a Dwarf-Tree Orchard.] Bioinstitut, o. p. s., Olomouc.

Schmid, Andi; Weibel, Franco and Häseli, Andreas (2013) Ekologické ovocnářství část 2: Údržba nízkokmenného ovocného sadu. [Organic Fruit-growing Part 2: Dwarf Tree Orchard Maintenance.] Bioinstitut o. p. s., Olomouc.

Skerikova, A.; Capouchova, Ivana; Konvalina, Petr and Stehno, Zdenek (2010) Skladba bílkovinného komplexu zrna minoritních druhů jarní pšenice z ekologického systému hospodaření a možnosti jejich využití. [Composition of protein of hulled wheat.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 58 (12), pp. 673-676.

Skerikova, A.; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek; Konvalina, Petr; Moudry, Jan and Dotlacil, L. (2009) Technologická jakost minoritních druhů pšenice z ekologického způsobu pěstování a možnosti jejich využití. [Technological quality of minor spring wheat species from organic farming and possibilities of their utilization.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 57 (12), pp. 599-602.

Smetana, Pavel; Hlavacek, Jiri; Mrazek, Josef; Samkova, Eva; Pospisil, Michal; Rozsypal, Roman and Travnicek, Petr (2009) Faremní zpracování mléka v ekologickém zemědělství. [Farm Processing of Milk in Organic Farming.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Smetana, Pavel; Travnicek, Petr and Vrubl, Tomas (2008) Porážka a zpracování masa a masných výrobků v ekologickém zemědělství. [Slaughter and Processing of Meat and Meat Products in Organic Farming.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Stein-Bachinger, Karin and Fuchs, Sarah (2008) Ochrana přírody v ekologickém zemědělství - praktická příručka pro ekologické polní zemědělství v severovýchodním regionu Německa. [Nature Protection in Organic Farming.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Tomasek, Jaroslav and Dvorak, Petr (2009) Alternativní ochrana brambor v systému ekologického zemědělství. [Alternative Protection of Potatoes in Organic Farming.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 164-168.

Tomasek, Jaroslav; Dvorak, Petr and Hlavová, Andrea (2011) Vliv ošetření na produkci sadby v ekologickém zemědělství. [Effect of Treatment on Seed Production in Organic Farming.] In: Agricultura - Scientia - Prosperitas: Seed and Seedlings, X. Scientific and technical seminar, pp. 139-143.

Urban, Jiri (2013) Nové požadavky unie na kontrolu. [The new requirements of the European Union for the control.] Zemědělec, 2013, 2013 (33), p. 31.

Urban, Jiri (2012) Ekozemědělství a životní prostředí. [Organic agriculture and environment.] Zemědělec, 2012, 2012 (13), p. 36.

Urban, Jiri (2012) Úrodnost půdy a výživa rostlin. [Soil fertility and plant nutrition.] Zemědělec, 2012, 2012 (4), p. 26.

Urban, Jiri (2011) Bioosiva jsou šancí pro producenty. [Bio seeds are chance for producers.] Zemědělec, 2011, 2011 (7), p. 25.

Urban, Jiri (2011) Ekozemědělci – zatím nedocenění. [Organic farmers - unappreciated yet.] Zemědělec, 2011, 2011 (3), p. 23.

Urban, Jiri; Merta, Vlastimil; Plisek, Bedrich; Moudry, Jan; Vogtmann, Hartmut; Tabach, Arnost; Kvapilik, Jindrich and Pavelkova, Jirina (1994) Alternativní zemědělství - informační bulletin č.10. [Alternative agriculture - information bulletin No.10.] Alternativní zemědělství, 1 August 1994 (1), pp. 1-31.

Urban, Jiri; Pavelkova, Jirina; Scheller, Edwin; Uhlik, Jan; Kvapilik, Jindrich; Sedlo, Jiri and Hons, Pavel (1991) Alternativní zemědělství - informační bulletin č.6. [Alternative agriculture-information bulletin No.6.] Alternativní zemědělství, 14 October 1991 (1), pp. 1-47.

Urban, Jiri; Plisek, Bedrich; Hradil, Radomil; Dvorsky, Jan; David, Ales and Gysi, Christian (1995) Ekologické zemědělství - informační bulletin č.11: Přímý prodej. [Ecologic agriculture - information bulletin No.11: Direct marketing.] Ekologické zemědělství, May 1995 (1), pp. 1-32.

Urban, Jiri; Sarapatka, Borivoj; Cizkova, Stanislava; Dukat, Vojtech; Diviš, Jiří; Hejatkova, Kvetuse; Hejduk, Stanislav; Hluchy, Milan; Hrabe, Frantisek; Hradil, Radomil; Machac, Radek; Moudry, Jan; Plisek, Bedrich; Pokorny, Eduard; Prazan, Jaroslav; Rozsypal, Roman; Sedlo, Jiri; Sarapatkova, Hana; Škeřík, Josef; Teksl, Milan and Veverka, Antonín (2003) Ekologické zemědělství, učebnice pro školy i praxi. I. díl. Základy EZ, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin. [Organic agriculture, a textbook for schools and practice. Volume I., Basic of OF, Agroenvironmental Aspects, Plant Production.] 1st edition. Ministerstvo životního prostředí, Praha.

Urban , Jiri (2012) Na pomoc ekologickému chovu prasat. [The help for ecological pig production.] Zemědělec, 2012, 2012 (32), p. 33.

Urban , Jiri (2011) Český trh biopotravin čeká růst. [Czech organic food market is waiting for growth.] Zemědělec, 2011, 2011 (27), p. 20.

Urban , Jiri; Bartak, Richard; Merhaut , Boris and Urbanek, Martin (1990) Bulletin č.1 celostátní odborné skupiny ČR ČSVTS pro alternativní zemědělství. [Bulletin No.1 of the national expert group Czech republic ČSVTS for alternative agriculture.] journal, 1990, 1 (1), pp. 1-32.

Vaclavikova, Marta; Konvalina, Petr and Hajslova, Jana (2012) Kvalita pšenice v ekologickém zemědělství. [Weed quality in organic agriculture.] Zemědělec, 16 April 2012, 2012 (16), p. 33.

Vaclavikova, Marta; Konvalina, Petr and Hajslova, Jana (2012) Kvalita pšenice v ekologickém zemědělství. [The quality of wheat in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (16), p. 33.

Valeska, Jan; Dytrtova, Karolina; Bauerova, Lenka; Sehnalova, Lenka and Capounova, Katerina (2009) Ročenka ekologického zemědělství České republiky 2008. [Yearbook Organic Farming in the Czech Republic 2008.] Ministerstvo zemědělství ČR, Prague, Czech Republic.

{Tool} Database of soilborne pathogens of arable and horticultural crops. Creator(s): vanasperen, paulien. Issuing Organisation(s): Best4Soil. (2020)

Vinkler, Pavel (2012) Sója v ekologickém zemědělství u nás. [Soya in Czech organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (24), p. 31.

Vopravil, Jan; Khel, Tomas; Novak, Pavel; Vrabcova, Tatana; Zahora, Jaroslav; Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Florian, Miroslav; Klement, Vladimir and Polakova, Sarka (2012) Ochrana životního prostředí - půda. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou.

Vorlíček, Zdeněk; Hanuš, O. and Šindelková, Ivana (2009) Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí. [Increase of energy ratio in roughage of organic farms via raising of appropriate grass and clover-grass mixtures.] Výzkumný ústav pícninářský s.r.o., Troubsko.

Winkler, Jan (2013) Plevele v ekologickém zemědělství. [Weeds in organic farming.] Zemědělec, 2013, 2013 (37), p. 34.

This list was generated on Mon Mar 1 00:30:34 2021 CET.